LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 8 із 205

141. Ассоциация центров правовой информации, о необходимости которой так долго говорили, - создана!

Э.А. Восканян Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 694-697. — рус.

У доповіді йде мова про організацію та реєстрацію у країні центрів правової інформації (ЦПІ) на базі різних типів бібліотек та інших установ, їх діяльність та удосконалення. Зазначається, що формування центрів у багатьох крупних бібліотеках відбувалося на основі "Міжвідомчої програми створення загальноросійської мережі публічних центрів правової інформації в Росії на базі загальнодоступних бібліотек". Наступним кроком в організації єдиного інформаційно-правового простору Росії стало створення некомерційного партнерства "Міжрегіональне об'єднання публічних центрів правової інформації (НП МОЦПІ). Перераховуються проекти, над якими Партнерство зараз працює.

142. Багрій Ірина Ігорівна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

144. База данных "Многоаспектная роспись российской периодики" в Интернет. Доступ по протоколу Z39.50

С.С. Стулова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 177-178. — рус.

Висвітлено методику створення повнотекстової бази даних "Багатоаспектне розписування російської періодики" та різноманітні можливості пошуку за будь-якими елементами записів.

145. База данных "Научный потенциал Тульской области" как составная часть системы мониторинга научно-технического потенциала региона: опыт создания и использования, перспективы развития

Ю.В. Гридчина, Е.И. Кусая Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 914-916. — рус.

Висвітлюється досвід Тульської ОУНБ по створенню комплексної БД, що дозволяє здійснювати моніторинг вчених і фахівців у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в регіоні.

146. Бази даних на компакт-дисках і в Інтранет-мережі бібліотеки

Т. Добко Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

У читальному залі Відділу довідково-бібліографічного обслуговування до послуг користувачів надаються понад сто п’ятдесят баз даних, серед них: комп’ютерна правова бібліотека (повнотекстова). Комп’ютерна правова бібліотека складається з окремих баз даних «Закон», «Податки», «Угоди», «Кодекси», «Різне», «Столиця», «Мито», «Консультації», «Путівник бухгалтера і підприємця», «Еталон», «Столиця» (нині це понад 100 тис. повних текстів документів), кожна з яких відповідає певному напрямку в правовому просторі, об’єднаних однією програмою. ECON - ПИТАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ (проблемно-орiєнтована, бiблiографiчна);ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ БIБЛIОТЕКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА iм.Т.Г.ШЕВЧЕНКА (м.Сарсель, Францiя) (бібліографічна); СТАТИСТИКА (бiблiографiчна, реферативна).

147. Бази даних EBSCO Publishing на CD-ROM: Система пошуку

В.А. Шкаріна; Ред.: Т.В. Добко; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2001. — 52 с. — укp.

148. Базовый модуль информатизации в обслуживании детей- читателей Ленинградской области

Е.В. Стрелкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Предпосылки формирования навыков информационной культуры детей в регионе. Региональные программы информатизации школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области и степень реализации проекта ЛОДБ "Детский библиотечный компьютеризированный центр - региональный транслятор информационных ресурсов для детей". Структура электронных ресурсов ЛОДБ. Проект ЛОДБ "Информационные ресурсы для детей - обмен, трансляция, доступ". Модульный принцип информатизации детской библиотеки. Корпоративное использование интеллектуальных ресурсов библиотек Ленинградской области на базе методик ЛОДБ и создание региональной страницы детских библиотек в ИНТЕРНЕТ.

149. Базы данных в механизме взаимодействия библиотек региона

Л.Н. Старикова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

Создание региональной базы данных по НИОКР.

150. Базы данных на оптических компакт-дисках в научных библиотеках: нужна ли координация комплектования и обслуживания?

Т.А. Васильева, Е.Ю. Елисина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Проведен обзор отечественных и зарубежных баз данных на CD-ROM в федеральных библиотеках г.Москвы с точки зрения их состава и использования. Проведен сравнительный анализ фондов CD-ROM по отношению к наиболее значительным образцам CD-ROM продукции. Изложены подходы к координированному комплектованию CD-ROM в библиотеках в интересах обслуживания пользователей.

151. Базы данных на CD-ROM в наукометрических исследованиях

Н.А. Слащева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 185-187. — рус.

Представлена доповідь присвячена формуванню іміджу сучасної бібліотеки як інформаційного центру, що надає нові послуги користувачам з використанням баз даних на CD-ROM Science Citation Index і Medline. Розглядається можливість їх використання в наукометричних дослідженнях науки, її розвитку і стану, вивчення міжособистісних інформаційних зв'язків між вченими, а також для практичного використання в маркетингових дослідженнях.

152. Базы данных CDS/ISIS в среде Windows: проблемы и решения

Н.А. Мазов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

The paper describes an end-user interface for Windows that was designed to provide access to CDS/ISIS 3.07 (MS-DOS) bibliographic databases. The advantages and drawbacks of the UNESCO's WinISIS system are considered. Demonstration of the database is envisaged.

153. Базы Опыта и Знаний

В.М. Любаров Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 943-946. — рус.

Розглядаються концептуальні основи, прикладні завдання і практична реалізація електронних систем для накопичення і використання знання і досвіду у будь-якій сфері людської діяльності: Ідеологія створення; Методологія формування: пошук, інформаційно-аналітична обробка, поділ за главами і темами розділів, систематизація; Сфери використання.

154. Бардієр Катерина Вілентіївна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

155. БД "Газетные статьи по искусству" как новая форма обслуживания читателей

И.А. Ваганова, А.В. Кнопп Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 334-335. — рус.

Розповідається про фонд газетних статей Російської державної бібліотеки з мистецтва, створення іміджингової БД "Газетні статті з мистецтва" та нову форму обслуговування читачів у автоматизованому режимі на основі цієї БД.

156. Безопасность WWW-сеpвеpов

В. Казеннов Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

157. БЕЛГУ на пути к электронной библиотеке: предпосылки создания

Ю.И. Поклад, И.А. Рашев, Л.К. Сагитова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 325-326. — рус.

Розкриваються передумови створення електронної бібліотеки, пропонується інформація про технічне оснащення університету та інформаційні ресурси бібліотеки і вузу.

158. Беліна Людмила Миколаївна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

159. Белогвардейские листовки в фондах РНБ

Г.В. Михеева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 811-813. — рус.

К числу важных источников воссоздания истории Гражданской войны относятся белогвардейские листовки. В РНБ сохранилась их богатейшая коллекция, собранная в период власти Колчака Н. В. Яковлевым (ок. 2500 назв.). В 2000 г. опубликован каталог этой уникальной коллекции, ставший солидной базой для подлинного описания этого переломного периода в жизни страны. Издание этого фундаментального каталога позволяет ставить вопрос о раскрытии фондов других хранилищ и создании сводного каталога белогвардейских листовок.The White Guard leaflets constitute a significant resource for the one studying the Civil War in Russia. A unique collection of these leaflets is held by the Russian National Library. It was compiled by N. V. Yakovlev and amounts to 2500 titles. The catalog of this collection, which was published in 2000, constitutes a substantive base for a true description of this dramatic period in the country's life. Publication of the catalog allows us to speak about opening the holdings of other libraries and compiling a union catalogue of the White Guard leaflets.

160. Белорусская библиотечная ассоциация (ББА): этапы становления и развития

В.Н. Сороко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Рассказывается об истории создания и развития Белорусской библиотечной ассоциации, основанной 16 июня 1992 года. Описываются основные результаты и достижения Ассоциации за семь лет ее существования, организационная структура ассоциации, основные задачи и направления деятельности.