LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 87 із 205

1721. Некоторые пути повышения качества поисковых характеристик электронных каталогов

Ф.С. Воройский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Обеспечение высоких показателей поиска в создаваемых электронных каталогах на всех уровнях их использования при отсутствии или недостаточном развитии широкопрофильной нормированной лексики. Один из путей: введение согласованных на региональных и межрегиональном уровнях правил "мягкого нормирования" тематического индексирования документов ключевыми словами.

1722. Некоторые размышления о миссии детской библиотеки и примеры ее виртуального воплощения

Н.В. Семилет Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 807-810. — рус.

У доповіді мова йде про місію Центральної бібліотеки для дітей м. Миколаєва, що дозволяє продемонструвати громадськості призначення бібліотеки в сучасному соціумі. Особливу увагу приділено інформаційно-освітній функції бібліотеки, спрямованій на реалізацію прав дитини в інформаційно-бібліографічному обслуговуванні, на розширення і збагачення навчального процесу. Використання нових інформаційних технологій розглядається як засіб пробудження інтересу до книги і пізнання.

1723. Некоторые размышления по поводу теоретических основ библиотековедения как науки

Ю.П. Мелентьева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 755-756. — рус.

Подаються коротка історія і підходи до формування концепції бібліотекознавства як науки. Висловлюються критичні зауваження щодо концепції Ю. М. Столярова, яка в даний час є основною. Наводяться думки деяких учених-бібліотекознавців.

1724. Некоторые результаты анализа построения зарубежных библиотечно-информационных объединений и компьютерных сетей

Л.Д. Семидидько, В.В. Ступкин — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Наведені результати аналізу діяльності зарубіжних бібліотечно-інформаційних асоціацій. Сформульовані деякі рекомендації, щодо створення корпоративної бібліотечно-інформаційної системи наукограда Обнінська.

1725. Некоторые тенденции в работе по экологическому воспитанию и просвещению в условиях детских библиотек Москвы

Н.Е. Колоскова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 587-588. — рус.

Підведено деякі підсумки реалізації Програми з виховання екологічної культури дитячих бібліотекарів Москви. Висвітлено перспективи роботи з екологічного виховання й освіти читачів-дітей і керівників дитячого читання в умовах московських дитячих бібліотек.

1726. Некоторые тенденции развития библиотечно-информационной деятельности и образования (Взгляд из Армении)

Г.А. Сукиасян; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1727. Некоторые черты рынка детской литературы

Г.Г. Николаева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1728. Некоторых источниках изучения книжного репертуара России (по материалам работа.И.Богданова И.Дамаскина)

М.А. Ермолаева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1729. Необходимость системного подхода к формированию положительного образа общедоступной публичной библиотеки

Е.С. Егорова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1730. Необходимость создания центров, специализирующихся на различных направлениях деятельности библиотек для слепых РФ. Модель их взаимодействия

Н.И. Баукова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 885-887. — рус.

Концентрація інформаційних ресурсів - ключовий напрямок міжрегіонального партнерства спецбібліотек. З досвіду співробітництва спеціальних бібліотек Нижнього Поволжя. Перспективи міжрегіонального співробітництва спецбібліотек РФ із метою створення єдиного інформаційного простору. Створення єдиної розподіленої мережі видавництва і репродукування спеціальних бібліотек РФ. Творча взаємодія бібліотек з видавництвами, що випускають літературу на спеціальних носіях. Корпоративна взаємодія спеціальних бібліотек по збереженню аудіофондів. Об|рунтування актуальності проблеми, конкретні пропозиції.

1731. Необходимые условия внедрения автоматизированной библиотечно-информационной системы

Н.Т. Чуприкова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Запропоновано узагальнений досвід роботи Науково-технічної бібліотеки Томського політехнічного університету з впровадження АБІС "Руслан" у бібліотеках ТПУ, Сіверського державного технологічного інституту та Барнаульського державного педагогічного університету.

1732. Неосязаемые активы ВУЗа в условиях реформы образования

Е.П. Титова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1733. Неосязаемые активы организации

О.А. Тиханович; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1734. Непрерывное образование библиотечных работников Курганской области: реальность и перспективы

С.Е. Золотых — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Организация процесса непрерывного образования библиотечных работников Курганской области базируется на анализе кадрового потенциала, финансовой ситуации в регионе, наличии учреждений, которые могут быть задействованы в образовательном процессе. В данном проекте участвуют Областное училище культуры, Областные курсы повышения квалификации работников культуры, Областная научная библиотека им. А.К. Югова, Международный университет. План развития и образования кадров учитывает образовательный и профессиональный уровень и состоит из нескольких ступеней. Образовательная программа каждой ступени предполагает конкретный объем знаний, соответствующий уровню компетенции сотрудников и опыту работы. Первая ступень предполагает получение среднего специального образования в Областном училище культуры выпускниками школ, работниками библиотек, имеющих среднее образование. Вторая ступень - повышение профессиональной квалификации в "школе начинающего библиотекаря", "школе стажиста", "школе руководителя". Третья ступень - профессиональное развитие специалистов в результате участия в научно-практических конференциях, семинарах, творческих командировках, самообразование на основе индивидуальных программ. Данная модель и дальнейшее развитие непрерывного образования позволяет сформировать кадровый библиотечный рынок региона с учетом изменений, происходящих в библиотеках.

1735. Непрерывное образование школьных библиотекарей: история и выводы одного проекта

О.К. Громова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 841-843. — рус.

Що таке безперервна освіта шкільних бібліотекарів? Якою бачить її газета "Библиотека в школе" за листами та запитаннями своїх читачів? Узагальнення досвіду трьох очних семінарів для шкільних бібліотекарів, проведених газетою в 2001-2002 рр., і деякі висновки.

1736. Непрерывное экологическое образование: варианты осуществления в 12-летней российской школе

А.Н. Захлебный — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В статье прогнозируется построение системы непрерывного экологического образования в структуре базисного учебного плана 12-летней российской школы. Основная идея: тесная взаимосвязь возможностей федерального, регионального и школьного компонентов в раскрытии содержания экологического образования.

1737. Непрерывность связей: добрые друзья, деловые партнеры (из опыта сотрудничества Государственной библиотеки Украины для детей с другими учреждениями и организациями)

А.С. Кобзаренко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В докладе освещен вопрос успешного взаимодействия библиотеки с другими социальными институциями государства, которым не чужды проблемы подрастающего поколения.. Раскрыт опыт совместной деятельности по основным направлениям библиотечной работы: всестороннее развитие творческой личности ребенка, комплектование фондов, внедрение новых технологий, усовершенствование профессиональной квалификации библиотечных работников, международные связи.

1738. Нереализованный проект В. С. Люблинского "Вторая мировая война и перемещение культурных ценностей"

А.М. Мазурицкий Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1038-1040. — рус.

Розглядаються питання, пов'язані з переміщенням німецьких бібліотечних фондів після закінчення Другої світової війни. Проект видатного вітчизняного книгознавця В. С. Люблинського, розроблений у 1942 році, пропонував використати частину інкунабул з фондів німецьких бібліотек як компенсацію колосальних втрат, яких зазнали наші книжкові фонди.

1739. Нижегородский центр Интернет - для библиотечного образования

В.В. Шапошникова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Рассматривается ряд проектов, направленных на подготовку специалистов по информационным и сетевым технологиям.

1740. Нижегородское партнерство музейных библиотек: концепция проекта, информационные технологии, организационные решения и мотивация партнеров, перспективы развития

И.В. Кастосов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 299-301. — рус.

У доповіді представлено результати і перспективи розвитку проекту по встановленню партнерства музейних бібліотек Нижньогородської області, підтриманого грантом ІВС на 2001 рік. Етап 2001 року передбачав створення регіонального об'єднаного каталога музейної літератури, який включав у себе локальні каталоги більш ніж 15 музеїв Нижнього Новгорода і міст Нижньогородської області. Висвітлюються використовувані інформаційні технології, схема створення і розвитку партнерства, застосування розробок проекту уряді інших проектів в галузі інформатизації сфери культури та освіти.