LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 89 із 205

1761. Новые библиотечные технологии на пути предоставления оперативной информации пользователям с ограниченными возможностями

Н.И. Баукова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Описана специфика библиотечного обслуживания незрячего и слабовидящего пользователя. Предоставление бесплатного доступа к информации в традиционной форме и электронном виде. Необходимость совершенствования издательской деятельности, позволяющей расширить возможность предоставления информации незрячему на нужном носителе. Создание техники, оснащенной необходимыми для данной категории инвалидов устройствами вывода информации и программным обеспечением.

1762. Новые возможности ИРБИС - использование в учебных и практических целях

Е.В. Ковязина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Запропоновано досвід використання ІРБІС на гуманітарному факультеті Красноярського державного технічного університету в якості середовища для створення інформаційної системи музею. Наявність широкого інструментарію, який є частиною системи, дозволяєзробити це без особливих зусиль та в стислі строки, що суттєво збільшує коло користувачів системи.

1763. Новые возможности на основе протокола Z39.50 для пользователей ИРБИС

К.А. Колосов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

У системі ІРБІС з'явився новий сервер Z39.50, який отримав назву Zubr, а також збільшені функціональні можливості шлюзу HTTP-Z39.50. Це, за думкою розробників, має покращити сполучуваність форматів та протоколів при використанні Z-рішень ІРБІС у складі корпорацій та асоціацій бібліотек, перш за все, в АРБІКОН та RILC. Розвиток сервісів на основі протоколу Z39.50 надасть бібліотекам, які використовують ІРБІС, можливість активніше застосовувати каталогізацію шляхом запозичення записів.

1764. Новые возможности научной коммуникации

Э.Р. Сукиасян — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

Organized in July, 1989, new International organisation - International Society for Knowledge Organization (ISKO) gives new possibilities for communication and scientific cooperation between the specialists all over the world, working on the problems of information retrieval. ISKO joined over 500 individual members, worked out classification systems and thesauri, terminology and other instruments of knowledge organisation. From the first days in Russia worked National Chapter of ISKO. Now we have 22 members. We would like to enlarge membership of the Russian ISKO Chapter. Our FAX - (095) 200 22 55.

1765. Новые возможности поисковых средств портала ВГБИЛ

К.А. Колосов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Описуються принципи та підходи, які використовуються при розробці пошукового модуля WEB-порталаВДБІЛ. В основі лежить застосування протоколу Z39.50 для пошуку в бібліографічних базах даних та повнотекстових документах WEB-сайту.Обробка пошукових запитів користувачів здійснюється з використанням послідовного розширення кількостіінформаційних джерел. Розглянуто особливості та перевага рішень Z39.50, які використовуються в ІРБІС-64 тав електронній бібліотеці ВДДІЛ.

1766. Новые возможности сбора информации об иностранных журналах

Б.Л. Крайнова, Г.А. Евстигнеева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 565-567. — рус.

Представлено матеріали про бібліографічні джерела, які дозволяють у режимі on-line отримати інформацію про закордонні журнали.

1767. Новые горизонты библиотек и библиотечное образование

И.Л. Клим — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

The current state and prospects of library education are analysed.

1768. Новые задачи комплектования фондов библиотеки СПб ГЭТУ (ЛЭТИ) - как следствие внедрения новых форм обслуживания читателей

Т.В. Киселева, Н.Ю. Оленина, Н.В. Панасенко, Р.А. Сухова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто шляхи виконання завдання книгозабезпеченості при формуванні бібліотечного фонду та його зберіганні, а також створення взаємовигідних партнерських стосунків з видавцями.

1769. Новые издательско-полиграфические технологии: опыт ГПНТБ России

Е.А. Масютина, С.П. Трояновский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Рассматриваются проблемы оптимизации технологического процесса подготовки и выпуска изданий. Приводятся примеры построения издательских процессов в различных библиотечных издательствах.

1770. Новые информационные продукты и их использование в библиотеках

Д.М. Гитер — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995.

rus

1771. Новые информационные ресурсы для населения как результат взаимодействия публичной библиотеки и местной власти (на примере ЦБС Московского района Санкт-Петербурга)

Л.С. Беркутова, Т.И. Новикова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Доклад посвящен результатам сотрудничества библиотеки и местной власти. Приводится информация о новых информационных ресурсах для населения, возникших в результате этого взаимодействия. Подчеркивается, что взаимная заинтересованн.

1772. Новые информационные технологии - ученым гуманитариям

В.Р. Хисамутдинов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Приводятся сведения об информационном обеспечении ученых гуманитариев с использованием новых информационных технологий в ИНИОН РАН. Рассмотрены проблемы использования ресурсов ИНТЕРНЕТ российскими учеными, возможности, предоставляемые пользователям как в России так и зарубежным пользователям, оцениваются результаты опытной эксплуатации системы заказа и доставки по каналам связи полных текстов журнальных статей отечественным и зарубежным потребителям. Поставлены проблемы авторского права, политики цени взаиморасчетов с зарубежными пользователями.

1773. Новые информационные технологии в библиотеках Северо-Кавказского Региона

Н.А. Коновалова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1774. Новые информационные технологии в библиотеках. Новые решения

В.В. Попов, В.Т. Грибов, Л.В. Левова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

В Библиотеке Академии Наук ведется разработка программного комплекса "ПЕРИОДИКА". На сегодняшний день подготовлена опытная версия. Система позволяет создавать и редактировать записи на периодические издания и на отдельные статьи из них. Предполагается использование ee в качестве одного из элементов АИБС БАН во всех случаях, где требуется обработка иностранной периодики. Программное обеспечение представляет собой набор модулей, написанных на встроенном языке пакета ISIS-Pascal. Внутренним форматом системы явлется UNIMARC. Описываемая система состоит из нескольких баз данных, объединенных единым программным интерфейсом. В комплекс включены: основные базы данных и несколько дополнительных сервисных баз, содержащих повторяющуюся информацию, необходимую для создания баз данных - код стран, языков, коды отношений. В дальнейшем на их основе планируется создание баз данных авторитетных записей (в формате UNIMARC-authorities). Двухоконный интерфейс обеспечивает работу с двумя базами данных одновременно.Система предоставляет пользователю возможность комфортного ввода новых данных, копирования ранее введенных данных, активного использования справочных данных. Отдельные элементы записи определяются и вводятся автоматически (в частности кодированная информация: коды стран, языков публикации, а также унифицированное название журнала и его реквизиты, дата создания записи), ряд элементов устанавливается в записи по умолчанию после однократного ввода в течение сеанса работы. Отдельные поля имеют доступ к спискам, из которых могут быть отобраны нужные для записи элементы.При создании аналитической записи на журнальную статью обеспечивается возможность доступа к записи на периодическое издание в целом. В ходе создания или редактирования записи представляется возможность визуального контроля введенной информации в образе библиографического описания на каталожной карточке. В данном программном комплексе реализована возможность взаимодействия между библиографическими и авторитетными записями. Минимизирован ввод с клавиатуры. При этом система строго ориентирована на определенную задачу.

1775. Новые информационные технологии в библиотеках: состояние и перспективы

Л.А. Новакова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Раскрывается опыт Донецкой ОУНБ по внедрению новых информационных технологий, поднимается проблема отсутствия единой политики в области компьютеризации библиотек Украины.

1776. Новые информационные технологии в организации библиотечных процессов

О.Н. Кулиш, Э.И. Куштина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

Modern IT makes possible the creation of high quality products. Authors analyze specifics of library processes organization in RNL. Using of IT helps in rational organization of library processes and receiving documents on necessary date. It proposes methods for transferring conventional catalogues into electronic ones.

1777. Новые информационные технологии в Фундаментальной библиотеке Академии наук Республики Узбекистан: Состояние и перспективы

Д.К. Кудратова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В докладе изложен опыт работы Фундаментальной библиотеки Академии наук Узбекистана по освоению и внедрению новых компьютерных информационных технологий в свою деятельность. Показаны проблемы и трудности выполнения работ.

1778. Новые информационные технологии и библиотека: эволюция развития

И.П. Рыбянцева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 767-769. — рус.

Представлено досвід роботи Луганської ОУНБ ім. Горького з новими інформаційними технологіями. Особливу увагу приділено досвіду використання глобальної комп'ютерної мережі Інтернет в обслуговуванні читачів, питанням організації цієї роботи у бібліотеці. На основі аналізу 5-річної роботи по представленню власних Інтернет-ресурсів у всесвітню комп'ютерну мережу, зокрема інформації регіонального і краєзнавчого характеру, наведено приклади використання інформаційних ресурсів бібліотеки віддаленими користувачами. Розглядається досвід роботи над корпоративним проектом "Інформаційний портрет регіону".

1779. Новые информационные технологии и Интернет в детской библиотеке

Н.Б. Янушевич, Е.В. Земская, С.А. Капранова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 804-807. — рус.

Висвітлюються питання створення нового інформаційно-освітнього середовища в дитячій бібліотеці. Особлива увага приділяється використанню нових комп'ютерних технологій та мультимедіа. Роль дитячої бібліотеки в процесі навчання користувачів-дітей комп'ютерній грамотності. Бібліотечний сайт. Медіатека. Досвід роботи Інтернет-центру і Центру дитячої Інтернет-журналістики.

1780. Новые информационные технологии и проблемы обучения пользователей в ГПНТБ России

К.Ю. Волкова, М.В. Залужская — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Обсуждаются проблемы и современное состояние обучения пользователей в ГПНТБ России в связи с активным ростом новых компьютерных технологий. Среди рассматриваемых вопросов - обслуживание в сети Интернет, создание специальной сетевой системы для обслуживания дисками CD-ROM, использование баз данных системы FirstSearch