LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 91 із 205

1801. Новые продукты компании ЛИБЭР для комплексной автоматизации библиотек.

С.Н. Захарчук — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

На новому рівні технології, були реалізовані і поширені всі функціональні компоненти попередніх сис-тем компанії. В якості базової технології було вибрано варіант "тонкий клієнт" і взаємодія за протоколомhttp, тобто базовим протоколом роботи мережі WWW.Таке рішення приводить до зменшення затрат насупровід продукту, котрий тепер полягає лише в адмініструванні сервера, оскільки клієнтом є звичайнийбраузер, без додаткових плагінів. Цей режим роботи дозволяє без змін масштабувати системи для управліннямережею бібліотек і знімає обмеження на географічне розташування бібліотек в цій мережі, тобто дозволяє працювати через мережу Інтернет абсолютно прозоро і без додаткових модифікацій, при охопленні всіхбібліотечних циклів. Реалізовані механізми взаємодії зелектронними бібліотеками.В якості початкової системи ми пропонуємо АІБС "Моя бібліотека", котра має наступну конфігурацію:ОС: Windows XP,2000,Server 2003, Linux; СУБД: MySQL. Мова програмування: PHP.В якості системи для більших і складніших проектів ми пропонуємо АІБС "Absotheque", котра має на-ступну конфігурацію ОС: Windows XP, 2000, Server 2003; СУБД: MS SQL Server 2000, Мови програмування:PHP, JavaScript, Visual Basic. Є також модулі реалізації функцій для корпоративних клієнтів: Сервер Z39.50,Клієнт Z39.50, Шлюз Z39.50. Можливі варіанти обміну бібліографічними описами в форматі UNIMARC іRUSMARC, а також каталогізація запозиченням.

1802. Новые пути развития в России каталогизации изданий

А.И. Вислый, Н.И. Хахалева, Г.А. Попов, Н.Н. Кичакова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 622-624. — рус.

Обгрунтовується можливість створення в Росії системи каталогізації перед публікацією (Cataloguing in Publication). Визначаються завдання пілотного проекту, який передбачає початковий етап робіт по впровадженню зазначеної технології.

1803. Новые решения и перспективы развития системы автоматизации библиотек ИРБИС

А.И. Бродовский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Дается характеристика современного состояния системы автоматизации библиотек ИРБИС, представляющей собой типовое решение в области автоматизации библиотечных технологий. Рассматриваются новые решения и перспективы ее развития.

1804. Новые решения и уверенные шаги Российского сводного каталога по научно-технической литературе

Б.И. Маршак, М.А. Рагимова, Г.А. Попов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 558-559. — рус.

Розглядаються нові шляхи і форми співробітництва для реалізації основної мети системи: інтеграція бібліотечно-інформаційних ресурсів Росії.

1805. Новые решения как путь оптимизации при создании информационных ресурсов в условиях перехода на новый программный продукт (OPAC)

Т.А. Глазунова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Аналізується практика входження РДБМ у Зведений каталог бібліотек Росії. Показується необхідність зміни технологічних процесів в бібліотеці.

1806. Новые рубежи библиотечного законодательства в России и странах Содружества независимых государств

Ю.А. Гриханов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Рассмотрены основные тенденции развития библиотечного законодательства в России и в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Формулируются дальнейшие задачи в сфере правового регулирования библиотечного дела на территории СНГ, на федеральном российском уровне и в субъектах Российской Федерации.

1807. Новые сервисные возможности электронной образовательной библиотеки

Т.Ю. Габдрахманова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Доповідь присвячена практичним питанням реалізації нових форм бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів електронної бібліотеки ВНЗ в умовах масовості обслуговування.

1808. Новые тенденции в обеспечении библиотек предметами библиотечной техники

Л.И. Андреева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 400-402. — рус.

Аналізуються нові тенденції в забезпеченні російських бібліотек предметами бібліотечної техніки за 2001 рік після проведення чергової конференції в Криму.

1809. Новые тенденции в обслуживании абонентов МБА и ДД и сохранность фондов библиотек (на опыте отдела электронной доставки и абонементного обслуживания ГПИБ России)

А.Г. Паклин — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Зміна уявлень про обслуговування користувачів МБА та ДД. Можливості сканеру "Minolta 7000": вирішення проблеми зберігання документів у процесі електронної доставки документів (ЕДД). Пріоритети розвитку ЕДД із позиції користувача. Перспективи розвитку ЕДД у ДПІБ Росії.

1810. Новые тенденции в обслуживании пользователей Латвийской академической библиотеки

М. Авотиня Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2003. — Вып. 2. — С. 133-138. — рус.

1811. Новые технологии в среднем специальном образовании: на примере ГОУ Библиотечного техникума г. Москвы

Н.А. Гусева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 357-359. — рус.

Висвітлюється діяльність Бібліотечного технікуму м. Москви (заснований у 1940 р.) у рамках програми "Столична освіта-2", оголошеної Московським комітетом освіти. Розкриваються суть, цілі, етапи і передбачувані результати експерименту на тему: "Інформаційно-бібліографічне і бібліотечне обслуговування навчально-виховного процесу в навчальних закладах середньої професійної освіти".

1812. Новые технологии взаимодействия медицинских библиотеках

Б.Р. Логинов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

В докладе рассматриваются новые технологии взаимодействия медицинских библиотек основанные на использования отечественных и зарубежных электронных каталогов, средств телекоммуникаций и компакт-дисков CD-ROM. Обсуждаются технические и организационные проблемы использования Российского центра "Медларс" в работе библиотек. Предлагаются перспективные технологии работы межбиблиотечного абонемента по каналам связи

1813. Новые технологии Государственной центральной научной медицинской библиотеки

Б.Р. Логинов, М.Н. Старкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

В докладе рассматриваются новые информационные технологии Государственной центральной научной медицинской библиотеки по предоставлению базы данных "Российская медицина" в сети Интернет и на компакт-дисках. Обсуждаются новые возможности обслуживания наоснове Российского центра "Медларс" в ГЦНМБ и использования баз данных Немецкого института медицинской информации и документации (DIMDI г.Кельн). Описывается опыт создания и использования информационных серверов сети Интернет (Web-сервера) для библиотечного обслуживания. Обсуждаются требования к техническому обеспечению библиотек в условиях использования сети Интернет. Предлагаются перспективные технологии передачи копий документов по каналам связи.

1814. Новые технологии организации информации как фактор интеграции информационно-библиотечных наук, практической деятельности и образования

З.А. Сафиуллина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Анализируется характер развития информационно-библиотечной науки на базе внедрения новейших информационных технологий. Рассматриваются проблемы преподавания библиотечных дисциплин в современном информационном пространстве.

1815. Новые технологии по обеспечению российских библиотек печатными СМИ

В.В. Шелихов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В марте 2000 года ЦКНБ выпустил Каталог по подписке на второе полугодие 2000 года. Выпущенный подписной каталог (его тираж составил 15 000 экземпляров) включает широкий спектр хорошо известных и популярных изданий. В то же время, значительное место уделено журналам, связанным с библиотечным делом, наукой, образованием и культурой. По этому каталогу любая библиотека может оформить подписку и получать представленную в нем периодику через ЦКНБ по почте. Подписные цены в данном каталоге являются конечными. Подписка по этому каталогу даст библиотекам экономию денежных средств в среднем на 20 % в сравнении с другими существующими в настоящее время способами.

1816. Новые технологии популяризации литературы и их роль в формировании личности ребенка

А.С. Кобзаренко — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Висвітлюється досвід роботи НБУ для дітей по використанню сучасних інформаційних технологій в популяризації літератури та вихованні інформаційної культури школярів. Основну увагу приділено діяльності бібліотеки по виконанню Цільової комплексної програми для учнів 3-9 класів "У світ книги - через комп'ютер".

1817. Новые формы комплектования библиотек в условиях рынка на примере книготоргового предприятия "Мастер-книга"

Л.П. Мельникова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Про створення Бібліотечного агентства (БА) при книготоргівельному підприємстві "Мастер-книга" та про його технології, що забезпечують комплектування книжковими виданнями бібліотеки Росії. Детально презентовано електронний каталог "Мастер-книги" як форма комплектування бібліотек.

1818. Новые формы работы МБА в ЛАБ

А.А. Браслиня — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The paper describes the current state of ILL in the Library and lists services, that are offered to users via Abonent computerized system, electronic mail, fax, express mail, messengers, etc. The ILL service makes wide use of information on collections of the largest Moscow libraries, that is reflected in the Union Catalog of the Library. The Library is an STN member and, when organizations request, it can send out their information and promotion materials.

1819. Новые формы сотрудничества библиотек и издателей на современном этапе

В.Б. Епимахов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Анализируется современное состояние, место и роль библиотек в условиях переходного периода. Затрагиваются проблемы бюджетного финансирования библиотек. Излагаются некоторые способы комплектования и подписки. Рассматриваются новые формы сотрудничества библиотек и издателей.

1820. Новые формы сотрудничества в рамках "Положени об Автоматизированной системе Российского сводного каталога (АС РСвК) по научно-технической литературе

М.А. Рагимова, М.Б. Русак — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

Рассматривается ряд проблем, связанных с функционированием Автоматизированной системы Российского сводного каталога по научно-технической литературе в рамках существующего "Положения..."