LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 92 із 205

1821. Новые формы учета и обслуживания пользователей в Государственной библиотеке Украины для юношества

Г.А. Сапрыкин — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто досвід обліку віртуальних користувачів, їх обслуговування через сайт бібліотеки.

1822. Новые электронные услуги для читателей Российской государственной библиотеки: проект РГБ - Фонд Эндрю У. Меллона

М. Сегберт, А.Ю. Хохлов, А.И. Вислый, С.C. Рубина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 72-74. — рус.

У грудні 2001 року Фонд Ендрю У. Меллона, Нью-Йорк, США, затвердив фінансування нового проекту в Російській державній бібліотеці (РДБ) у Москві. Проект розроблено на основі результатів проекту ТАСІС (TACIS) "Створення Інформаційної системи Російської державної бібліотеки" (1998-2000), який буде здійснюватися протягом 18 місяців під керівництвом Британської Ради. Бюджет проекту складає 1, 2 мільйони доларів США.

1823. Новый библиотекарь для нового общества(профессиональное образование библиотекарей ЦБС)

Н.А. Шамрай Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 474-476. — рус.

Представлено досвід роботи ЦБС по організації навчання бібліотечних кадрів і цільову програму професійної освіти бібліотекарів, визначено проблеми в організації системи підвищення кваліфікації та шляхи їх вирішення в ЦБС.

1824. Новый взгляд на Сводные каталоги с точки зрения корпоративности

М.А. Рагимова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 171-173. — рус.

Розглядається ряд проблем, пов'язаних з функціонуванням автоматизованої системи Російського зведеного каталога з науково-технічної літератури з точки зору корпоративності.

1825. Новый взгляд на современные возможности обучения будущих библиотекарей: новые образовательные технологии кафедры информационных технологий и электронных библиотек МГУКИ

А.О. Адамьянц Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 312-314. — рус.

Розглядається новий комплекс освітніх дисциплін, розроблений викладачами кафедри, результати впровадження нових освітніх технологій у базовій організації кафедри - ДПНТБ Росії, а також перші результати реалізації договору про співробітництво між МДУКМі ДПНТБ Росії.

1826. Новый вклад ИФЛА в концепцию библиотечно-информационного образования

Ю.В. Акулич; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1827. Новый день университетской библиотеки

М.П. Отливанчик, Н.С. Рузанова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглядається досвід роботи Петрозаводського державного університету з проекту "Створення інформаційно-бібліотечного комплексу (ІБК) університету як інноваційного інструменту розвитку системи управління та підвищення якості освіти у ВНЗ" Національного фонду підготовки кадрів.

1828. Новый журнал "Russian library science review" на английском языке. Пока только предложение об издании

Э.Р. Сукиасян — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Обосновывается проект издания в России на английском языке журнала "Russian library science review" для публикации оригинальных теоретических статей, исследовательских проектов, результатов научных работ, обзоров, рецензий, информационных сообщений о совещаниях и конференциях, библиографической и другой информации. Подготовка журнала может осуществляться силами объединенной редакционной коллегии с участием зарубежных специалистов. Предполагается, что финансовые средства, необходимые для издания, могут быть получены путем организации подписки и публикации рекламы. Пробный (бесплатный) номер с подписной квитанцией должен распространяться во многих странах. Всех желающих принять участие в реализации проекта просят сообщить об этом автору доклада (sukias@rsl.ru).

1829. Новый закон "Об охране окружающей среды" как законодательная основа формирования экологической культуры

В.А. Грачев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 437-440. — рус.

10 січня 2002 р. набув чинності Закон РФ "Про охорону навколишнього середовища". Закон опирається на положення Конституції РФ, що закріплює право громадян на сприятливе навколишнє середовище і визначає правові основи державної політики у цій галузі. Удоповіді розкриваються основні положення закону, коментуються нові поняття і принципи, які були відсутні в Законі РРФСР "Про охорону навколишнього природного середовища": більш чітко і конкретно врегульовано питання розмежування повноважень органів державної влади в галузі охорони навколишнього середовища між федеральним і регіональним рівнями влади, встановлено правові норми по здійсненню оцінки впливу на навколишнє середовище. Також у доповіді наводиться текст глави Закону "Основи формування екологічної культури", зміст якої розкриває основні завдання і напрямки діяльності установ культури, у тому числі бібліотек в екологічній освіті і формуванні екологічної культури населення.

1830. Новый интерактивный сервис в публичных библиотеках: создание центров открытого доступа к звуковым документам (международный проект)

Е.Л. Крепкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Рассматриваются перспективы использования новых технологий в библиотеках. Подробно рассказывается о двух международных проектах создания центров открытого доступа к звуковым документам.

1831. Новый центр исследования проблем чтения

Ю.П. Мелентьева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Подано короткий аналіз структури організацій та інституцій, що вивчають читання та впливають на нього.Розкрито специфіку поставлених наукових задач, основні напрями і форми діяльності знову створеногоВідділу читачезнавства і культури читання у рамках Наукового центру вивчення історії книжкової культуриНВО "Видавництво "Наука"" РАН.

1832. Новый этап в развитии проекта МБИАЦ "Американские научные журналы - библиотекам России и стран СНГ"43 A New Stage of the ILIAC Project "American Journals for Scientific Libraries" in Russia and CIS Countrie

С.А. Кондратьева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 999-1000. — рус.

Історія одного з проектів Міжнародного бібліотечного

1833. Новый этап развития

И.П. Тикунова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1834. Новый этап развития автоматизации библиотечно-информационных технологий в ГУНБ Красноярского края

Л.Н. Жуковская, Т.В. Вербицкая — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Висвітлено досвід організаційно-методичної роботи ДУНБ Красноярського краю з переходу на АБІС ІРБІС.

1835. Новый этап развития комплекса автоматизированных процессов в ГНПБ им. К. Д. Ушинского

Б.Н. Сизов, Т.С. Епихина, Т.С. Маркарова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 135-137. — рус.

Порушено питання переходу процесів автоматизації на АІБС ІРБІС, труднощі, пов'язані з цим переходом, і проблеми, що виникають. Визначаються етапи переходу. Перехід на ІРБІС розглядається як один з перших кроків у напрямку створення електронної бібліотеки на базі фонду Бібліотеки.

1836. Ноосферный императив пайдейи XXI в.

Э.В. Гирусов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 573-576. — рус.

Екологічна проблема поставила людство перед вибором подальшого шляху розвитку: чи орієнтуватися йому, як і раніше, на безмежне зростання виробництва, чи це зростання повинно відповідати реальним можливостям природного середовища і людського організму,не тільки найближчим, але й віддаленим цілям соціального розвитку. Всі ці питання вимагають глибокого філософського осмислення, оскільки виникла гранична ситуація неординарного порядку. Людина, що дотепер заселяє Землю, якою б вона не була розумною, проте, не має основної властивості, притаманної будь-якому живому організму, - властивості екологічного самозабезпечення. Без цієї властивості людина не має майбутнього, а оволодівши нею, вона настільки змінить свої погляди, системи цінностей, своє ставленнядо природи і до себе подібних, що це вже буде інша істота, яка лише зовні нагадуватиме колишню. Ось чому для цієї нової істоти буде потрібна нова назва. Життєво актуальним стає завдання формування у людей світогляду біосфероцентричної спрямованості, а цевимагатиме переоцінки всієї системи духовних цінностей, що традиційно склалися, і, насамперед, адекватного розуміння людьми місця і ролі суспільства у біосфері як однієї зі складових цієї складної й унікальної природної системи.

1837. Нормативный контроль в электронном каталоге РНБ: состав и структура нормативных данных

Е.И. Загорская, О.Н. Кулиш — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

В качестве информационной модели авторитетных данных представлен проект структуры интегрированного авторитетного файла для электронного каталога Российской национальной библиотеки. Модель описывает: объекты авторитетного контроля; базовые элементы и составляющие авторитетных данных. Также в статье приведены определение, группы, соотношение элементов авторитетных данных и их значение для осуществления авторитетного контроля.

1838. О 6-ой рамочной программе Комиссии ЕС

Н.В. Браккер, Л.А. Куйбышев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 69-70. — рус.

Повідомляється про 6-у рамкову програму Комісії Європейського Співтовариства (2002-2006), прийняту до реалізації наприкінці 2002 року. Її пріоритетами оголошені соціальна спрямованість проектів і міжнародне співробітництво, у тому числі й широке залучення організацій з країн-кандидатів до вступу в ЄС, а також з Росії. Йдеться про основну мету програми і вимоги, які ставляться до представлених на конкурс проектів.

1839. О влиянии национального библиографического репертуара на ретроконверсию каталогов крупнейших библиотек

Л.А. Егорнова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1840. О возможностях использования стратегических матриц для анализа информационно-библиотечных продуктов и услуг

Л.К. Бобров Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 134-139. — рус.

Розглядаються продукти і послуги, що пропонуються бібліотеками. Об|рунтовується необхідність розробки диференційованих стратегій по відношенню до різних видів платних продуктів і послуг. Розглядаються моделі стратегічного аналізу при застосуванні до завдань аналізу інформаційного продукту і послуг.