LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 96 із 205

1901. Об опыте создания научно-информационного экологического центра в ЦНБ МСХА

Н.В. Дунаева, Т.А. Демьянова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 446-449. — рус.

Розглянуто питання формування екологічної свідомості і шляхи їх вирішення у науково-інформаційному екологічному центрі, створеному у Центральній науковій бібліотеці ім. М. І. Желєзнова Московської сільськогосподарської академії ім. К. А. Тимірязєва.

1902. Об организации дистанционного обучения на базе практического опыта, методических наработок и технологий, имеющихся в ГПНТБ России

А.И. Земсков — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Швидкі зміни навколишнього світу - маються на увазі технічні досягнення, зміни політичної та економічної основи суспільства, викликають потребу поширення можливостей для навчання. Не критикуючи жодну із систем освіти, які склалися на сьогодні (американську, європейську чи ту, яка складається зараз в Росії), автор доповіді стверджує, що впровадження нових, і в першу чергу дистанційних систем освіти, принесе користь суспільству в цілому. Постійне збільшення загальної кількості студентів, ускладнення їхнього складу - як за віком, так і за рівнем навчальної підготовки, потребують індивідуального підходу, який краще здійснювати у режимі дистанційного навчання. У цій статті коротко аналізується формування національної інфраструктури, яка здатна забезпечити дистанційне навчання та наявність практичного досвіду, методичних напрацювань і технологій, що надають можливість перейти від теоретизування до практичного впровадження.

1903. Об оценке возможности использования библиографических массивов OCLC в ГПНТБ России

Е.Е. Фролова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The paper gives correspondence analysis of information compatibility of the Russian NPLS&T automated system and OCLC bibliographic arrays. It is undertaken with the purpose of defining ways of use of OCLC data bases in Russian NPLS&T practice.

1904. Обеспечение библиотек России предметами печатной библиотечной техники

Л.И. Андреева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 645-647. — рус.

Аналізується досвід роботи Центрального колектору наукових бібліотек по оснащенню російських бібліотек бібліотечною технікою.

1905. Обеспечение бизнес-информацией в Государственной публичной научно-технической библиотеке России

О.Н. Путилина, Е.И. Сергеева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The purposes and tasks of Business Information Office established in Russian National Public Library for Science and Technology are listed. The subject scope of the Office's holdings that are represented by databases and traditional media is describedalong with stock-building problems, activities of the Office, and services offered. It is stressed that an active position taken by the administration of the Library and the Office promotes international contacts and additional services.

1906. Обеспечение доступа к информации людям с ограничениями в жизнедеятельности

В.Л. Геркена Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1045-1050. — Библиогр.: 14 назв. — рус.

У доповіді розглянуто основне завдання будь-якої бібліотеки (зокрема й публічної) - забезпечення доступу до інформації кожному мешканцю, у тому числі й людям з обмеженими фізичними можливостями. Наведено результати проведеного в Латвії (2002 р.) дослідження " Публічна бібліотека в інформаційному суспільстві". Однією з його цілей є уточнення ситуації в бібліотечному обслуговуванні різних груп населення, у тому числі й людей з особливими потребами.

1907. Обеспечение доступа к электронным информационным ресурсам в ЦНБ НАН Беларуси

Н.Ю. Березкина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 239-241. — рус.

Розглядаються основні напрямки діяльності ЦНБ НАН Бєларусі по забезпеченню вчених Бєларусі електронними інформаційними ресурсами: організація Центру Internet-доступу до електронних наукових ресурсів, участь в програмі INTAS, вступ в інформаційні консорціуми, створення власних баз даних і т.д.

1908. Обеспечение информационных запросов социально незащищенных категорий населения (На материале работы Информационной службы для населения ЦБС "Киевская" г. Москвы)

Н.М. Балашова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Предпосылки создания Информационной службы для населения в рамках Центра социальной и деловой информации ЦБС "Киевская". Основные направления формирования информационных ресурсов. Принципы обслуживания пользователей. Характеристика изменений запросов и работы с информационными ресурсами. Правовые базы данных и бесплатная юридическая консультация - основа распространения правовой грамотности для жителей района Дорогомилово г. Москвы.

1909. Обеспечение потребителей медицинской информации путем создания корпоративной системы: проблемы, решения, взгляд в будущее

Л.И. Шпукал — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Висвітлюються досягнення корпоративної предметизації періодичних медичних видань та проблеми, що виникають внаслідок єдиного підходу до питань відбору, повноти відображення змісту медичних періодичних видань. Пропонується бібліотекам медичного профілюоб'єднати свої зусилля з метою підвищення ефективності, оперативності та якості своєї роботи. осуществляются в рамках Болонского процесса.

1910. Обеспечение прямого модемного взаимодействия библиотек в Тульском регионе

Н.С. Матвеева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Рассматриваются преимущества и недостатки установления прямой модемной связи, позволяющей получить визуальный доступ к электронному каталогу другой библиотеки. Доказывается необходимость развития и совершенствования АРМов на базе новейших разработок ГИВЦа МК РФ, ИПТК "Логос", кафедры института речи Минского института технической кибернетики для незрячего пользователя. Проводятся мероприятия с целью создания общей электронной базы данных периодических изданий.

1911. Обеспечение сохранности электронных документов в библиотеках

Г.Г. Нежурбеда Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2005. — Вып. 3. — С. 131-140. — Библиогр.: 10 назв. — рус.

Обоснована правомерность использования традиционных фондоведческих подходов к обеспечению сохранности электронных документов. Проанализированы технологические приемы, способствующие повышению сохранности электронных документов, применяемые в процессах комплектования, обработки, хранения,обеспечения использования.

1912. Обеспечение читателей Санкт-Петербурга базами данных медико-биологического профиля

О.Н. Гурбанова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

The paper describes the experience of using medical data bases on CD-ROM in St.Petersburg. The paper is accompanied by a list of medical and biological research institutes and organizations that utilize CD-ROM data bases on CD- ROM.

1913. Обеспечение электронной информацией через консорциумы и направления их развития в Индии

Гош Майтрайи Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1125-1127. — рус.

Участь у консорціумах відкриває бібліотекам більш широкий доступ до електронних ресурсів. При цьому витрати бібліотек невеликі і ліцензійні умови оптимальні. Розвинуті країни дуже зацікавлені в розвитку консорціумів, які пов'язані з використанням електронних ресурсів, оскільки вони дуже економічні. Проте в Індії до цього часу найбільш поширеною формою спільного використання ресурсів є обмін друкованими екземплярами книг і періодичних видань. Тим не менше тепер читачі замовляють доставку документів в електронному форматі або по факсу. У доповіді описано досвід різних бібліотечних консорціумів, їх діяльність і форми обслуговування, що існують в Індії. В Індії багато бібліотек вступають у консорціуми, намагаючись вирішити проблему спільного використання ресурсів.

1914. Обзор задач и методов смысловой обработки электронных данных, роль метаданных для практических задач смысловой обработки

В.В. Соколовский — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Продемонстровано, що коло завдань те методів значеннєвої обробки електронних даних для сфери бібліотечно-інформаційного обслуговування є досить широким - воно включає в себе майже всі відомі завдання значеннєвої обробки. У доповіді зазначено, що різні завдання значеннєвої обробки дуже тісно пов'язані між собою. Автор зробив висновок, що більшість практичних завдань вирішується шляхом послідовного застосування рішень, що розроблено для наведених завдань значеннєвої обробки. Також автор доводить, що стандартом, який забезпечує можливість взаємодії нарівні синтаксису, є XML. А наступним кроком, який забезпечує можливість взаємодії на рівні семантики, можливо стане Semantic Web.

1915. Обзор информационных ресурсов по проблемам молодежи (г. Кемерово) как специальная часть регионального российского библиотечного информационного ресурса МБИАЦ

Е.В. Ушкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Расказывается об опыте работы юношеской библиотеки в условиях переходного периода. Излагаются результаты социологических исследований информационных потребностей читателей. Рассматривается ряд приоритетных направлений деятельности библиотек для юношества. Подчеркивается необходимость координации работы по формированию и использованию информационных ресурсов. 27 crimea/confrus/1998/doc2/,doc128.html

1916. Обзор рынка естественно-научной и технической литературы

А.М. Коновалов, Е.П. Тертишников — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто стан ринку природничої та технічної літератури у Російській Федерації. Виокремлено особливе місце, яке посідає комп'ютерна тематика. Показано відсутність оптових книготорговельних структур, які бакумулювали дану літературу і необхідність їхстворення.

1917. Обзор HTML - редакторов

П. Виноградов Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

1918. Областная библиотека - центр краеведческой информации

Л.А. Пронина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Изложены вопросы, связанные с выполнением библиотекой функций Регионального информационного центра по краеведению.

1919. Областная библиотека в корпоративных проектах

Е.А. Белугина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 622-624. — рус.

Співробітництво бібліотек в галузі створення зведених електронних каталогів суттєво розширює їх інформаційні можливості, дозволяє не дублювати роботу один одного. Але для автоматизаторів виникає цілий комплекс специфічних проблем: необхідність суміщення каталогів, створених у різних бібліотечних системах, розробка єдиних правил і конверторів та перехід на більш якісне програмне забезпечення.

1920. Областная библиотека для слепых: Об опыте комплексного подхода в организации обслуживания людей с физическими ограничениями

М.П. Коновалова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Рассматриваются подходы развития современной библиотеки для слепых как центра информационно-досуговой деятельности для людей с физическими ограничениями. Обобщается опыт работы с применением тифлотехнических средств, показано решение вопроса автоматизации и информатизации в современных условиях.