LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 97 із 205

1921. Областная библиотека как зеркало экологических проблем региона

Л.И. Королева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 552-554. — рус.

Висвітлюється досвід роботи муніципальних бібліотек Тульської області з екологічної освіти, інституціональної участі в системі безперервної екологічної освіти населення Російської Федерації, основні проблеми екологічного краєзнавства.

1922. Областная библиотека как центр региональной библиотечно-информационной системы

М.И. Акилина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

В региональных библиотечно-информационных системах, появляющихся благодаря новым информационным технологиям, областная библиотека в силу своих типологических особенностей исполняет роль центрального звена. Ее функции (комплектование, обслуживание читателей, библиографическая, методическая, научно-исследовательская и другие) осуществляются с учетом задач системы. В случае необходимости областная библиотека берет на себя так называемую восполняющую функцию, обеспечивая целостность системы.

1923. Областная специальная библиотека для слепых - региональный тифлоинформационный центр поддержки образования лиц с нарушениями зрения

Е.Н. Нецветайлова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 945-947. — рус.

Основні напрямки роботи Волгоградської обласної спеціальної бібліотеки для сліпих, одним із яких є надання доступу до інформаційних ресурсів по освіті незрячих і з слабким зором школярів, студентів, викладачів, фахівців, і надання консультативної допомоги в галузі освіти.

1924. Областная универсальная научная библиотека - центр внедрения информационных технологий для библиотек региона

Н.Ф. Богза Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 673-675. — рус.

Аналізуються функції обласної бібліотеки у сучасних умовах, розкриваються напрями її діяльності щодо впровадження новітніх технологій у практику роботи бібліотек регіону. Наведено приклади співпраці бібліотек у реалізації бібліотечно-інформаційних проектів.

1925. Областная универсальная научная библиотека в системе патентно-информационной деятельности Тульской области

Е.И. Кусая — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

У доповіді презентовано досвід діяльності Тульської ОУНБ в якості опорної організації Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентам та товарним знакам. Окрім виконання завдань інформаційного забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності та виконання функцій координаційного центру для науково-технічних бібліотек та патентно-інформаційних служб підприємств регіону, Тульська ОУНБ проводить дослідження регіонального патентно-інформаційного ринку та бере участь в організації системи підвищення кваліфікації фахівців патентно-інформаційних служб.

1926. Областной закон "О библиотечном деле" как инструмент правового регулирования региональных библиотечных процессов

Ю.И. Коняхин — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Proved is that the Regional Law meets the demand for normative and legislative support of information and library services as well as the demand for the librarians social security. Presented are the Law major objectives and features.

1927. Обменно-резервные фонды библиотек и проблемы сохранения национальных ресурсов в единой информационной среде

Т.В. Петрусенко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

О возможности восстановительного комплектования библиотек через ресурсы обменно-резервных фондов в рамках "Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации".

1928. Обновление фондов. Методы оценки и расчета

Н.И. Коваленко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 420-424. — рус.

Оновлюваність фондів є одним з важливих аргументів в об|рунтуванні фінансових коштів на комплектування бібліотечних фондів. Але у підходах до оцінки цього явища і визначення показника оновлюваності фонду немає єдиної думки. У даній статті представленоаналіз існуючих форм визначення показника оновлюваності фонду, запропоновано методику його розрахунку.

1929. Обработка отечественной литературы в ГПНТБ России и проблемы использования результатов централизованной каталогизации

М.В. Сланская — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995.

rus

1930. Образ юного читателя: к вопросу о создании системы изучения детского чтения

Е.И. Голубева, В.П. Чудинова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Анализируются проблемы стратегии развития детских библиотек в современных условиях. Приводятся результаты экспертных оценок о состоянии детских библиотек различных уровней. Говорится о перспективах развития и месте детских библиотек в конце ХХ века.

1931. Образовательная и социальная функции Медиатеки МГДБ

Т.М. Бугрова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Представлено досвід роботи Медіатеки у Московській Міській Діловій Бібліотеці.

1932. Образовательная стратегия вузов культуры и искусства Сибирского федерального округа в информационном пространстве

Е.Л. Кудрина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 367-370. — рус.

Розкривається роль і місце освітніх установ культури і мистецтв в інформаційному просторі. Розглядаються проблеми розвитку навчальних закладів сфери культури у період модернізації системи освіти. Висвітлюються питання кадрового забезпечення установ культури і мистецтва, удосконалення матеріально-технічного і фінансового забезпечення освітніх установ культури і мистецтва.

1933. Образовательное пространство для детского библиотекаря. (Перспективная реальность)

Л.В. Степанова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Рассматриваются перспективы развития детской библиотеки в меняющейся социо-культурной среде. Обосновывается необходимость преобразования инфраструктуры детской библиотеки как органичной и открытой сферы деятельности ребенка по поиску, присвоению и созданию им новой информации. Представлена концепция развития и структура образовательного пространства для детского библиотекаря.

1934. Образовательные курсы американской некоммерческой организации "Project Harmony, Inc." в научно-медицинской библиотеке Сибирского государственного Медицинского университета

Л.М. Федорова, В.А. Фокин, Д.Н. Тупицин, Н.В. Соленкова, Н.В. Казанцева, Е.В. Башкирова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 998-1002. — рус.

Розглядається роль науково-медичної бібліотеки в організації доступу до сучасних інформаційних ресурсів. Одним із шляхів вирішення даного завдання є створення і впровадження навчаючих програм та освітніх тренінг-семінарів, спрямованих на розширення кола спеціалістів з різних галузей науки та освіти, які використовують Інтернет для своєї науково-практичної і творчої діяльності. Необхідні елементи організації навчання: створення комп'ютерного класу на базі бібліотеки і забезпечення доступу до інформаційних ресурсів різного рівня; забезпечення навчання технічними і програмними мультимедійними засобами; включення в програму курсів розділів, пов'язаних з принципами і організацією глобальної мережі Інтернет; формування груп слухачів, до складу яких, порядз науковцями і викладачами, включається персонал бібліотеки; спрямованість курсу навчання на виконання конкретного проекту, а саме, створення власного інформаційного ресурсу. У доповіді представлено досвід проведення освітніх курсів "Інтернет-технології в медичній освіті", організованих на базі Науково-медичної бібліотеки Сибірського державного медичного університету м. Томська.

1935. Образы руководителей библиотек в эпоху перемен: рабочие версии

Ю.Б. Авраева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1936. Образы, создаваемые средствами массовой информации, пропаганда и их влияние на демократию

Ф.Т. Кирквуд Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1224. — рус.

Як можуть бібліотеки допомогти читачам отримати точні дані замість дезінформації, яка часто з'являється у телевізійних програмах та Інтернеті? Необхідно навчити бібліотекарів бачити ворога. Посилаючись на нещодавно опубліковану роботу канадського філософа Рендала Марліна, коротко аналізуються елементи політичної пропаганди та етики переконання, якої дотримуються засоби масової інформації, а також, на основі роботи французького дослідника Володимира Волкоффа, досліджуються засоби політичної дезінформації. На підставі свого досвіду роботи у довідковій службі парламентської бібліотеки автор дає практичні рекомендації щодо відбору джерел інформації і пропонує деякі методи попередження читачів.

1937. Обслуживание пользователей с потребностями в деловой информации в национальной библиотеке

Е.Д. Жабко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

В докладе рассмотрены основные факторы, влиящие на развитие библиотечных служб предоставления деловой информации в различных типах библиотек. Описаны особенности организации обеспечения деловой информации в национальных библиотеках. Представлен проектсоздания Информационного центра при Российской национальной библиотеке.

1938. Обслуживание читателей в Научной библиотеке Петрозаводского государственного университета, используя информационные ресурсы сети Интернет

М.Г. Байдужа Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 993-995. — рус.

Представлено інформацію про організацію обслуговування читачів у Науковій бібліотеці Петрозаводського державного університету завдяки наявному доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет. Сучасний стан і перспективи.

1939. Обслуживание читателей в новой электронной среде

В.А. Глухов, О.Л. Лаврик, В.Г Свирюкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Возможность поиска информации в библиографических БД на CD-ROM или электронных каталогах через Интернет в сочетании с технологией электронной доставки документов (ЭДД) создает основу для информационного обеспечения читателей в новой среде - электронной. Эта возможность реализуется в сотрудничестве между ИНИОН РАН и ГПНТБ СО РАН. В докладе дается характеристика БД ИНИОН, анализируется опыт их использования в ГПНТБ СО РАН, излагаются юридическая и финансовая основы сотрудничества, сложившиеся организационная и технологическая схемы ЭДД, пути достижения технической и технологической совместимости между участниками системы, дается анализ собранных статистических и анкетных данных по изучению потока запросов, заказчиков, копий, тематики. Выделяются основные проблемы (неравномерность потоков запросов, сбои в работе телекоммуникационных систем, отсутствие в стране правовых основ по предоставлению электронных копий). Описывается любопытный опыт решения ежедневных оперативных проблем с помощью канала в Internet Relay Chat

1940. Обслуживание читателей на абонементе публичных библиотек-участниц КСПБМ (Проект совместного обслуживания читателей публичными библиотеками г. Москвы)

О.А. Стрешнева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 724-725. — рус.

Розглядається проект корпоративного обслуговування читачів мережею публічних бібліотек, метою якого є подолання обмежень доступу користувачів до фондів бібліотек на сучасному етапі. Представлено технологію розширеного обслуговування в бібліотеках-учасницях КСПБМ.