LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Легка промисловість

Всього — 360 Сторінка 12 із 18

221. Розробка спеціального взуття для шахтарів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.06 Р.З. Черепахіна; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2005. — 20 с. — укp.

На підставі аналізу умов праці у підземних шахтах, статистичних даних про захворювання стоп шахтарів і соціологічних досліджень якості спецвзуття визначено комплекс ергономічних і експлуатаційних вимог до матеріалів та конструкції взуття. Показано, що для розробки спецвзуття для шахтарів є доцільним обгрунтування складу та структури вихідних даних. З цією метою проведено маркетингові дослідження, на підставі результатів яких визначено ієрархію вимог до спецвзуття та розроблено критерії її відповідності вимогам комфортності. Запропоновано використовувати як узагальнений показник якості взуття комплексну оцінку комфортності експертами. Створено математичну модель комплексного показника комфортності з метою кількісної оцінки якісного явища - відчуттів та думок носіїв. На підставі ієрархії вимог до взуття для шахтарів, вимог техніки безпеки з урахуванням існуючих ДСТ розроблено технічні умови та асортиментний ряд з трьох моделей чоловічих напівчобіт литтьового методу кріплення. Теоретично й експериментально доведено доцільність використання у технологічному процесі формоутворення взуття зі шкіри "Велетень" нового методу "знакоперемінних температур". Визначено раціональні технологічні нормативи операції формування взуття. Рекомендовано нові сучасні матеріали для підкладки та проміжних деталей взуття. Відзначено, що унікальні властивості мембрани Sympatex дають змогу уникнути протиріччя у вимогах до взуття, якими є вимоги бути одночасно паровідвідним взуттям з середини та водонепроникним ззовні. Запропоновано використання цих мембран як проміжного матеріалу для взуття. Розроблено методику з використанням математичної моделі комплексного показника комфортності дослідного носіння взуття.

222. Розробка спеціального термозахисного одягу для ведення аварійно-рятувальних робіт

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 Н.В. Остапенко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 22 с. — укp.

Розроблено ефективний спеціальний термозахисний одяг, призначений для використання за умов впливу високотемпературного середовища. Розроблено математичну модель настаціонарної теплопередачі крізь пакет матеріалів термозахисного спецодягу для пасивного способу теплозахисту, що дозволило визначити час захисної дії під час роботи у спецодязі. Розроблено термоелектричний пристрій, в якому забезпечено підвищення точності вимірювання температур шляхом виключення похибок від нестабільності та нелінійності характеристик термопар. Розроблено установку та методику для пошарового вимірювання температур у пакетах матеріалів, що дозволило об'єктивно оцінювати час безпечної роботи у спецодязі. З використанням розробленої методики проведено дослідження пакетів термозахисних матеріалів. Експериментально визначено адекватні математичні моделі залежності між часом безпечної роботи та температурою навколишнього середовища для різних пакетів. На підставі проведених досліджень розроблено комплект теплоізолювального та тепловідбивного комбінезонів для ведення аварійно-рятувальних робіт поблизу відкритих падаючих фонтанів.

223. Розробка способів інтенсифікації забарвлення натурального хутра

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.05 О.П. Козарь; Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено удосконаленню відомих та розробці нових способів фарбування натурального хутра з метою вилучення з фарбувальних розчинів токсичних хімматеріалів та підвищення інтенсивності забарвлення волосяного покрову хутра. Удосконалено існуючий та розроблено новий спосіб фарбування хутра у чорний колір окислювальними барвниками без пірокатехіну, а також кислотними барвниками та композиціями на їх основі шляхом узгодження в єдину систему технологічних параметрів, статистичної оптимізації останніх. Одержано адекватні, відтворювані математичні моделі фарбування хутра окислювальними та кислотними барвниками, композиціями кислотних та катіонних барвників. Визначено характер взаємодії кератину волосяного покриву хутра з кислотними та катіонними барвниками. Виконані дослідження поглиблюють теоретичні знання про процес фарбування, поширюють можливості використання вітчизняних хімічних матеріалів із отриманням якісної конкурентноздатної продукції хутряних виробів з інтенсивно забарвленим волосяним покривом, міцною пластичною шкірною тканиною.

224. Розробка способу одержання трикотажу заданої товщини зі скляних ниток

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 Є.О. Рогатін; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 17 с. рис. — укp.

Запропоновано спосіб одержання багатошарового трикотажу, який дозволяє варіювати товщину полотен і виробів у широких межах. Розроблено технологію в'язання даного трикотажу зі скляних ниток. Для реалізації способу наведено механізм в'язання та конструкцію платини круглов'язальної машини, які дозволяють нормалізувати процес в'язання трикотажу заданої товщини. Запропоновано метод розрахунку параметрів трикотажу заданої товщини зі скляних ниток. Визначено фактори, які впливають на товщину та щільність трикотажу, встановлено математичні моделі даних залежностей. Розраховано очікувану економічну ефективність від впровадження даного способу на заміну існуючого швейного.

225. Розробка способу одержання хромових дубителів з відходів шкіряного виробництва та їх використання у виробництві шкір

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.05 Г.В. Тарасенко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено спосіб одержання хромових дубителів шляхом відновлення Cr (VI) до Cr (III) з застосуванням як відновників хром-білоквмісних відходів шкіряного виробництва та способу застосування цих дубителів у шкіряному виробництві, який забезпечує максимальну фіксацію сполук хрому (III) дермою та мінімальний вміст його у відпрацьованих дубильних розчинах. Зазначено, що реалізація способу за виробничих умов дасть змогу раціонально використовувати ці відходи та зекономити кошти внаслідок обмежування придбання хромових дубителів за кордоном. Встановлено закономірність впливу природи різного типу відновників на властивості розчинів синтезованих дубителів та на підставі одержаних результатів дослідження складу, хімічних і фізико-хімічних властивостей комплексних сполук хрому (III), запропоновано можливу будову цих дубителів та вивчено природу їх взаємодії з колагеном дерми. Доведено, що присутність у внутрішній сфері хромових комплексів дубителів водночас аніонів аміно- та мурашиної кислот сприяє орієнтуванню колагенових пучків, підвищенню розривної міцності та збільшенню міцності у разі розтягування хромованого напівфабрикату.

226. Розробка структури переплетень та способів виготовлення панчішних виробів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 М.О. Лазаренко; Держ. акад. лег. пром-сті України. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням розробки структури переплетень і способів виготовлення панчішних виробів побутового і спеціального призначення. В дисертації на основі розроблених моделей проведено теоретичний аналіз структур бортів з різними способами закріплення еластомерних ниток. Встановлено оптимальні з точки зору витрат сировини і якісних показників структури. Запропоновано нові способи виготовлення і структури бортів і виробів, конструкцію петлетвірної системи одноциліндрового круглопанчішного автомата і засоби для нормалізації його роботи, високу ефективність яких обгрунтовано теоретично і підтверджено практично. Основні результати роботи знайшли промислове впровадження при виготовленні панчішних виробів побутового і спеціального призначення.

227. Розробка структури та технології в'язання еластичного основов'язаного трикотажу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 Н.М. Скляр; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Розроблено структуру та технології в'язання подвійного осовов'язаного еластичного трикотажу реабілітаційного призначення. Наведено формули для розрахунку основних параметрів структури нового виду еластичного трикотажу. Встановлено математичні залежності показників фізико-механічних властивостей даного трикотажу від основних параметрів трикотажу. Встановлено технологічні параметри в'язання для одержання подвійного еластичного трикотажу з заданими параметрами та властивостями на базі вирішення багатокритеріальних задач з широким використанням ЕОМ.

228. Розробка струменеформуючих пристроїв для розрізання матеріалів легкої промисловості гідро- та гідроабразивним струменем

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.10 Ю.В. Клапцов; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено струменеформувальні пристрої для розрізання матеріалів легкої промисловості за гідро- та гідроабразивним способом. Створено математичні моделі взаємодії високошвидкісного струменя малого діаметра та матеріалу, що розрізається, а також процесу формування різального гідроабразивного струменя, що дозводило одержати аналітичні співвідношення для визначення конструктивних параметрів струменеформувальних пристроїв, що забезпечують розрізання матеріалів легкої промисловості зі специфічними фізико-механічними властивостями і дають змогу прогнозувати результати розкрою. Наведено результати експериментальних досліджень впливу конструктивних параметрів на величину подачі даних матеріалів у разі їх розрізання та доведено вірогідність основних аналітичних підходів. Установлено, що ефективність розкрою високошвидкісним гідроструменем головним чином залежить від тиску робочої рідини у системі, діаметра струменеформувального сопла, відстані сопло - матеріал, а за гідроабразивного розрізання - від тиску робочої рідини, діаметра та довжини прискорювального каналу, масової витрати абразиву, параметрів змішувальної камери. Розроблено практичні рекомендації щодо вибору конструктивних параметрів для прогнозованого процесу розпізнавання матеріалів легкої промисловості зі специфічними фізико-механічними властивостями, а також запропоновано конструкції пристроїв для формування різального гідро- та гідроабразивного струменів, гідравлічну схему гідрорізного устаткування.

229. Розробка та дослідження текстильних композиційних матеріалів для виробів медичного призначення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 С.І. Ковтун; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 24 с. — укp.

Розроблено нові технічні текстильні матеріали з прогнозованими властивостями, що використовуються для виробництва виробів, призначених для догляду за лежачими хворими. Обгрунтовано вимоги щодо лікарняних простирадл для даної категорії хворих. Відзначено, що відповідність виробів встановленим вимогам можна досягти спеціальною конструкцією поліфункціональних текстильних композиційних матеріалів (ТКМ), що складаються з декількох шарів, кожен з яких забезпечує виконання певної функції. Запропоновано термоклейовий метод одержання поліфункціональних ТКМ, що дає можливість з'єднувати між собою у певній послідовності вихідні полотна з різними властивостями за допомогою матеріалів з двосторонньою клейовою здатністю. Створено базу даних фізичних властивостей вихідних текстильних матеріалів. Здійснено розподіл вихідних полотен на умовні групи залежно від виконуваної ними переважної фукнції у структурі багатошарового ТКМ: вбирання, перенесення, нагромадження, перерозподіл води та сворення опору проникненню води. Доведено можливість одержання ТКМ за умов виробництва на установці прохідного типу та визначено оптимальні параметри їх одержання. Здійснено комплексне дослідження фізичних (водовбиральних і теплофізичних) властивостей багатошарових полотен. Встановлено емпіричні залежності між гігроскопічними та водовбиральними властивостями ТКМ і властивостями вихідних полотен. Визначено основні закономірності зміни властивостей ТКМ під впливом експлуатаційних факторів. Із використанням одержаних даних розроблено рекомендації щодо складу та структури багатошарових ТКМ для виробів, призначених для догляду за лежачими хворими. На підставі порівняльного аналізу властивостей розроблених ТКМ з промисловими аналогами одноразового використання провідних фірм-виробників за основними показниками якості показано економічну та соціальну ефективність використання запропонованих ТКМ. Дані наукового дослідження підтверджено дослідною експлуатацією виготовлених з використанням багатошарових ТКМ виробів, призначених для догляду за лежачими хворими, за умов лікарняних закладів.

230. Розробка та застосування методів аналізу та контролю якості текстильних матеріалів

автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 Т.І. Тернова; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 21 с. — укp.

Запропоновано метод виявлення дефектних ділянок тканини з використанням модифікованого перетворення Радону відсканованого зображення фрагмента, що контролюється. Запропоновано структуру реалізації системи розпізнавання дефектів тканини з друкованим малюнком, побудовану на базі методу компенсації інформаційних потоків та визначено вимоги до неї. Розроблено метод виявлення та оцінювання полотен тканини, який передбачає використання інформації про щільність, що накопичується за ортогональними напрямками у рулоні. Створено метод підвищення точності оцінювання сортності тканин, який педбачає на етапі розпізнавання дефектних станів уврахування балів за певних видів дефектів. Наведений метод дозволяє коректувати байєсові межі простору ознак в алгоритмі розпізнавання. Розвинуто метод компенсації інформаційних потоків стосовно питань управління еталоном у завданнях щодо оцінювання якості та контролю сортності текстильних матеріалів. Запропоновано математичну модель тканини, що враховує технологію виробництва тканини й апаратурні особливості автоматичних систем контролю.

231. Розробка теплозахисного спецодягу з локальною вентиляцією

Автореф. дис. канд. техн. наук05.19.04 С.В. Омельченко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 24 с. рис. — укp.

Розроблено технічні вимоги щодо створення системи повітропроводів для вентилювання підодягового простору та спеціального теплозахисного одягу. Створено нове теплоізолююче полотно, що є комбінованою пасивно-конвекційною системою теплозахисту людини. На основі полотна розроблено теплозахисний жилет, що вентилюється. Розроблено експериментальні установки для визначення гідродинамічного та термічного опору верхнього плечового одягу в цілому. Досліджено гідродинамічні та теплофізичні властивості нового теплоізолюючого полотна та жилету, який вентилюється. Визначено співвідношення для розрахунку повного гідродинамічного опору жилета. Розроблено імітаційний тепловий стенд тулубу людини для непрямого визначення теплового стану людини в плечовому одязі різних видів. Одержано співвідношення для попереднього розрахунку температури робочого повітря для умов вентилювання підодягового простору. На основі проведених аналітичних досліджень запропоновано математичну модель процесу тепло- та вологообміну між тілом людини та навколишнім середовищем в системі "людина - теплозахисний спецодяг, що вентилюється - середовище" та розраховано найбільш раціональну температуру робочого повітря жилета, що вентилюється.

232. Розробка технології в'язання еластичних виробів заданої форми

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 С.Ю. Боброва; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 19 с. рис. — укp.

На підставі результатів аналізу асортименту еластичних виробів заданої форми розроблено класифікацію виробів даної групи за функціональним призначенням і конструкцією окремих ділянок. Наведено математичну модель заданої конфігурації даних виробів, що дозволяє проектувати лінійні розміри та тиск на окремих ділянках, а також забезпечити постійний тиск на поверхні колінної чашечки або ліктьового суглоба. Запропоновано методику, що дозволяє проектувати параметри структури еластичних медичних виробів, зважаючи на тиск, величина якого обгрунтована та відповідає медико-технічним вимогам. Встановлено багатофакторні лінійні залежності між величинами технологічних параметрів роботи обладнання - лінійних густин армованої утокової еластомірної та армованої еластомірної нитки, що пров'язуються у петлі, текстурованої капронової нитки еластик, швидкістю їх подачі у зону в'язання, глибини кулірування ниток у одно- та двопетлетвірних системах і параметрами еластичних медичних виробів заданої форми. Розроблено алгоритм, на основі якого складено програму автоматизованого проектування, оптимізації технологічних параметрів роботи в'язального обладнання та основних показників якості еластичних в'язаних виробів медичного призначення для виготовлення виробів із заздалегідь заданими властивостями.

233. Розробка технології виготовлення в'язаних еластичних виробів кулірних переплетень

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.19 Л.М. Мельник; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Створено структуру подвійного кулірного еластичного трикотажу, розроблено технології його в'язання. Встановлено математичні залежності для проектування основних параметрів петельної структури еластичного трикотажу необхідних властивостей. На підставі теоретичного аналізу структури трикотажу переплетення ластик 1

234. Розробка технології виготовлення деталей із нових композиційних матеріалів для спеціального взуття

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.18 Г.Є. Лобанова; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2008. — 20 с. — укp.

Розглянуто проблеми розробки ефективної технології виготовлення взуттєвих деталей із композиційних матеріалів на основі вторинної сировини. Запропоновано математичну модель вибору конструктивних і технологічних рішень, яка описує зв'язок множин властивостей спеціального взуття та режими його виготовлення. Розроблено композиційні матеріали для основної устілки та задника спеціального взуття на основі термопластичного полімеру, модифікаторів і наповнювачів. Виявлено, що деталі із композиційних матеріалів більш якісні за аналогічні із традиційних взуттєвих матеріалів. На підставі результатів біотестування нових композиційних матеріалів показано, що вони менш токсичні порівняно з натуральною шкірою і картоном. Доведено, що удосконалення технології виготовлення спеціального взуття сприяє зменшенню кількості технологічних операцій, загальної вартості обладнання, зниженню енерговитрат і собівартості виробів.

235. Розробка технології виготовлення та використання клеїв-розплавів на основі відходів поліетилентерефталату у взуттєвому виробництві

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.18 Т.В. Іванішена; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено технологію використання клеїв-розплавів, одержаних хімічним рециклінгом відходів поліетилентерефталатної упаковки у взуттєвому виробницті. Доведено, що продукти переробки відходів мають всі необхідні властивості для їх використання як адгезивів. Установлено оптимальні технологічні режими виготовлення клеїв-розплавів, які можна використовувати під час операцій клейового затягування взуття. Доведено залежність адгезивних властивостей клеїв-розплавів від хіміко-технологічних факторів процесу їх одержання. Оптимізовано технологічні параметри формування клейового з'єднання для клейового затягування взуття. Клейові з'єднання, одержані з використанням одержаних клеїв-розплавів, характеризуються високими показниками міцності й експлуатаційними властивостями. Застосування розробленого клею-розплаву у клейовому затягуванні взуття, дозволяє знизити температурний режим роботи обладнання, прискорити операції збирання заготовки взуття, підвищити якість виготовлення взуття та поліпшити умови праці робітників.

236. Розробка технології виробництва тонковолокнистих фільтруючих матеріалів із сумішей полімерів зі специфічною взаємодією компонентів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.15 І.О. Цебренко; Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Розглянуто проблему розробки технології одержання нових фільтруючих матеріалів з тонкістю очистки 0,45 - 0,3 мкм на основі ультратонких поліпропіленових волокон шляхом використання трикомпонентних сумішей полімерів. Досліджено процеси структуроутворення, фазові переходи, мікро- і макрореологічні властивості розплавів сумішей поліпропілен - співполіамід (ПП/СПА) з додатками компатибілізаторів, в якості яких рекомендовано використовувати співполімер етилену з вінілацетатом, олеат натрію, поліоксиметилен. Методом інфрачервоної спектроскопії встановлено, що перелічені додатки здатні утворювати диполь-дипольні та іон-дипольні зв'язки з макромолекулами матричного полімеру (співполіаміду) на межі розподілу фаз, внаслідок чого поліпшується сумісність полімерів. Це дозволило вперше реалізувати явище специфічного волокноутворення за умов співвідношення ПП/СПА 40/60; 50/50; 60/40 % мас., що відповідають області зміни фаз для бінарних сумішей.

237. Розробка технології виробництва шкір, стійких до дії розчинів поверхнево-активних речовин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.05 М.С. Коваленко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 22 с. рис. — укp.

На підставі результатів вивчення процесу формування та фіксації структури шкіри розроблено та впроваджено технологію її виробництва, що дає змогу одержати нові види шкір, здатних зберігати свої властивості після обробки розчином поверхнево-активної речовини (ПАР). Доведено, що фіксація реагуючих речовин пов'язана з поступовим руйнуванням кілець гексаметилентетраміну, а також з утворенням його сполук з ненасиченими складовими жирувальних композицій та барвниками на поверхні структурних елементів дерми, що забезпечує їх стійкість до дії розчинів ПАР. Зроблено висновок, що нова технологія дає змогу виключити забруднення навколишнього середовища органічними сполуками, застосовувати хімічні матеріали, виробництво яких організоване в Україні.

238. Розробка технології застосування карбоксиметильованого крохмалю в друкуванні і заключній обробці текстильних матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 О.В. Іщенко; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2006. — 24 с. — укp.

Розроблено технологію застосування карбоксиметильованого крохмалю в друкуванні та заключній обробці текстильних матеріалів з метою вирішення проблем розширення асортименту загусників і підвищення ефективності технологічного процесу, які мають місце у разі використання в опоряджувальному виробництві дорогих загусників на основі імпортного альгінату натрію. Теоретично обгрунтовано механізм структурних перетворень крохмалю під час обробки дугами та карбоксиметилюванні, що пояснює високу розчинність одержаного продукту у холодній воді. На підставі дослідження фізико-хімічних властивостей Na-карбоксиметильованого крохмалю (КМК) визначено умови одержання з нього в'язких систем з необхідними друкарсько-технічними властивостями та виконано їх оцінку у порівнянні з реологічними властивостями альгінатних загусників та модифікованих крохмалів імпортного виробництва. Запропоновано новий спосіб й обгрунтовано механізм підвищення стійкості висококонцентрованих розчинів Na-КМК шляхом застосування як антикоагулянта карбаміду у концентрації 2 - 5 %, що дає можливість їх постачання опоряджувальним підприємствам у вигляді пасти, та виключити з технологічного циклу виробництва процес сушіння. Науково обгрунтовано технологію застосування Na-КМК як загусника друкарських фарб на основі встановлених високих друкарсько-технологічних властивостей фарб та ефективності технологічного процесу друкування тканин з целюлозних волокон. Проведено позитивну апробацію розробленої технології за виробничих умов на АТЗТ "Тіротекс", Тираспіль, АТЗТ "Черкаський шовковий комбінат".

239. Розробка технології зневолошування-зоління шкіряної сировини з імунізацією волосяного покриву

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.05 Л.В. Стрембулевич; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2005. — 23 с. — укp.

Розроблено спосіб зневоложування-зоління сировини з попередньою імунізацією волосу гідроксидом кальцію за умов дозування формальдегіду. Показано, що його використання у процесі імунізації волосу запобігає внутрішньому міжмолекулярному перерозподілу у структурі кератину, сприяє утворенню додаткових, стійких до дії лужних реагентів зв'язків завдяки наявності функціональних груп, характерних нативному кератину, а також тих, що утворюються внаслідок гідролізу дисульфідних містків. Відзначено, що запропонована технологія забезпечує збереженість волосу, зменшення забруднення стічних вод підприємства продуктами гідролізу кератину волосу.

240. Розробка технології й оптимізація процесу одержання високофільтрівних віскоз

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.15 О.С. Вавринюк; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Визначено основні показники целюлоз різного фізико-хімічного складу, що обумовлюють їх реакційну здатність до виготовлення прядильних розчинів за умов фазових переходів і структурних перетворень на різних стадіях віскозного технологічного процесу. Встановлено оптимальні режими мерсеризації целюлоз різної кристалічності з урахуванням їх максимального переходу в Na-целюлозні модифікації. Досліджено взаємозв'язок показників фільтрівності віскоз з оптимальними параметрами мерсеризації та активації лужних целюлоз лугом, що розчинює, перед ксантогенуванням. Запропоновано математичний опис залежності показників фільтрівності віскоз від зміни міжшарової відстані у кристалітах лужних целюлоз і ксантогенатах целюлози. З урахуванням апаратурного оформлення технологічного процесу встановлено нижні межи витрат сірковуглецю у процесі ксантогенування лужних целюлоз. Визначено найбільш важливі параметри процесу розчинення ксантогената целюлози. Досліджено основні закономірності процесу гетерогенного омилення ксантогенату целюлози у кислому середовищі, розроблено методи оцінки активності осаджувальних ванн і коригування їх складу залежно від показників прядильних розчинів, що надходять на формування, та асортименту виготовленої продукції. Розроблено технології одержання віскоз високої фільтрівності та їх формування.