LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Легка промисловість

Всього — 360 Сторінка 13 із 18

241. Розробка технології модифікованих полікапроамідних хірургічних ниток та дослідження їх властивостей

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.15 О.А. Іващенко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2001. — 17 с. — укp.

242. Розробка технології нових тонковолокнистих матеріалів на основі компатибілізованих сумішей полімерів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.15 Є.П. Куваєва; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Здійснено теоретичне узагальнення й обгрунтовано нове рішення наукової проблеми реалізації явища специфічного волокноутворення під час переробки розплавів компатибілізованих сумішей полімерів, а також сумішей зі специфічною взаємодією компонентів на межі поділу фаз та нанонаповнених сумішей. Вперше показано можливість реалізації явища специфічного волокноутворення під час переробки сумішей поліоксиметилен/співполіамід (ПОМ/СПА) та поліоксиметилен/співполімер етилену з вінілацетатом (ПОМ/СЕВА) на промисловому екструзійному обладнанні. Виявлено, що під час реалізації даного явища відбувається зміщення області зміни фаз у напрямку більшого, ніж 50 мас. % вмісту ПОМ. Дані закономірності пояснено покращанням сумісності компонентів суміші за рахунок специфічних взаємодій. Встановлено, що використання поліетиленгліколю (ПЕГ) як компатибілізатору та бінарної суміші СЕВА/ПЕГ дає можливість реалізувати явище специфічного волокноутворення для співвідношення компонентів поліпропілену (ПП)/СПА, що відповідає області зміни фаз, а також в 16 - 34 рази підвищити поглинання ними вологи. Виявлено, що механізм дії ПЕГ (та його сумішей з СЕВА) полягає у зменшенні величини міжфазового натягу на межі поділу фаз та підвищенні стабільності рідинних струменів ПП у матриці СПА. Вперше встановлено закономірності течії та процесів структуроутворення в розплавах сумішей ПП/СПА, які містять наповнювач в наностані - аеросил. Показано, що не зважаючи на твердий стан домішки, в'язкість розплавів сумішей не підвищується (за умов переробки), має місце раптове зростання прядомості розплавів та покращення процесів волокноутворення поліпропілену в масі співполіаміду, що проявляється в зменшенні (до 0,30 - 0,15 мкм) діаметрів мікроволокон, збільшенні їх числа та однорідності розподілу за діаметрами. Встановлено механізм дії домішок аеросилу, що полягає у гасінні твердою частинкою нанодомішки амплітуди хвилі руйнівного збудження, що перешкоджає розпаду рідинних струменів ПП на краплі. Розроблено технологію одержання нанонаповнених фільтруючих матеріалів, які мають розвинену поверхню, високу продуктивніть за тонкості очищення менше 0,3 мкм. На основі суміші зі специфічною взаємодією компонентів (ПОМ/СЕВА) створено фільтруючі матеріали з бактерицидною дією. Рекомендовано оптимальні технологічні параметри переробки досліджених сумішей.

243. Розробка технології одержання композиційних матеріалів з полімерних сумішей та відходів шерсті

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.06 Н.М. Березненко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Вивчено характер взаємодії поліетилену (ПЕ) та поліпропілену (ПП) зі співполімером етилену з вінілацетатом (СЕВА) за різного вмісту вінілацетату (ВА) та співполімером етилену з акриловим ефіром, що дозволило одержати вихідний матеріал з підвищеною адгезією до натуральної шерсті. З'ясовано значущість складу та природи сумішей на основі ПП, ПЕ та різних домішок на їх реологічні та фізико-механічні властивості. Показано, що підвищення вмісту ВА у співполімері етилену з вінілацетатом, за умов їх використання як домішок, призводить до збільшення текучості та підвищення адгезійних властивостей суміші полімерів. Визначено умови одержання та формування композиційних матеріалів з суміші натуральної шерсті та волокон, виготовлених з суміші полімерів на основі ПЕ і ПП. Запропоновано способи регулювання фізико-механічних показників нетканого матеріалу за умов формування його на тривалковому каландрі.

244. Розробка технології одержання однорідного льняного волокна

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.03 Л.В. Нестеренко; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2005. — 20 с. — укp.

Висвітлено результати теоретичних і експериментальних досліджень технології одержання однорідного льняного волокна на бавовняному комбінаті. На підставі аналізу одержаних фізико-механічних якісних показників льняного волокна на всіх переходах технологічного процесу та методів математичної статистики і теорії ймовірності досліджено особливості переробки волокна різних льонозаводів сумісно на бавовнопрядильних фабриках, одержуючи волокно з однорідними фізико-механічними властивостями. Описано математичні моделі залежностей довжини, засміченості, лінійної щільності однорідного волокна від числа обертів головного барабана та величини розведення між сміттєвідбійним ножем машини ЧМД-4У за алгоритмом ротатабельного планування другого порядку. Визначено економічний ефект від впровадження технології одержання однорідного льоноволокна для виготовлення змішаної пряжі, який становить 505,99 грн. на тонну волокна, що допомагає розширити асортимент текстильної продукції. Доведено економічну доцільність даної технології, яка обумовлена низькою вартістю короткого льняного волокна у порівнянні з ціною на бавовну.

245. Розробка технології одержання та застосування нових композицій для заключної обробки текстильних матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 С.М. Бірюков; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2005. — 20 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано необхідність розробки нових композицій на основі використання вітчизняної сировини для заключної обробки текстильних матеріалів. Експериментально доведено можливість використання композиції на основі реакційноздатного та нереакційного силіконів для одержання малозмивних апретів на бавовняних тканинах. Розроблено технологію утворення композиційних препаратів з використанням вітчизняної сировини для гідрофобної обробки тканин з целюлозних волокон та їх сумішей з синтетичним волокном Аквафоб-ПСЦ на основі вищих жирних кислот і солі цирконію та Аквафоб-С на основі Н-силікону та вищих жирних кислот. Проведено комплексну оцінку споживчих властивостей оброблених тканин.

246. Розробка технології отримання багатокомпонентної пряжі з використанням конопляного котоніну

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 М.Й. Расторгуєва; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 22 с. — укp.

Досліджено процес проектування багатокомпонентної пряжі з вмістом конопляного котоніну, яка призначена для виготовлення текстильних виробів з заздалегідь заданими споживчими властивостями. Для одержання конопляного котоніну обрано фізико-механічний спосіб котонізації. Якість одержаного котоніну оцінено за показниками довжини, діаметра та розривного навантаження, що підтвердило його придатність для використання у поєднанні з іншими волокнами. Проведено аналітичне дослідження процесу змішування волокон та одержано систему лінійних рівнянь, яка є математичною моделлю багатокомпонентної суміші для виготовлення пряжі з урахуванням споживчих властивостей текстильних виробів, у процесі вирішення якої забезпечується мінімум собівартості суміші. Розроблено технологію одержання змішаної пряжі лінійної щільності 42 текс за кардною системою прядіння бавовни, до складу якої входить конопляний котонін (30 %), бавовна (40 %), лавсан (30 %).

247. Розробка технології очищення вовняного волокна із застосуванням ультразвуку

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 П.В. Костилєв; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2000. — 19 с. — укp.

Наведено результати комплексних теоретичних та експериментальних досліджень, пов'язаних з очищенням вовняного волокна, впливом фізичних чинників на ерозійну активність кавітації, а також ефективність ультразвукового очищення вовни. Теоретично обгрунтовано та експериментально підтверджено вибір індивідуальних поверхнево-активних речовин та їх композицій з метою проведення процесу ультразвукового очищення вовни. Експериментально знайдено оптимальні умови очищення. Розроблено технологію очищення вовни ультразвуком, яка відрізняється раціональним та ефективним використанням матеріальних ресурсів, а також забезпечує випуск якісної вовни з необхідними споживчими властивостями.

248. Розробка технології проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв на основі принципів трансформації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 К.Л. Процик; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2004. — 25 с. рис. — укp.

На підставі експериментальних і теоретичних досліджень розроблено алгоритм, математичну та геометричну моделі процесу проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв, що дало змогу формалізувати цей процес та зробити можливим його реалізацію в автоматизованому режимі. З використанням принципів і методів теорії трансформації розроблено метод поетапної розробки базових конструкцій одягу похідних покроїв графічним методом, досліджено механізм трансформації та нормалізовано величини параметрів перетворення вихідної конструкції з вшивними рукавами у разі зміни покрою рукава. Уперше для процесу проектування одягу встановлено регресійні залежності між конструктивними параметрами, які забезпечують створення певних покроїв одягу та досліджено наявність зв'язку між цими параметрами.

249. Розробка технології проектування структури тканини та умов заправлення ниток основи на ткацьких верстатах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 О.В. Чепелюк; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2002. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено теоретичні положення технології пректування структури тканини за заданим рельєфом лицьової поверхні без попереднього виготовлення зразків. Одержано математичні залежності для визначення рівня мінімально необхідного заправного натягу ниток основи з урахуванням умов запобігання провисанню нитки під дією ваги ламелі та відсутності небезпеки залипання зіву, а також для визначення залежності тиску ниток основи на утокову нитку, що прибивається, від величини натягу та кута охоплення уточини основними нитками. Знайдено залежності для розрахунку відхилення уточин від середнього рівня тканини та розривного навантаження тканин і основних ниток від величини різнодовжинності ниток основи верхньої площини задньої частини зіву для різних переплетень. Визначено інтегральну напруженість ниток основи у процесі формування рапорту переплетення тканини як площу між ламаними лініями, що відображають зміну значень натягу кожної нитки основи рапорту переплетення у разі крайнього переднього положення берда та перед контактом берда з опушкою тканини.

250. Розробка технології процесу хромового дублення шкір з використанням кисневмісних вуглеводнів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.05 А.В. Перець; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2004. — 21 с. — укp.

Розроблено технологію процесу хромового дублення шкір з використанням кисневмісних вуглеводнів, одержаних рідинно-фазним окисненням соняшникової олії. У процесі підготовки до дублення запропоновано використовувати як жир 1 - 4 % від маси голини кисневмісних вуглеводнів (окисненої соняшникової олії), а для обробки вже сформованої дерми (жирування) - композиції на основі кисневмісних вуглеводнів і сульфітованих кисневмісних вуглеводнів. Відзначено, що впровадження нової технології дозволяє раціонально використовувати хімічні матеріали та сировину, забезпечує одержання м'яких, наповнених, рівномірно забарвлених шкір з тонкою покривною плівкою.

251. Розробка технології та засобів дискретно-дотичного способу підготовки корінця книжкового блока до нанесення клею при клейовому скріпленні

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.01 О.Б. Книш; Укр. акад. друкарства. — Л., 2001. — 16 с.рис. — укp.

Вивчено питання покращання міцності клейового незшивного скріплення. Запропоновано проводити підготовку корінця до нанесення клею дискретно-дотичним способом. Аналітичним та експериментальним шляхом встановлено оптимальні (з точки зору збільшення міцності скріплення та мінімізації енергомісткості процесу) геометричні параметри програмованого рельєфу корінця та відповідні технологічні параметри. На базі аналітичних та експериментальних досліджень розроблено рекомендації щодо проектування механізму ножа.

252. Розробка технології фарбування тканин із суміші целюлозних та поліефірних волокон пігментами, поєднаної з заключною обробкою

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 Д.Г. Сарібєкова; Держ. акад. лег. пром-сті України. — К., 1999. — 20 с. — укp.

У дисертації наводяться результати комплексних теоретичних і експериментальних досліджень, пов'язаних з використанням поліуретанових іономерів у якості зв'язуючих при сумісному фарбуванні пігментами і малозминальній обробці. Запропоновано механізм підвищення адгезійної міцності поліуретану, заснований на утворенні другого полімеру з предконденсату термореактивної смоли в присутності полімеру зв'язуючого. Здійснено вибір каталітичних систем, що забезпечують зниження вільного формальдегіду на тканині в 3-7 разів. Розроблено технологію фарбування пігментами бавовнополіефірних тканин, поєднану з заключною обробкою, яка відрізняється раціональним і ефективним використанням усіх видів матеріальних ресурсів та забезпечує випуск екологічно чистих текстильних матеріалів з необхідними споживчими властивостями.

253. Розробка технології формування пакетів матеріалів одягу з визначеними водо- і вітрозахисними властивостями

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.04 В.О. Привала; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено технологію, яка дозволяє формувати й оцінювати водо- та вітрозахисні пакети для швейних виробів різного призначення зі збереженням гігієнічних властивостей. Розроблено пакети матеріалів, водо- та вітрозахисні властивості яких зумовлені наявністю у їх складі захисного шару з полімерної пористої плівки. Для одержання захисного шару розроблено новий спосіб і установку, які передбачають виконання пороутворення необхідної величини у готових термопластичних полімерних плівках і оболонках за умов електромагнітного поля надвисокої частоти - 2 450 МГц. Визначено капілярність текстильних матеріалів за допомогою розробленої методики, для реалізації якої запропоновано новий спосіб і прилад ВКВ-ТМ. Розроблено фізичну модель кінетики процесу капілярного вологопереносу текстильними матеріалами. Наведено рекомендації щодо використання у верхньому одязі локальних водо- та вітрозахисних прокладок.

254. Розробка технологій одержання лляної целюлози для хімічної переробки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.22 І.М. Дейкун; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 22 с. — укp.

Виявлено вплив основних технологічних параметрів (витрат реагентів, температури, тривалості процесу, pH середовища та використання каталізатору "Антрахінон") на процес одержання целюлози для хімічної переробки за різних методів делігніфікації лляних відходів. Уперше розраховано кінетичні параметри (константи швидкості та енергії активації) натронної делігніфікації лляних відходів. Проведено порівняльний аналіз процесів вибілювання лляної целюлози хлорвмісними та безхлорними реагентами: хлорною водою, діоксидом хлору, перекисом водню. Визначено оптимальні витрати реагентів та розроблено режими та схеми вибілювання лляної целюлози, які забезпечують її необхідну якість. Вивчено вплив умов варіння та вибілювання на молекулярно-масовий розподіл невибілених і вибілених лляних целюлоз. З'ясовано значущість основних параметрів нітрування стосовно ефективності етерифікації целюлози та якості одержаного лакового колоксиліну. Установлено оптимальні значення складу нітрувальної суміші, температури та тривалості процесу нітрування. Розроблено рецептуру нітроцелюлозного лаку марки НЦ-218 з лляного лакового колоксиліну. За визначеними оптимальними режимами делігніфікації та вибілювання розроблено принципові технологічні схеми одержання лляної целюлози для хімічної переробки.

255. Розробка технологічного процесу виділення лубу конопель

автореф. дис... канд. техн. наук05.18.01 С.П. Коропченко; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 22 с. — укp.

Науково обгрунтовано технологічний процес виділення лубу конопель. На підставі результатів теоретичних і експериментальних досліджень визначено оптимальний склад технологічного обладнання для одержання неорієнтованого конопляного лубу. Вивчено загальні закономірності процесу механічного видалення та встановлено математичні залежності його виходу та якості від технологічних факторів і фізико-хімічних властивостей сировини. Удосконалено процес очищення лубоволокнистої сировини у процесі трясіння за рахунок використання вібраційних дій. Визначено динаміку зміни якісних показників конопляного лубу за переходами технологічного ланцюга, які забезпечують, залежно від кількості використаних переходів, одержання лубу, що відповідає вимогам чинного стандарту.

256. Розробка технологічного процесу кріплення підошов до верху взуття із застосуванням електрофізичної модифікації клейового шва

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.06 О.І. Балабанова; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено гіпотезу збільшення зчеплення плівки адгезиву з поверхнею субстрату під впливом електрофізичної модифікації та досліджено вплив цієї модифікації на міцність клейового шва. Висвітлено теоретичні засади гіпотези. Охарактеризовано вплив радіаційного випромінювання на полімерні та взуттєві матеріали. Досліджено причини зменшення міцності клейових з'єднань у процесі виготовлення взуття та під час експлуатації впродовж трьох місяців. Створено й обгрунтовано новий склад поліхлоропренової клейової композиції з підвищеними фізико-механічними властивостями. Базуючись на розробленій гіпотезі, проведено експериментальні дослідження з метою визначення впливу електрофізичної модифікації на міцність склеювання. Результати досліджень проаналізовано та зроблено висновок про можливість застосування електрофізичної модифікації для підвищення міцності кріплення підошв до верху взуття. Розроблено технологію виготовлення взуття з покращеними експлуатаційними та фізико-механічними властивостями.

257. Розробка технологічного процесу обрізування дискретно-дотичним способом книжково-журнальних блоків

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.01 А.Б. Коломієць; Укр. акад. друкарства. — Л., 2002. — 17 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано та експериментально підтверджено можливість використання дискретно-дотичного способу для безупинного обрізування книжково-журнальних блоків. Визначено оптимальні технологічні режими даного процесу за умов використання ножа, що здійснює плоско-паралельний обертовий рух. Розроблено метод визначення технологічних зусиль різання, на основі якого проводиться оптимізація параметрів привода різального інструмента.

258. Розробка технологічного процесу одержання короткого лляного волокна підвищеної якості

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.03 Ю.Є. Мєшков; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 22 с. — укp.

Вперше запропоновано застосовувати замість існуючого куделеприготувального агрегату для одержання короткого волокна підвищеної якості з відходів тіпання льону експериментальну установку, до складу якої входять нові механізми: живильник-потоншувач, м'яльна машина з дрібнорифленими вальцями та паралелізатор. Розроблено теоретичні засади оптимізації параметрів обробки відходів тіпання та конструкції робочих органів експериментальної технологічної лінії, що забезпечує зменшення енерго- та матеріалоємності обладнання та підвищення якості короткого волокна. На базі методів математичної статистики та математичного планування визначено оптимальні параметри процесу паралелізації волокна під час обробки їх в паралелізаційному механізмі експериментальної установки.

259. Розробка технологічного процесу одержання трести із соломи конопель із застосуванням активованих середовищ

Автореф. дис... канд. техн. наук05.18.03 Є.О. Калінський; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2007. — 19 с. — укp.

Науково обгрунтовано процес розстилу конопляної соломи, який передбачає використання обробки сировини електрохімічно активованими середовищами. Визначено оптимальні фізико-хімічні параметри активованих середовищ, застосування яких під час розстилання конопляної соломи забезпечує зкорочення терміну вилежування й одержання найбільш високоякісного волокна. Показано динаміку зміни видового та кількісного складу пектиноруйнівної та целюлозоруйнівної мікрофлори у процесі приготування трести під впливом обробки електрохімічно активованими середовищами. З'ясовано зміну хімічного складу конопляного волокна у даному процесі та доведено їх позитивний вплив на вміст целюлози і пектинових речовин.

260. Розробка технологічного процесу проектування та формування текстильного взуття в AutoCAD

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.06 Н.С. Храмова; Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням автоматизованого проектування та стабілізації форми взуття з нових текстильних матеріалів, розроблено методичні рекомендації щодо їх практичного застосування. З метою переходу на нові автоматизовані методи побудови взуття розроблено структурну, функціонально-логічну (у формі блок-схеми) і математичну моделі технологічного процесу проектування. Проведено конструкторсько-технологічну класифікацію та кодування асортименту взуття з тканин для раціональної побудови автоматизованої бази даних каталогів типових моделей взуття і їх художньо-конструкторських рішень. Розроблено інформаційно-методичне забезпечення системи автоматизованого проектування деталей та новий спосіб конструювання верху взуття. Визначено оптимальні терморежими стабілізації форми текстильного взуття з нових матеріалів.