LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Легка промисловість

Всього — 360 Сторінка 4 із 18

61. Інтенсифікація процесу колорирування поліефірних текстильних матеріалів дисперсними барвниками

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 А.Я. Ганзюк; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2004. — 19 с. рис., табл. — укp.

Наведено результати комплексного дослідження змін властивостей та структури поліефірних текстильних матеріалів, зафарбованих дисперсними барвниками за присутності інтенсифікатора аніліду саліцилової кислоти. Одержані дані використано для визначення механізму дії інтенсифікатора у процесі колорирування. Для інтенсифікації процесу колорирування поліефірних текстильних матеріалів дисперсними барвниками запропоновано нові технологічні режими, які дають змогу уникнути початкової стадії обробки матеріалу - зняття замаслювачів і забруднень внаслідок введення у фарбувальну ванну стійкої композиції аніліду саліцилової кислот та суміші поверхнево-активних речовин.

62. Інтенсифікація технології виготовлення друкарських форм з фотополімеризаційноздатних матеріалів із використанням магнітної обробки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.01. З.М. Сельменська (Гуменюк); Укр. акад. друкарства. — Л., 1999. — 17 с. — укp.

На основі проведених досліджень зміни властивостей фотополімеризаційноздатних матеріалів при обробці рідких фотополімеризаційноздатних композицій магнітним полем. Встановлено, що дія магнітного поля викликає перебудову і впорядкування структури фотозатвердженого матеріалу на різних морфологічних рівнях, що приводить до утворення щільно упакованої та стійкої до тривалих циклічних навантажень однорідної регулярної сітки, і таким чином, сприяє поліпшенню механічних і деформаційних властивостей фотополімерних друкарських форм. Проведені лабораторні дослідження фотополімерних друкарських форм на основі оброблених магнітним полем рідких фотополімеризаційноздатних композицій підтверджені результатами виробничих випробувань.

63. Історія та перспектива розвитку традиційних меблів української хати

Л.В. Обуховська Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 2. — С. 173-180. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Вказано, що українські меблі - маловідома сторінка історії європейського інтер'єру. В їх оздобленні широко використовувались різьблення та розпис, а орнаментальні мотиви часто носили ще дохристиянську символіку, іноді меблі могли доповнюватись декоративними кованими елементами. Це слугувало джерелом для пошуків національної самобутності в меблевому мистецтві модерну (межа ХІХ - ХХ ст.).

64. Кітч в дизайні одягу ХХ століття

О.М. Лагода Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 4. — С. 103-109. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Розглянуто кітч як окреме явище в суспільному житті та культурі у контексті його історичного розвитку. Подано оцінку сучасних ознак прояву кітчу в дизайні одягу.

65. Клеєний дерев'яний брус підвищеної тріщиностійкості

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Д.А. Плугін; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. — Х., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Розглянуто механізм усушки, набухання та склеювання деревини, а також розроблено еквівалентні схеми та математичні моделі формування міцності адгезійних і когезійних контактів у деревині та на межі деревина - клей. Встановлено критерії в'язкості клейового складу та міцності з'єднання деревини, на підставі яких запропоновано оптимальний склад КС-2. Розроблено оптимальний клейовий склад, технологічні характеристики та технологію виготовлення клеєвих дерев'яних брусів. Зазначено, що технологію виготовлення клейового складу КС-2 і клеєвих дерев'яних брусів випробувано на Костопільському ДБК і Коростянскій дистанції лісозахисних насаджень Південно-Західної залізниці. Дослідні партії клеєвих мостових брусів впроваджено на залізничних мостах Південної та Південно-Західної залізниць.

66. Комплексне дослідження властивостей льоновмісних текстильних матеріалів для взуття

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 Н.В. Екель; Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Теоретичне та практично обгрунтувано доцільність використання льоновмісних текстильних матеріалів у взуттєвому виробництві. Розроблено асортимент льоновмісних одно- та багатошарових текстильних взуттєвих матеріалів. Висвітлено комплексну модель багатошарового льоновмісного текстильного матеріалу, який використовувається взуттєвую промисловістю. Проаналізовано існуючі методи дублювання та запропоновано новий технологічний режим, який базується на способі з'єднання шарів матеріалу водяною емульсією полівінілацетату за точковим методом. Обгрунтовано вибір асортименту взуття з використанням нових льоновмісних матеріалів. Оцінено експлуатаційні можливості розроблених моделей взуття. Наведено класифікацію показників якості взуття з багатошарових текстильних матеріалів. Для оцінки гігієнічних властивостей взуття з льоновмісних текстильних матеріалів розроблено методи визначення: бактерицидної дії матеріалів, впливу поту на експлуатаційні показники взуття. Оцінювати комфортність взуття запропоновано за комплексним показником, згідно з розробленою формулою. Встановлено вплив радіаційного випромінювання на характеристики міцності льоновмісних взуттєвих матеріалів. Визначено економічний ефект від впровадження напівчеревиків чоловічих з комбінованим верхом (тканина

67. Костюм - предмет досліджень в минулому та сучасному

О. Лагода Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 9. — С. 24-30. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Висвітлено підходи до визначення та вивчення поняття "костюм" в публікаціях різного наукового спрямування, а також сучасну тенденцію у цій галузі.

68. Котонізація короткого волокна льону на обладнанні бавовнянопрядильних фабрик

Автореф. дис... канд. техн. наук05.19.03 Н.М. Защепкіна; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 1999. — 14 с. — укp.

Розглянуто один із напрямків розвитку ресурсозберігаючих технологій - використання власної сировинної бази України для потреб текстильної промисловості. Згідно з "Державною програмою розвитку легкої промисловості на період до 2000 року", де підкреслено, що одним із найважливіших напрямків розвитку легкої промисловості є зміцнення сировинної бази галузі та модернізація необхідного обладнання для переробки місцевих сировинних ресурсів. Розглянуто необхідні технологічні операції, які передують прядінню волокна з короткого волокна льону низьких номерів. Надано визначення цим технологічним операціям, а також - поняттям "котонін", види котонування, глибина котонування. У дисертації приводяться результати комплексних та математичних досліджень параметрів механічного котоніну, який було вироблено на різних технологічних ланцюжках різних підприємств України на бавовняному обладнанні, досліджено залежність параметрів механічного котоніну від заправочних параметрів чесальної машини, вибран оптимальний технологічний ланцюжок та вказано на залежність і зв'язок параметрів пряжі від параметрів котонованого волокна.

69. Курс "Паперова пластика" в навчальних закладах освіти дизайнерського спрямування

М.Д. Пригодін Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2007. — N 1. — С. 60-65. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Розглянуто методику та технологічні процеси виготовлення з використанням технічних засобів "паперової пластики" виробів дизайнерського спрямування. З'ясовано специфіку конструювання, закономірності композиційної побудови та споживчі властивості продукції у галузі художньої обробки паперу та картону.

70. Лялька у традиційному мистецтві Поділля

Н.Б. Колендзян Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 2. — С. 24-36. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Досліджено та проаналізовано особливості подільської народної іграшки, її місце в традиційному мистецтві регіону. Висвітлено особливості оформлення подільських ляльок в історичному контексті та їх різновиди за матеріалом виготовлення.

71. Майстри художнього плетіння Поділля та півдня України

Т.П. Зузяк Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 12. — С. 50-57. — Бібліогр.: 19 назв. — укp.

Розглянуто творчість майстрів Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької, південних районів Донецької та Луганської областей. На Поділлі та Півдні України плетіння з рослинних матеріалів розвинено на сучасному етапі порівняно менше, ніж у східних і західних областях. Як і сто років тому на Поділлі переважають вироби з рогози. Традиції плетіння підтримуються переважно окремими майстрами та групами.

72. Макетно-графічне моделювання як засіб вивчення технології швейних виробів майбутніми інженерами-педагогами

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Л.З. Тархан; Ін-т. педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2002. — 19 с. рис. — укp.

Проведено ретроспективний аналіз підготовки спеціалістів для швейної галузі. Проаналізовано зміст професійної діяльності спеціалістів швейного виробництва. Визначено функції майбутніх інженерів-педагогів. Проведено відбір і систематизацію навчального матеріалу. Визначено місце образних компонентів у створенні уявлень про конструктивні елементи швейних виробів та розроблено систему макетно-графічних засобів наочності. Вдосконалено методику вивчення курсу "Технологія швейних процесів" на основі макетно-графічного моделювання. Встановлено, що рівень сформованості графічних знань та вмінь значно вищий у студентів експериментальних груп. Представлено навчально-методичну документацію для професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю.

73. Массовое и индивидуальное в костюме конца ХIХ начала ХХ вв. Стиль модерн и его влияние на возникновение высокой моды

В.С. Невалёный Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 2. — С. 122-127. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Розглянуто питання протиріч стилю модерн і їх проектування на розвиток масової та високої моди ("від кутюр"). Ідеї створення цілісного гармонічного середовища для людини кінця XIX - початку XX ст., що відповідають всім його індивідуальним смакам і потребам. Висвітлено створення зразків нового одягу як невід'ємної частини предметно-просторового середовища в синтезі мистецтв у стилі модерн. Проаналізовано дуалізм стилю, взаємодію і принципове розходження масової й "високої моди", а також фактори, що впливали на розвиток та напрямки моди на рубежі століть.

74. Математична модель двовимірного в'язкопружного стану деревини у процесі сушіння

автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 М.В. Дендюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено нову математичну модель визначення двовимірного вологовмісного та в'язкопружного станів у процесі сушіння деревини, яка враховує анізотропію реологічних і вологісних властивостей матеріалу. Створено алгоритм методу скінченних елементів для в'язкопружної області деформування деревини, що дає змогу встановити зв'язок між масообмінними та деформаційно-релаксаційними процесами у висушуваній деревині з урахуванням анізотропії вологісних і в'язкопружних властивостей. Установлено закономірності реологічної поведінки деревини для напрямів анізотропії механічних властивостей, які дозволяють кількісно описати та прогнозувати компоненти деформацій повзучості для різних значень температур і вологості. Досліджено двовимірний напружено-деформівний стан деревини у процесі сушіння, що дозволяє кількісно описати вплив розподілу гігроскопічної вологи та температури, анізотропії вологісних і в'язкопружних властивостей, породи матеріалу, параметрів агента сушіння на зміну нормальних і тангенціальних напружень у деревині у процесі сушіння.

75. Математична модель тепломасообмінних і деформаційних процесів під час пресування деревностружкових плит

автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 О.М. Петрів; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено математичну модель і встановлено закономірності тепломасообмінних і деформаційно-релаксаційних процесів під час пресування капілярно-пористих матеріалів на прикладі деревностружкової плити (ДСП) з урахуванням анізотропії її теплофізичних властивостей. На підставі базових рівнянь термодинаміки синтезовано математичну модель тепломасоперенесення, у якій на відміну від існуючих ураховано анізотропію теплофізичних властивостей матеріалу, кінетику тверднення клею й особливості теплообміну на зовнішніх поверхнях плити. Встановлено закономірності впливу тепломасоперенесення на реологічну поведінку плити, з урахуванням яких виведено залежність, що пов'язує деформацію ДСП зі зміною її температури та вологості. Для моделювання напружень вперше використано реологічні характеристики ДСП як функції основних теплофізичних величин. Розроблено алгоритм оптимізації технологічних режимів пресування, який визначає функцію регулювання тиску преса у циклі пресування, що забезпечує зменшення тиску парогазової суміші у плиті та зниження ризику руйнування ДСП під час розкриття плит преса.

76. Математичне моделювання стрічкопровідних систем ротаційних машин

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 І.М. Хмельницька; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp.

З використанням запропонованого методу побудовано математичні моделі стрічкопровідних систем, які враховують вплив основних збурень і параметрів, що підвищило їх рівень адекватності. Проаналізовано дані моделі. Здійснено цифрове моделювання та наведено приклади вибору оптимальних параметрів окремих елементів. Побудовано математичні моделі зміщення, як багатовимірного об'єкту регулювання, що має вигляд матричної передавальної функції. Синтезовано автономну багатовимірну багатоканальну систему автоматичного суміщення фарб шляхом введення до системи додаткового каналу, який створює компенсувальне управління об'єктом, що забезпечує автономне управління каналами та підвищує ефективність системи.

77. Математичне моделювання та синтез розкочувальних фарбових систем

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 Р.Г. Зіненко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Обгрунтовано та розкрито моделювання фарбових апаратів з різними діаметрами фарбових валиків і циліндрів, яке базується на нових підходах, названих операторним методом аналізу, в основі якого лежить дискретне перетворення Лапласа у вигляді z-перетворення. Побудовано моделі процесу розкочування фарби, які є відносно простими, наочними та зручними для програмування та цифрового моделювання на ЕОМ. Одержано аналітичні залежності товщини шару фарби на стрічці, в зонах контакту та на фарбових валиках за дискретної подачі фарби для розгалужених і послідовних фарбових систем. Проаналізовано структури фарбових систем, доведено та цифровим моделюванням підтверджено, що взаємне розміщення фарбових валиків не впливає на монотонність перехідних процесів у фарбових системах, тому можна розміщувати фарбові валики та циліндри зважаючи на конструктивні міркування фарбового апарата.

78. Математичні моделі та методи аналізу й синтезу топологій комп'ютерних видавничо-поліграфічних систем

Автореф. дис... д-ра техн. наук01.05.02 Р.Б. Дунець; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 36 с. — укp.

Розроблено новий напрямок у математичному моделюванні та обчислювальних методах, який грунтується на застосуванні матриць суміжностей як математичних моделей топологій таких систем. Створено методи виявлення нециклічних та циклічних структур, перетворення топологічних структур. Запропоновано матричні методи визначення часу критичних і мінімальних шляхів, визначення блоків, які утворюють такі шляхи, одержано верхні оцінки кількості мінімальних і екстремальних шляхів. Удосконалено метод синтезу топологій комп'ютерних видавничо-поліграфічних систем і наведено матричні методи виявлення "вузьких" місць топологій. Розроблено загальну структуру програми топологічного аналізу, алгоритми роботи основних її модулів.

79. Меблеве мистецтво України доби Ренессансу та бароко

В.Л. Гомжин Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 8. — С. 37-47. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

Розглянуто умеблювання житлових інтер'єрів української аристократії XVI - першої половини XVIII ст., виявлено стилістичні особливості та техніки декорування меблів.

80. Меблі класичного стилю в житлових інтер'єрах Лівобережної України (друга половина XVIII - перша третина ХІХ ст.)

В.Л. Гомжин Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 1. — С. 136-146. — Бібліогр.: 21 назв. — укp.

Розглянуто особливості умеблювання житлових інтер'єрів української аристократії другої половини XVIII - першої третини ХІХ ст., виявлено стилістичні особливості та техніки декорування меблів.