LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Медицина. Медичні науки

Всього — 7865 Сторінка 394 із 394

7861. Progress of rehabilitation (physiotherapy) on Polish soils in XIX and in the first half of XX century

Mariusz Migala Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 6. — С. 148-151. — Библиогр.: 13 назв. — англ.

Розкрыто історію розвитку реабілітації в Польщі у вказані вікові періоди. Протягом зазначеного часу спостережено взаємовплив галузей реабілітації та фізичної культури. Розвиток реабілітації в ХІХ ст. був можливим, завдяки виникненню приватних закладів, які займалися ліквідацією дефектів зовнішності дітей та молоді, але без догляду лікарів. Звідси, лікувальна гімнастика розвивалася поза лікарським середовищем, головним чином силами педагогів і інших фахівців з фізичної культури. Звернено увагу на розвиток бальнеології та курортології, оскільки реабілітація була частиною діяльності курортів. В ХХ ст. набутий досвід попередників був значно збагачений внаслідок підвищення інтересу до лікування рухами у лікарському середовищі та завершення дискусії з приводу трактування лікування, як дію нерухомості та спокою.

7862. Relationships and coherence of changes of spine in sagittal plane and parameters of cardiovascular system in growing children body

= Взаємозв'язок і послідовність змін хребетного стовпа в сагітальній площині й параметрах серцево-судинної системи в підростаючому дитячому організмі V. Mauriciene, K. Baciuliene, A. Vitartaite, J. Poderys Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 23. — С. 146-151. — Бібліогр.: 15 назв. — англ.

Оскільки функція й структура систем тіла людини сильно взаємозалежні, тому дуже важливо оцінити їх взаємозв'язок і послідовність змін у підростаючому дитячому організмі. Досліджено динаміку параметрів хребетного стовпа в сагітальній площині й показники серцево-судинної системи у віковому аспекті. Результати, одержані протягом вивчення, показали що у вікових групах 11 - 14 років була більша кількість кореляцій між показниками хребетного стовпа й серцево-судинної системи, ніж в інших вікових групах. Істотні розходження були в основному тільки в грудному кіфозі в різних вікових групах.

7863. Stroke-Adapted 30-Item Version of the Sickness Impact Profile (S.A.-SIP 30) in assessment of Quality of Life in stroke patients

= Анкета S.A.-30 для оцінки якості життя хворих після інсульту A. Bielecki, E. Zmudzka-Wilczek, J. Opara, K. Mehlich, G. Wierycz Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 3. — С. 126-131. — Бібліогр.: 11 назв. — англ.

Оцінено якість життя хворих у випадку інсульту. Дослідження проведено для оцінки віддалених результатів лікування - не раніше, ніж через півроку після інсульту. Вивчено рухову активність, стан психіки, соціально-економічний статус хворого. Застосовано 30-пунктову версію шкали SIP, модернізовану для оцінки якості життя у разі інсультів (Stroke-Adepted 30-Item Version of the Sickness Impact Profile, SA-SIP). За результатами в усіх восьми підшкалах анкети спостережено погіршення якості життя; статистично найбільші істотні зміни зафіксовано в підшкалі "концентрація". Результати досліджень якості життя осіб у випадку інсульту підтвердили дані про необхідність більшої індивідуалізації програм відбудовного лікування. Оцінка окремих якостей життя з одного боку може бути орієнтиром у визначенні пріоритетних напрямків терапевтичних впливів, а з іншого боку - показати можливості, які потрібно й можна використати для допомоги хворому в подоланні наслідків хвороби.

7864. The meaning of early and lately hospital rehabilitation scald patients on restoring optimal hand functions

M. Tiffert, Wojciech Ciesla, Georgiy Verych Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 6. — С. 151-154. — Библиогр.: 14 назв. — англ.

Зазначено, що опіки верхньої кінцівки становлять більше 50 % від загального числа опіків. Запобігання наслідкам опіку руки у вигляді великих і глибоких рубцевих змін, контрактур лежать в основі запропонованого фізіотерапевтичного процесу, ціль якого - максимальне відновлення функції руки. Обговорено методи реабілітації даного контингенту хворих на ранньому й пізньому госпітальному етапах. Подано перелік фізіотерапевтичних процедур, а також приклади вправ, які потрібно враховувати під час планування процесу реабілітації. Наголошено на необхідності координування дій фізіотерапевта й кинезитерапевта.

7865. «Нетрадиційне цілительство» і наука: компроміс неможливий

І. Трахтенберг, В. Шумаков Вісник НАН України. — 2002. — N2 — укp.

Не так давно на засіданні президії вченої ради Міністерства охорони здоров'я України обговорювалася проблема поширення у суспільстві «нетрадиційного цілительства», наводилося багато прикладів з «рекомендацій» натуропатів, біоенергетиків, екстрасенсів та астрологів, цинізм і недолугість яких просто вражають. Та на одвічні запитання «хто винний?» і «що робити?» ще належить знайти відповіді. Справді, чому більш як двом з половиною тисячам «цілителів» були видані ліцензії на право легальної діяльності? Як узгоджується подібна практика з тим, що таке «лікування» відбувається поза законодавчими регламентаціями і, по суті, не має надійного правового поля? Нарешті, чому ця практика, вкрай небезпечна для фізичного і психічного здоров'я суспільства, так нестримно пропагується у пресі? І це після того, як Мінінформ, Міністерство охорони здоров'я і Державний комітет України у справах релігії свого часу звернулися до засобів масової інформації з наполегливим закликом не друкувати реклами сумнівних методів лікування, а в публікаціях, які рекламують «цілителів», називати організацію, що видала ліцензію, і вказувати її номер. Розібратися у цій проблемі намагаються автори статті, в основу якої покладено їхню доповідь на Першому національному конгресі з біоетики.