LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Природничі науки в цілому

Всього — 62 Сторінка 4 із 4

61. Формування системних знань про живу природу в учнів основної школи

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.09 Н.Б. Кравець; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Конкретизовано підхід щодо формування системних знань школярів про живу природу, що грунтується на відображенні у змісті навчального матеріалу структури об'єктивної реальності. Обгрунтовано теоретичні засади організації взаємоузгодженого вивчення програмного матеріалу та методологічних знань. Визначено структурні рівні системних знань, дидактичні умови їх формування, послідовність та критерії відбору та етапи включення до змісту навчання. Розроблено модель формування системних знань учнів основної школи про живу природу, в основу якої покладено ідею взаємоузгодженого вивчення предметних і методологічних знань та залучення школярів до рефлексивної діяльності. Експериментально перевірено методику реалізації відповідної моделі, яка забезпечує ефективне формування системних знань про живу природу в учнів основної школи. Наведено рекомендації щодо її використання у навчально-виховному процесі сучасної школи.

62. Формування української екологічної термінології

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 С.В. Овсейчик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філології. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Досліджено українську екологічну термінологію. Розглянуто особливості її семантичної та структурної організації. Виявлено специфіку дериваційних процесів. Визначено продуктивні структурні типи екологічних термінів і спеціалізацію їх словотвірних формантів. Проаналізовано закономірності формування даної термінології та виявлено шляхи та джерела поповнення аналізованої української галузевої терміносистеми. На підставі проведеного аналізу української екологічної термінології здійснено пояснення системної організації не тільки екологічних терміноодиниць, але й термінології в цілому, специфіки формування та розвитку екологічної терміносистеми, визначено різні типи взаємозв'язків терміноодиниць в її межах.