LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Автомережа як підсистема виробничої інфраструктури Запорізької області


Сердюк А.М.

Автомережа як підсистема виробничої інфраструктури

Запорізької області


Мережа автошляхів є важливою складовою територіальної системи ви-робничої інфраструктури, що створює необхідні передумови для розвитку і функціонування територіально-господарського комплексу.

Система виробничої інфраструктури є цілісністю інфраструктурних підсистем, які тісно взаємозумовлені і взаємоповязані. Системний підхід допомагає визначити не лише проблеми досліджуваної системи в цілому, але й проблеми кожної підсистеми, а також накреслити шляхи їх вдосконалення, визначити можливості просторової оптимізації розвитку і розміщення автомережі.

Територіально-господарський комплекс регіону обслуговується як магістральною мережею автошляхів, так і місцевою – переважно районного і сільського значення.

Протяжність магістральної мережі, її конфігурація у значній мірі залежать від економіко-географічного положення, характеру галузей, спеціалізації в загальнореспубліканському територіальному перерозподілі праці. Формування місцевих автошляхів здійснюється в залежності від особливостей функціонування господарського комплексу регіону.

Мережа автошляхів Запорізького регіону сформувалась під впливом розвитку Придніпровя. Автошляхи міждержавного і республіканського значення радіально розходяться від обласного центру. Це основні транспортні артерії. Місцева мережа автошляхів за протяжністю в декілька разів більша від магістральної, але у значній мірі поступається останній як за експлуатаційною якістю, так і за інтенсивністю руху.

Автомережа – один із найважливіших елементів виробничої інфраструктури. Питома вага основних фондів автомережі у складі системи виробничої інфраструктури регіону складає 3,5 %.

Запорізьку область перетинають автомагістралі міждержавного значення: Москва - Сімферополь – найбільша за довжиною в Україні, яка перетинає область з півночі на південь України у меридіанному напрямку та зєднує південь з центром європейської частини Росії; Запоріжжя – Дніпропетровськ; Запоріжжя – Харків; Запоріжжя – Донецьк; Ростов – Рені, яка зєднує область у широтному напрямку з південними районами України і Ро-сії. Автошляхи міждержавного значення обєднують промислові, сільськогосподарські і рекреаційні зони досліджуваного регіону, забезпечують міжрегіональні і міждержавні звязки.

Основними автомагістралями республіканського значення на території області є Запоріжжя – Оріхів – Пологи – Куйбишево – Маріуполь; Камянко-Дніпровка – Василівка – Токмак – Бердянськ; Мелітополь – Токмак – Пологи – Гуляйполе – Покровське. Ці автошляхи обєднують область з Південним економічним районом і областями Східного району.

Автомережа місцевого значення зєднує обласний центр із районними центрами, а також районні центри з селищами міського типу і з селами.

Загальна протяжність автомережі Запорізької області за станом на 1.01.1999 року складає 6481,6 км. Із них: шляхи з твердим покриттям – 6066,7 км (93, 6 %), міждержавного значення – 394,0 км (6,54 %), республіканського – 547,6 км (9,0 %), обласного 689,4 км (10,0 %), місцевого – 4386,7 км (72,3 %), сільські – 49,0 км (0,9 %).

Таким чином, приблизно 1/6 частина автомережі області – це дороги міждержавного і республіканського значення. Частка Запорізької області за довжиною автомережі з твердим покриттям складає 3,8 % від загальної протяжності їх в Україні і 15,9 % від загальної довжини Східного економічного району. Це пояснюється високою концентрацією виробничого потенціалу області у складі України і району. Середня густота мережі автошляхів складає 223,0 км на 1000 км2 проти 263,5 км в Україні.

За даними облстатуправління на 1.01.1999 року в Запорізькій області є також мережа автошляхів незагального користування, що знаходяться на балансі промислових підприємств. Загальна протяжність їх – 2615,0 км, із них – 2420,0 з твердим покриттям, 880,0 – з асфальто-бетонним. Крім того, 940,0 км автомережі відносяться до перехідного типу покриття (біле шосе, гравійне і бруківка) і лише 395,0 км припадає на ґрунтові шляхи.

Отже, досліджувана територія на сучасному етапі, внаслідок відомчого підходу до розвитку галузей матеріального виробництва, має значно більшу величину середньої густоти автомережі з твердим покриттям на одиницю площі території.

З метою правильної експлуатації і технічного обслуговування автомобільною мережею в області утворено 20 районних управлінь автошляхів (див. табл. 1).

Виходячи з даних цієї таблиці, необхідно зазначити, що за густотою автомережі з твердим покриттям районні управління суттєво відрізняються. Найбільшу протяжність автомережі має Мелітопольське управління, а найменшу – Білозірське. Відповідно до показника густоти автомережі на одиницю площі їх можна розділити на три групи.

До першої групи, з найбільшим показником густоти автошляхів, належать Новомиколаївське, Вільнянське, Токмацьке, Веселівське, Пологівське управління. Вони мають сприятливе економіко-географічне положення щодо обласного центру, розміщені поблизу великих промислових вузлів сусідніх областей, і знаходяться на перехресті шляхів сполучення різних напрямків. Всі населені пункти мають вихід до автомагістралей, що позитивно впливає на їх господарський розвиток і функціонування.

Другу групу складають ті управління, де показник густоти автошляхів знаходиться на рівні середньообласного (Оріхівське, Мелітопольське, Веселівське, Бердянське). Це пояснюється вигідним економіко-географічним положенням даних територій: деякі них значно віддалені від обласного центру, але розміщуються на перехресті елементів шляхів сполучення.

До третьої групи відносяться управління, де величина середньої густоти автошляхів з твердим покриттям нижча за середньообласну (Приморське, Приазовське, Розівське, Якимівське, Камянко-Дніпровське, Білозірське).

Вони займають прикордонне положення.


Таблиця 1

Густота автомережі з твердим покриттям Запорізької області на 1.01.1999 року Назва управлінь

Територія тис. км2

Протяжність автомережі з твердим покриттям (км)

Густота автомережі на 100 км2

1

Якимівське

1,9

289,5

15,2

2

Бердянське

1,7

348,2

20,4

3

Василівське

1,6

360,4

22,5

4

Веселівське

1,1

295,3

26,8

5

Вільнянське

1,3

386,3

29,7

6

Гуляйпільське

1,3

316,6

24,3

7

Запорізьке

1,6

363,7

29,7

8

Камянко-Дніпровське

0,9

168,8

18,7

9

Білозірське

0,8

150,0

18,7

10

Куйбишевське

0,9

223,3

24,8

11

Розівське

1,0

180,0

18,0

12

Мелітопольське

1,8

406,0

22,5

13

Михайлівське

1,4

271,5

19,3

14

Новомиколаївське

0,9

290,4

32,2

15

Оріхівське

1,6

374,3

23,3

16

Пологівське

1,3

341,3

26,2