LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності

конкурентами, для оцінки конкурентоспроможності яких було обрано 11 чинників, представлених в таблиці 1. Середні оцінки чинників мешканцями району та відвідувачами цих установ розраховані на основі обробки анкет та даних опитування.

Таблиця 1 – Оцінка чинників конкурентоспроможності досліджуваних підприємств

 Чинник

«Дигма»

«АТБ»

«ЮСІ»

«Target»

«Ріднень-кий»

 1

Рівень цін

0,61

 0,71

0,63

 0,65

 0,49

 2

Ширина асортименту

0,87

 0,41

0,54

 0,89

 0,30

 3

Можливість отриман-ня консультацій

0,99

 0,32

0,67

 0,91

 0,20

 4

Асортимент супутніх товарів

0,93

 0,95

0,87

 0,97

 0,10

 5

Зручність торгівель-ної зали

0,91

 0,85

0,74

 1,00

 0,20

 6

Зовнішність та куль-тура персоналу

0,92

 0,53

0,69

 0,96

 0,31

 7

Загальна репутація

підприємства

1,00

 0,95

0,77

 0,85

 0,52

 8

Якість обслуговуван-

ня

1,00

 1,00

0,79

 1,00

 0,75

 9

Репутація постачаль-

ників

0,90

 0,72

0,88

 0,89

 0,95

10

Додаткові послуги

1,00

 1,00

0,90

 1,00

 0

11

Відсутність черг

1,00

 0,54

0,81

 1,00

 1,00

Для розрахунку коефіцієнтів значущості чинників експертами-фахівцями було обрано метод попарнихпорівнянь з  використанням 5-бальної шкали переваг (таблиця 2).

Таблиця 2 - Розрахунок коефіцієнтів конкурентоспроможності досліджуваних підприємств

Чин-

ника

Коефіцієнт

значущості

чинника

«Дигма»

«АТБ»

«ЮСІ»

«Target»

«Рідненький»

Оцінка

п2Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності п3

Оцінка

п2Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності п5

Оцінка

п2Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності п7

Оцінка

п2Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності п9

Оцінка

п2Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності п11

 1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

 1

0,152

  0,61

 0,0927

 0,71

 0,1079

  0,63

0,0958

 0,65

0,0988

 0,49

0,0745

 2

0,167

  0,87

 0,1453

 0,41

 0,0685

  0,54

0,0902

 0,89

0,1486

 0,30

0,0501

 3

0,035

  0,99

 0,0347

 0,32

 0,0112

  0,67

0,0235

 0,91

0,0319

 0,20

0,0070

 4

0,026

  0,93

 0,0242

 0,95

 0,0247

  0,87

0,0226

 0,97

0,0252

 0,10

0,0026

 5

0,078

  0,91

 0,0710

 0,85

 0,0663

  0,74

0,0577

 1,00

0,0780

 0,20

0,0156

 6

0,042

  0,92

 0,0386

 0,53

 0,0223

  0,69

0,0290

 0,96

0,0403

 0,31

0,0130

 7

0,162

  1,00

 0,1620

 0,95

 0,1539

  0,77

0,1247

 0,85

0,1377

 0,52

0,0842

 8

0,041

  1,00

 0,0410

 1,00

 0,0410

  0,79

0,0324

 1,00

0,0410

 0,75

0,0307

 9

0,137

  0,90

 0,1233

 0,72

 0,0986

  0,88

0,1206

 0,89

0,1219

 0,95

0,1302

10

0,027

  1,00

 0,0270

 1,00

 0,0270

  0,90

0,0243

 1,00

0,0270

 0

0,0000

11

0,133

  1,00

 0,1330

 0,54

 0,0718

  0,81

0,1077

 1,00

0,1330

 1,00

0,1330

Ккс

Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності0,8928

Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності 0,6932

Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності0,7285

Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності0,8834

Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності0,5409

Ринкова частка, %

        23,88

        18,54

        19,48

        23,63

        14,47

Вони представлені разом з розрахунками коефіцієнтів конкурентоспроможності та ринкових часток досліджуваних підприємств.

Дані таблиці 2 свідчать про те, що маркет «Дигма» має найвищий коефіцієнт конкурентоспроможності, але її рівень досить близький до аналогічного показника маркету «Target», що потребує додаткових зусиль по підвищенню конкурентоспроможності маркету «Дигма», зокрема, орієнтуючись на дані таблиці 1, необхідним є удосконалення цінової політики та перепланування торговельної зали.

Також отримані дані дозволяють розрахувати частку географічно означеного сегменту ринку, що припадає на досліджуване підприємство. Використовуючи наведену вище формулу 2, маємо і відсоткові ринкові частки, наведені в таблиці