LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності

2.

Індекс Герфіндаля-Гіршмана розраховано за формулою 5:

Хк = 23,882 + 18,542 + 19,482 + 23,632 + 14,472 = 2061,21…

Ринок вважається неконкурентним, коли значення Хк > 1800.

Дана методика є універсальною, адже може бути використана і для спеціалізованих роздрібних підприємств торгівлі, що реалізовують, зокрема, книжкову продукцію.

Покупцям магазину «Будинок книги «Books» та його найближчих за територіальною ознакою конкурентів «Райського куточка» на вулиці Клочківській та «Книгарні» на вулиці Сумській, 15 було запропоновано дати оцінку досліджуваному підприємству. Було обрано двохбальну шкалу оцінки і в якості оцінки по кожному чиннику, що характеризує конкурентоспроможність підприємства, взято відсоткову частку опитуваних, які виявили свою задоволеність по досліджуваному показнику. Таким чином, були отримані середні оцінки за десятьма чинниками, розраховані на основі проведеного опитування (таблиця 3).

В таблиці 4 наведені кількісна оцінка кожного чинника, визначена методом прямої бальної оцінки за десятибальною шкалою, та його нормований коефіцієнт значущості. Також розраховано коефіцієнт конкурентоспроможності досліджуваних підприємств.

Таблиця 3 - Оцінка  чинників  конкурентоспроможності досліджуваних   підприємств

Чинник конкурентоспро-                можності

Будинок  книги «Books»

      Конкуренти

«Райський

 куточок»

«Книгарня»

 1

Широта асортименту

   1,0

    0,9

     0,5

 2

Рівень цін

   0,7

    0,8

     0,9

 3

Можливість отримання

консультацій

   1,0

    0,8

     0,7

 4

Професіоналізм персоналу

   1,0

    0,7

     0,5

 5

Інтер’єр торгівельного за-лу

   1,0

    0,8

     0,6

 6

Асортимент супутніх това-

рів

   0,8

    0,5

     0

 7

Зовнішній вигляд та куль-

тура персоналу

   1,0

    0,7

     0,5

 8

Загальна репутація підпри-

ємства

   1,0

    0,7

     0,6

 9

Якість обслуговування

   1,0

    0,6

     0,5

10

Додаткові послуги

   1,0

    0,7

     0,3

Таблиця 4 - Розрахунок   коефіцієнтів   конкурентоспроможності досліджуваних підприємств

Кількісна

оцінка

(Кзнач.)

Кзнач.

нормо-

ваний

  «Books»

«Райський кут»

 «Книгарня»

Оцінка

п3Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможностіп4

Оцінка

п3Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможностіп6

Оцінка

п3Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможностіп8

 1

    2

   3

   4

   5

   6

   7

  8

   9

 1

   10

  0,167

  1,0

 0,167

  0,9

0,1503

  0,5

0,0835

 2

    3

  0,050

  0,7

0,035

  0,8

0,0400

  0,9

0,0450

 3

    9

  0,150

  1,0

0,150

  0,8

0,1200

  0,7

0,1050

 4

    8

  0,133

  1,0

0,133

  0,7

0,0931

  0,5

0,0665

 5

    6

  0,100

  1,0

0,100

  0,8

0,0800

  0,6

0,0600

 6

    4

  0,067

  0,8

0,0536

  0,5

0,0335

  0

0

 7

    5

  0,083

  1,0

0,083

  0,7

0,0581

  0,5

0,0415

 8

    7

  0,117

  1,0

0,117

  0,7

0,0819

  0,6

0,0702

 9

    6

  0,100

  1,0

0,100

  0,6

0,0600

  0,5

0,0500

10

    2

  0,033

  1,0

0,033

  0,7

0,0231

  0,3

0,0099

       Ккс

    Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності0,9716

    Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності0,7400

     Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності0,5316

Ринкова частка, %

     11,50

      9,01

      6,64

В даному випадку в силу специфіки товару конкурентами будь-якого з досліджуваних підприємств є всі торговельні підприємства м. Харків, що реалізують книжкову продукцію. Тому ринкова частка підприємства може бути визначена лише із застосуванням середнього рівня конкурентоспроможності, що склався на даному сегменті ринку. Якщо середній рівень конкурентоспроможності становить 0,7477, а таких підприємств налічується 11, то використання формули 3 дозволить розрахувати частку будь-якого з досліджуваних підприємств, а на підставі частки за допомогою формули 4 шляхом аналізу статистичних даних можна розрахувати попит на книжкову продукцію в будь-якому з досліджуваних підприємств.

Отже, дослідження конкурентоспроможності дає змогу проаналізувати інші аспекти бізнес-діяльності роздрібних торговельних підприємств – їхню ринкову частку та рівень концентрації сегменту ринку, оцінити попит на книжкову продукцію в досліджуваних підприємствах.

Література

1. Фатхутдинов, Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. [Текст]: учебное пособие / Р.А. Фатхутдинов. - М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 544 с. – 3000 экз. – ISBN 5-699-05104-X.

2. Оценка  бизнеса [Текст]: [Учеб. для вузов / А.Г. Грязнова,  М.А. Федотова, С.А. Ленская и др.]; Под ред.: А.Г. Грязнова, М.А. Федотова; Финансовая академия при Правительстве Рос. Федерации, Ин-т проф. оценки. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 734 с.: Библиограф.: с. 719-720. – ISBN 5-279-02586-0.

3. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегія [Текст]: науч. изд. / Ю.Б. Иванов, А.Н. Тищенко, Н.А. Дробитько, О.С. Абрамова. – Х.: ХНЭУ, 2004. – 255.: табл.. – Библиогр.: с. 243-253. – ISBN 966-676-092-4.