LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка рівня якості туристичних послуг водного транспорту

водного транспорту” – проаналізовано теоретичні основи якості послуг як економічної категорії, її особливості в туризмі; визначено поняття та класифікацію туристичних круїзних послуг, сформульовано поняття “якість круїзної туристичної послуги”, запропоновані основні показники якості комплексної круїзної туристичної послуги. Визначено роль індустрії туризму та її вплив на рівень якості послуг. Виконано структурний аналіз факторів, які впливають на якість круїзної туристичної послуги.

Дослідження теоретичних основ категорії якості та її відмінних особливостей в туризмі показало, що ця категорія багатогранна і в кожній конкретній ситуації відповідає визначеним цілям та задачам управління.

На основі аналізу існуючих підходів до визначення поняття “послуга”, в роботі пропонується наступне визначення поняття “круїзна туристична послуга”, яке краще відповідає сучасним уявленням щодо цього поняття та враховує розвиток світової індустрії туризму, новітніх технологій стандартів обслуговування та різноманітності складових елементів комплексної круїзної туристичної послуги. “Круїзна туристична послуга” – первинна одиниця туристського продукту, що продається та реалізується як єдине ціле, продукт праці туроператора, який надає комплекс різноманітних послуг туристу на судні і які з’єднані на підставі головної мети подорожі, що надаються на певному маршруті та в певний строк. Отже, під продукцією круїзної послуги розуміється надання послуг одночасного проживання та транспортування туристів, де каюти відповідають номерам у готелях вищого розряду; харчування враховує у приготуванні страв місцеві традиції та використовує місцеві делікатеси; існує пропозиція розважальних програм під час подорожі; маршрути прокладаються по регіонах, що користуються найбільшим попитом у туристів; стоянки плануються в місцях з великою кількістю атракцій або в місцях найбільш відомих атракцій; у портах стоянок організуються екскурсії у супроводі кваліфікованих гідів.

У роботі доведено, що якість туристичних послуг водного транспорту залежить від якості круїзу, який представляє в собі набір послуг, які реалізуються оптовому чи дрібному споживачеві. В проектуванні туристичної подорожі водного транспорту круїз має значення проектованого модуля, від якого залежить склад та зміст основних та допоміжних послуг. “Якість круїзної туристичної послуги” – поняття комплексне, в вирішенні якого потрібен системний підхід, який підтверджує необхідність класифікації послуг по найбільш характерним функціональним групам. Тому для більш глибокого сприйняття поняття “якість туристичної послуги водного транспорту” на базі системного підходу були визначені основні компоненти якості комплексної круїзної туристичної послуги, які розділяються на готельні послуги, послуги харчування, транспортні послуги, екскурсійні послуги, рекламно-інформаційні послуги та додаткові послуги, перелік яких може доповнюватися і деталізуватися.

В дисертації була визначена суть та зміст індустрії туризму як комплексної системи, що забезпечує задоволення потреб під час споживання туристичної послуги. Зростаюча роль туризму та її вплив на якість послуг в умовах ринкових перетворень та інтеграції в світовий туристичний простір знайшли відображення у збільшенні чисельності туристів в світі та валютних надходжень від туризму.
У світі круїзний ринок є найбільш швидко зростаючим сектором індустрії туризму. У наш час ринок морських та річкових круїзів – це високорозвинена, високорентабельна галузь. В Україні круїзний туризм займає скромне місце в секторі вітчизняного туризму, яке представлено в основному статтею в’їздного туризму, послугами якого користуються в основному іноземці, що здатні приносити в країну валютні надходження. В умовах розвитку світової круїзної індустрії зростають та постійно змінюються вимоги до якості послуг. Ступінь забезпеченості якості послуг залежить від можливостей та потенціалу круїзного ринку, на який впливає багато факторів.

Структурний аналіз розвитку ринку туристичних послуг водного транспорту дозволив обґрунтувати і згрупувати основні фактори, які сприяють, або стримують розвиток круїзного туризму. Проведений аналіз показав, що для воднотранспортної круїзної галузі фактори, які визначають обсяги та структуру попиту на туристичні послуги, можна систематизувати за такими групами (рис. 1).

Запропонована класифікація дозволяє визначити вплив факторів, різних за своєю природою, на стан, динаміку та формування попиту на туристичні послуги водного транспорту.

Аналіз приведених факторів дозволяє регулювати процес надання послуги з метою забезпечення необхідного рівня якості, яке є наслідком їх взаємодії. Якість стає одним з найважливіших показників подальшого розвитку круїзного туризму водного транспорту, оцінка рівня якої дасть можливість вирішувати багато задач (рис. 2).Рис. 1. Фактори, які впливають на якість круїзної туристичної послуги


Рис. 2. Задачі, які вирішує оцінка рівня якості використання круїзного судна


У другому розділі – “Розвиток туристичних послуг водного транспорту” – виконано дослідження діяльності туристичних та судноплавних компаній, які надають туристичні круїзні послуги, аналіз показників діяльності судноплавної компанії “Укррічфлот” по перевезенню туристів, розрахований прогноз розвитку цього виду послуг до 2010 року.

Аналізуючи діяльність вітчизняних круїзних компаній та вимоги до сучасного круїзного ринку, ми приходимо до висновку, що на фоні зростаючих показників кількості перевезень пасажирів круїзними компаніями (табл. 1) постає проблема оновлення