LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України

конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості за товарними групами зведено у табл. 3.

Таблиця 3

Рейтингова оцінка конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості за товарними групами

№ п/п

Товарна група

Індекс Харфіндела-Хіршмана

Рейтинг2002 р.

2003 р.

2002 р.

2003 р.

1

Шоколад

3217,18

3376,12

10

10

2

Борошняні кондитерські вироби

1377,27

1349,407

2

2

3

Печиво

1291,09

1255,54

1

1

4

Торти та тістечка

3569,61

5145,94

11

11

5

Кондитерські вироби у розфасовці

1872,98

1818,23

7

5

6

Кондитерські вироби у художніх коробках

2370,00

2829,80

8

8

7

Карамель

2602,46

3128,70

9

9

8

Цукерки неглазуровані

1464,39

1383,00

3

3

9

Цукерки глазуровані

1800,43

1889,02

6

6

10

Пастило-мармеладні вироби

1799,33

2000,64

5

7

11

Ірис

1504,63

1502,46

4

4


Таким чином, конкурентоспроможними протягом досліджуваного періоду залишалися підприємства, які виготовляють продукцію, що включається до наступних товарних груп: борошняні кондитерські вироби, печиво, цукерки неглазуровані та ірис. Особливо складне становище підприємств на ринку тортів та тістечок, оскільки індекс Харфіндела-Хіршмана значно перевищує допустимий рівень - 1800, що означає втрату більшістю кондитерських підприємств своїх позицій на внутрішньому ринку.

З метою кількісного визначення ступеня домінування потенційної місткості ринку над фактичною, що дасть змогу визначити ступінь безпечності підприємств на ринку, у т.ч. рівень їх конкурентоспроможності, у першому розділі дисертації було запропоновано індекс безпечності, який запропоновано розраховувати за наступною формулою: К = (((Qp- Qf)/ Qp)*100)2 - S(Aj)2.

При цьому можлива наступна інтерпретація значень індексу в рамках конкурентних відносин підприємств на споживчих ринках (рис. 4):


10005000- 500


- 1000
Рис. 4. Зміна конкурентоспроможності та безпечності підприємств в залежності від значення індексу ступеня безпечності


Даний крок шкали значень обумовлений тим, що при значенні індексу більш, ніж +1000 становище підприємств на ринку можна вважати безпечним для конкуренції, а при значенні –1000 – підприємства повністю насичують ринок продукцією, що загрожує рівню безпеки підприємств на ринку.

Негативне значення індексу характеризує зростання щільності конкуренції. З метою підвищення рівня конкурентоспроможності підприємствам необхідно здійснювати кількісне насичення ринку шляхом розробки та просування нових видів товарів.

Якщо значення індексу знаходиться в межах 0…-500, то підприємства втрачають свої конкурентні позиції на певних сегментах ринку.

При подальшому зниженні рівня значення індексу (від –500 і нижче) підприємства на ринку змінюють стратегію утримання конкурентних позицій, велику увагу приділяючи якісному насиченню певних ринкових ніш. При цьому відзначається зростання рівня конкурентоспроможності тих підприємств, які вдало використовують різноманітні методи конкурентної боротьби торгових марок.

Для підприємств це означає, що утримання певного сегменту ринку вимагає значних вкладень у інноваційний розвиток, пошуку малооб’ємних товарних ніш, які через свою незначну потенційну місткість не можуть зацікавити конкурентів.

При значенні індексу в межах –500…-1000 становище підприємств на ринку вважається небезпечним з точки зору щільності конкуренції, і утримання своїх конкурентних позицій можливе за рахунок зосередження своєї діяльності на невеликих сегментах споживачів. Якщо значення індексу перевищує –1000, то становище підприємств на ринку є небезпечним не тільки для новостворених підприємств, але й для вже існуючих на ньому. У межах цих значень індексу безпечності характерне скорочення кількості підприємств, втрата більшості з них своїх конкурентних позицій на ринку.

Розрахувавши індекси безпечності підприємств на ринку шоколаду та карамелі, було підтверджено інтерпретацію шкали значень. Зокрема, становище досліджуваних підприємств на ринку шоколаду можна охарактеризувати як небезпечне для конкуренції. Значний вплив на формування ситуації на даному ринковому сегменті фактично чинять три підприємства – ВАТ "Крафт Якобз Сушард Шоколадна фабрика "Україна", ЗАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч" та корпорація "Roshen". Становище підприємств на ринку карамелі характеризується як особливо небезпечне для конкуренції. Велика кількість існуючих підприємств наситила ринок продукцією настільки, що вона вже перевищує його потенційну місткість. Це призвело до того, що підприємства почали втрачати свої позиції на даному ринковому сегменті, їх кількість у найближчій перспективі зменшиться, а рівень конкурентоспроможності тих підприємств, що залишаться на ринку, підвищиться.

Оцінивши стан та перспективи розвитку вітчизняних підприємств кондитерської промисловості було запропоновано наступні шляхи підвищення їх конкурентоспроможності: оцінка споживчих переваг кондитерських виробів; постійне оновлення основних засобів; розвиток інноваційної діяльності на підприємствах кондитерської промисловості; вибір ефективних каналів збуту кондитерських виробів; формування стратегії просування продукції на ринку кондитерської промисловості України тощо.


ВИСНОВКИ

  • Проведено комплексне дослідження методів оцінки конкурентоспроможності підприємств, на основі якого запропоновано здійснити їх групування за наступними ознаками: ті, що базуються на теорії рівноваги підприємства та галузі А.Маршалла і теорії факторів виробництва; засновані на теорії ефективної конкуренції, висунутої Дж.М.Кларком; ґрунтуються на взаємозв'язку


  •