LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінки екологічного стану земельних ділянок, зайнятих відходами та об'єктами поводження з ними

поводження

з відходами

Стадії планування


Схема

планування території на регіональному рівне

Схема

планування території на місцевому рівне

Генеральній план

Детальній план території

полігон ТПВ

+

+

+

+


ємність залежить від маси залишків відходів переробки

сміттєспалювальний завод (ССЗ)

±

-

-

-


питома потужність 600 кг/рік*душу

сміттєпереробний завод (СПЗ)

+

+

+

+


один СПЗ на 10…50 СПК

сміттєпереробний комплекс (СПК)

+

+

+

+


один СПК на 25…100 ССС

сміттєсортувальна станція (ССС)

+

+

+

+


питома потужність 6 тис. т/рік на 10 тис. населення


На основі аналізу перспективних сучасних технологій поводження з відходами здійснено вибір критичних характеристик земельних ділянок, що призначені для поводження з відходами. Ці критичні характеристики пропонується вносити у земельний кадастр з урахуванням планувальних і екологічних сервітутів.

У розділі 4 «Ринково-адміністративне управління потоками відходів» розглянуто дію ринково-адміністративних механізмів управління галуззю поводження з відходами. Оптимізація управління потоками відходів здійснюється залежно від економічних, виробничих і екологічних обмежень на вид діяльності. У попередніх розділах показано, що при збереження існуючої системи поводження з ТПВ, їх кількість буде постійно збільшуватися, що неодмінно призведе до поширення несанкціонованих звалищ. Кардинальна зміна системи поводження з ТПВ вимагає введення зворотного зв’язку між результатами їх перероблення і діяльністю інвесторів з впровадження інноваційних технологій. Згідно світового досвіду, при правильно налагодженій системі поводження з ТПВ, реалізація інноваційних проектів приносить інвесторам значний прибуток. В умовах перехідної економіки України найбільш компромісним представляється існування не полярних систем управління (державної або ринкових), а ринково-адміністративної системи управління сферою відходів. Повністю державне управління показало неспроможність існуючих механізмів, слабість фінансування, відсутність стійких еколого-економічних результатів діяльності. З іншого боку, при політичній і економічній нестабільності у державі та агресивному реагуванні ринку на виникаючі кризи, модель ринкового управління сферою відходів зв’язана зі стратегічними екологічними ризиками і виникненням конфліктів між інтересами екології та економіки. Узагальнений галузевий підхід повинен поєднувати параметричне планово-адміністративне управління з коректуванням еколого-економічних ринково-адміністративних механізмів поводження з відходами через зворотний зв’язок із щорічними поточними оцінками впливів на навколишнє середовище. Для генерування дій і комплексного підходу до управління відходами виникає потреба у створенні самостійної структури, що володіє інституціональними, інвестиційними й управлінськими важелями – системи ДЕРЖКОМВІДХОДИ.

Реалізація концептуального механізму управління галуззю з урахуванням інвестиційної ситуації потребує розроблення пропозицій з оптимізації системи управляння відходами на місцевому і регіональному рівнях.

На місцевому рівні інвестор повинен здійснити наступні кроки:

 • Консультації щодо наявності планувальної документації.

 • Бізнес-плани. Інвестор готує варіанти бізнес-планів будівництва різних об’єктів поводження з відходами і визначає необхідну площу майданчиків за варіантами.

 • Попередня орієнтовна ОВНС. Інвестор замовляє попередню орієнтовну ОВНС стосовно намічених варіантів бізнес-планів у прив’язці до різних варіантів ділянки. На основі бізнес-планів та ОВНС Інвестор готує «Заяву про наміри будівництва об’єктів поводження з відходами».

 • Уточнення меж земельних ділянок. За допомогою бази земельного кадастру Інвестор уточнює земельні ділянки, необхідні для реалізації його намірів.

 • Громадськість. Інвестор проводить громадські слухання щодо намічених ним варіантів будівництва об’єктів поводження з твердими побутовими відходами.

 • Відведення земельної ділянки. Земельна ділянка виділяється цільовим призначенням за спрощеною системою під визначений інвестиційний проект конкретного об’єкта поводження з ТПВ.

 • Проектування. У складі проектної документації розробляється том ОВНС з підрозділом «Кадастрова інформація», який передається до земельного кадастру.

 • Будівництво. При виявленні у процесі будівництва якісно нової інформації про земельну ділянку, вона має передаватися у земельний кадастр.

 • Експлуатація. Тарифи на приймання відходів повинні бути диференційовані, зокрема повністю відсортовані за складом повинні прийматися за значно нижчим тарифом, ніж на змішані відходи.

  Муніципальні пільги, що можуть встановлюватися Держадміністрацією: скорочена процедура виділення земельної ділянки під будівництво об’єктів поводження з відходами; безвідсотковий муніципальний кредит; звільнення від виплат на інфраструктуру міста; часткове звільнення від ПДВ за прогресуючою ставкою, яка залежить від стану системи поводження з відходами і встановлюється Радами народних депутатів (зворотний зв’язок управляння галуззю).

  Інформація про склад, обсяги, ступінь рециклінгу відходів з кожного об’єкта повинна надходити в ієрархічну мережу органів ДЕРЖКОМВІДХОДІВ. ДЕРЖКОМВІДХОДИ може призначати спеціалізовані пільги щодо перероблення певних видів відходів, які надходять від населення у надто великому обсязі (зворотний зв’язок управляння галуззю).

  Модель управління відходами на місцевому рівні відображено на рис. 6.

  Структура ринково-адміністративного управління відходами на регіональному рівні відображено на рис. 7.




  Рис. 6. Ринково-адміністративне управління відходами на місцевому рівні

  Рис. 7. Структура ринково-адміністративного управління відходами на регіональному рівні


  ВИСНОВКИ

  Найбільш важливі наукові результати, одержані в дисертації:

 • Сформульовано вимоги до екологічного нормативу планування території, які слід урахувати при його науково-методологічному обґрунтуванні та розробленні.

 • Констатовано доцільність і необхідність цілеспрямованого виділення земельних майданчиків під мережу сміттєпереробних комплексів, замкнутих на полігон твердих побутових відходів, на передпроектних стадіях – «Схем планування території на регіональному і місцевому рівнях», «Генеральних планів населених пунктів», «Детальних планів території».

 • Адаптовано принципи застосування міжнародної процедури «західного» типу «Оцінки Екологічних Впливів» (ОЕВ, Environmental Impact Assesment) для проведення екологічних вишукувань, у тому числі для обстеження, оцінки екологічного стану та наслідків будівництва об’єктів поводження


 •