LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання слабоструктурованих складових логістичних витрат машинобудівних підприємств

Понадпланові та позапланові логістичні витрати

3. Непланові логістичні витрати

За прогнозованістю логістичних витрат і потребою у їх плануванніЕфективне управління логістичними витратами на підприємстві передусім потребує ретельного їх обліку, аналізу та оцінювання. Встановлено, що логістичні витрати підприємств в сучасній системі обліку досі ще не виокремлено, проте вони мають місце як у звичайній діяльності, так можуть виникати і за надзвичайних подій. Для вітчизняних машинобудівних підприємств найістотнішим є дослідження логістичних витрат в операційній діяльності, оскільки саме вона є орієнтиром просторово-часового переміщення матеріальних і супроводжуючих їх потоків, а тому в елементах витрат операційної діяльності підприємств можливо частково планувати та регулювати логістичні витрати, аналізувати їх вплив на фінансові результати діяльності підприємств.

Аналізуючи існуючу систему обліку витрат на досліджуваних підприємствах машинобудування, в дисертаційній роботі доведено, що у витратах на збут прямо чи опосердковано відображено співвідношення між якістю та витратами обслуговування клієнтів (споживачів готових виробів), “арбітражну” роль в якому виконують запаси готової продукції (прямо) та запаси матеріалів і незавершеної продукції (опосередковано). Тому надзвичайно важливим є створення ефективної системи обліку та оцінювання витрат запасів, насамперед витрат утримання запасів та витрат вичерпання запасів.

В рамках існуючої системи бухгалтерського обліку і у відповідності нормативних вимог, запропоновано удосконалити інформаційну базу для формування витрат на збут, розширивши її для потреб управління. Тому реєстрування логістичних витрат на збут та обслуговування клієнтів за окремими рахунками уможливить коректний розподіл логістичних витрат, дозволить здійснювати нормування логістичних витрат в системі обслуговування ключових клієнтів і регулювати їх рентабельність.

У другому розділі “Формалізування системи оцінювання та аналіз слабоструктурованих складових логістичних витрат машинобудівних підприємств” проаналізовано рівень та динаміку структури витрат машинобудівних підприємств у змінних параметрах макро- та мікросередовища, здійснено проектне оцінювання витрат утримання запасів машинобудівних підприємств в Рівненській області, запропоновано підходи щодо оцінювання очікуваних витрат вичерпання запасів машинобудівних підприємств.

Встановлено, що у Рівненській області кількість суб’єктів господарювання у сфері машинобудування стабільно скорочується, в той час як в цілому по Україні є стійка тенденція до зростання кількості цих суб’єктів. Ключовими причинами такої негативної динаміки виявлено низьку конкурентоспроможність існуючих підприємств та невисоку інноваційну активність місцевого бізнес-середовища, низьку інвестиційну привабливість території для машинобудування, низький рівень міжгалузевої інтеграції.

Досліджувані найбільші підприємства машинобудування в Рівненській області на сьогодні потребують реформування системи управління з тим, щоб підвищити якість господарювання і покращити фінансові результати. Про стан неефективності фінансово-господарської діяльності свідчать переважно від’ємні значення показників рентабельності операційної діяльності таких підприємств (табл. 2).

Таблиця 2

Рентабельність операційної діяльності досліджуваних підприємств сфери машинобудування в Рівненській області

(відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат операційної діяльності; відсотків)

Роки


Підприємства

2004

2005

2006

ВАТ “Рівненський завод високовольтної апаратури”

2,9

13,1

4,7

ВАТ “Рівненський завод “Газотрон””

-26,3

-25,5

-18,8

ВАТ “Рівненський радіотехнічний завод”

-19,4

-24,9

-44,6

ВАТ “Квасилівський завод комунального устаткування”

-3,4

-14,0

-37,8

ВАТ “Рівнесільмаш”

-43,4

-36,2

-23,2

ВАТ “Рівненський завод тракторних агрегатів”

-38,1

-67,7

За результатами SWOT-аналізу діяльності досліджуваних підприємствмашинобудування розроблені зведені показники якісної оцінки макро- та мікро середовища (табл. 3).


Таблиця 3

Зведені показники якісної оцінки макро- та мікросередовища машинобудівних підприємств в Рівненській області

Підприємства

машинобудування

Спеціалізація

Конкурентна позиція

Експортний потенціал

Асортимент

Інноваційний потенціал

Загальна перспективна оцінка

ВАТ “Рівненский завод високовольтної апаратури”

Стабільна

Добра

Перспективний

Повний

Добрий

Добра

ВАТ “Рівненський завод “Газотрон””

Частково стабільна

Добра

Відсутній

Частково повний

Задовільний

Задовільна

ВАТ “Рівненський радіотехнічний завод”

Нестабільна

Низька

Відсутній

Фрагментарний

Незадовільний

Незадовільна

ВАТ “Квасилівський завод комунального устаткування”

Частково стабільна

Добра

Відсутній

Фрагментарний

Задовільний

Задовільна

ВАТ “Рівнесільмаш”

Частково стабільна

Задовільна

Відсутній

Частково повний

Незадовільний

Незадовільна

ВАТ “Рівненський завод тракторних агрегатів”

Нестабільна

Незадовільна

Відсутній

Фрагмен-тарний

Незадовільний

Незадовільна


За результатами факторного аналізу витрат операційної діяльності досліджуваних машинобудівних підприємств встановлено рівень в них логістичних складових, ідентифікований з допомогою опосередкованого рознесення відповідних складових витрат. Так, логістичні витрати протягом досліджуваного періоду (2004-2006 р.р.), складали від 18 до 42% витрат операційної діяльності, оскільки їх частка в основному коливалася в межах 30%, що свідчить про їх істотність. Також можна зробити висновки про те, що, по-перше, усім досліджуваним підприємствам машинобудування властива найменша частка