LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств

чол.

6

7

7

5

Тривалість зміни, год.

8

8

8

8

Витрати праці на виробництво одиниці продукції, люд. - год.

Хліб “Подільський подовий”

0,004


Батон “Подільський”

0,008


Хліб “Білий формовий”

0,006


Хліб “Тернопільський особливий”

0,008

Час випікання хліба відповідного виду за один цикл, год.

Хліб “Подільський подовий”

0,6833


Батон “Подільський”

0,7


Хліб “Білий формовий”

0,8333


Хліб “Тернопільський особливий”

0,66667

Ринковий попит

і замовлення, шт.

Хліб “Подільський подовий”

8000


Батон “Подільський”

5000


Хліб “Білий формовий”

3000


Хліб “Тернопільський особливий”

2000


На основі даних табл. 3 побудовано модель оптимізації виробничої програми підприємства для випуску різних видів продукції при наявних запасах ресурсів праці, умов ринкового попиту та виконання умов відносно поставки продукції. За основу критерію ефективності приймаємо мінімальні витрати праці на виготовлення продукції.

З урахуванням введених позначень, математична модель набуде такого вигляду:

. (2)

При цьому будуть виконуватись такі умови:

 • використання наявних трудових ресурсів:

  (3)

  2) випікання хліба (витрати часу):

  (4)

  3) планових поставок продукції:

  (5)

  4) випуску продукції з урахуванням ринкового попиту:

  ; (6)

  5) невід’ємності змінних:

  (7)

  Важливим є те, що цю методику можна легко застосувати для будь-якого підприємства. Розглянемо її використання на хлібопекарському підприємстві
  ТзОВ “Тернопільхлібпром” при розрахунку оптимального плану виробництва продукції, який дасть змогу мінімізувати витрати праці на виробництво продукції за одну зміну. Підприємство планує організувати випуск продукції чотирьох видів хлібопекарської продукції за допомогою чотирьох технологічних ліній виробництва. На кожній технологічній лінії використовуються різні типи печей для випікання хліба. Кількість людей, які працюють на обслуговуванні цих ліній, є сталою. Договірними умовами передбачено мінімальний випуск хліба “Білий формовий” у кількості 1000 шт. Аналізуючи ринковий попит, встановлено обмеження щодо мінімального випуску всіх видів продукції відповідно: хліб “Подільський подовий” 6000 шт.; батон “Подільський” 4000 шт.; хліб “Білий формовий” 1000 шт.; хліб “Тернопільський особливий” 2000 шт.

  План роботи виробничої зміни підприємства повинен забезпечити виконання умов ринкового попиту на хлібопекарську продукцію, виконання індивідуального замовлення на продукцію відповідного виду при мінімальних витратах праці. Враховуючи дані табл. 3, побудуємо числову модель: цільова функція – мінімум витрат праці на випуск продукції:

  Дану модель можна побудувати на основі таких даних:

  1) витрати праці на відповідних технологічних лініях виробництва: • тривалість робочої зміни:

 • ринковий попит на продукцію та обсяги планових замовлення:

 • невід’ємність змінних:

  Отже, на основі отриманих результатів можна зробити висновки про те, що мінімальні витрати праці становитимуть 108 люд.-год., при цьому буде виконано замовлення на хліб “Білий формовий” (2000 шт.) і збережуться умови ринкового попиту на інші види хлібопекарської продукції за даних умов:

 • виробництво хліба “Подільський подовий” проводити на ІІІ (х13 = 4,33 циклу) і ІV (х14 = 11,7 циклу) технологічних лініях;

 • виробництво батону ”Подільський” проводити на ІІ (х22 = 1 цикл) і ІІІ (х23 = 7,2 циклу) технологічних лініях;

 • хліб “Білий формовий” виробляти за 2,7778 (х31=2,7778) цикли на І технологічній лінії;

 • хліб “Тернопільський особливий” виробляти за 10,714 (х42) циклу роботи на ІІ технологічній лінії. Використовувати ІV (х44 = 0) технологічну лінію для виготовлення цього виду хліба недоцільно.

  На ІІІ і ІV технологічних лініях задіяний весь робочий час зміни. На ІІ лінії є 0,249 год. невикористаного часу. Більше такого часу є на І технологічній лінії – 5,6853 год. Трудовий резерв є на кожній технологічній лінії, а саме: І лінія –
  36 люд. - год.; ІІ лінія – 28,873290 люд. - год.; ІІІ лінія – 8,2100170 люд. - год.;
  IV лінія – 18,916550 люд. - год. Отже, на виконання замовлення, умови якого поставлено в нашій задачі, необхідно: І лінія – 3 чол.; ІІ лінія – 4 чол.; ІІІ лінія – 6 чол.; IV лінія – 3 чол. Виробничий персонал, не задіяний для виготовлення замовлення, доцільно використати на виконання інших робіт.

  Зазначимо, що на ефективність діяльності підприємства впливає низка факторів, а саме: продуктивність праці, фондовіддача, ринковий попит на продукцію, вартість ресурсів, ціноутворення, збут тощо. Ці фактори необхідно досліджувати в комплексі для об’єктивного визначення стану підприємства і вибору шляхів для покращення його діяльності.

  У третьому розділі “Обґрунтування напрямків підвищення економічної ефективності діяльності хлібопекарських підприємств” на основі аналізу існуючих підходів до підвищення ефективності діяльності підприємств запропоновано власні напрямки, зокрема підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств на основі проведеного дослідження регіонального ринку хліба і хлібобулочних виробів, подані рекомендації щодо ціноутворення на хлібопекарську продукцію, розроблено ефективну систему збуту продукції. У роботі обґрунтовано основні характерні ознаки, за якими визначається тип ринку. На основі даних ознак розроблено табличну модель галузевого ринку (табл.4).

  Таблиця 4

  Порівняльна таблиця характерних ознак ринку


   

  з/п