LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та регулювання інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур

Крим

0,171

0,310

0,180

0,217

0,219

2

Вінницька

0,204

0,221

0,169

0,214

0,202

3

Волинська

0,188

0,175

0,287

0,209

0,215

4

Дніпропетровська

0,366

0,298

0,320

0,162

0,286

5

Донецька

0,316

0,379

0,140

0,162

0,249

6

Житомирська

0,145

0,249

0,197

0,149

0,185

7

Закарпатська

0,140

0,310

0,322

0,014

0,196

8

Запорізька

0,482

0,239

0,266

0,338

0,331

9

Івано-Франківська

0,167

0,220

0,182

0,138

0,177

10

Київська

0,343

0,231

0,260

0,160

0,249

11

Кіровоградська

0,152

0,187

0,100

0,071

0,127

12

Луганська

0,179

0,260

0,024

0,155

0,155

13

Львівська

0,255

0,447

0,091

0,212

0,251

14

Миколаївська

0,194

0,181

0,278

0,362

0,254

15

Одеська

0,256

0,445

0,338

0,122

0,290

16

Полтавська

0,464

0,218

0,316

0,270

0,317

17

Рівненська

0,157

0,169

0,314

0,081

0,180

18

Сумська

0,235

0,163

0,116

0,306

0,205

19

Тернопільська

0,126

0,208

0,275

0,291

0,225

20

Харківська

0,254

0,334

0,152

0,314

0,264

21

Херсонська

0,165

0,113

0,257

0,251

0,197

22

Хмельницька

0,195

0,187

0,273

0,164

0,205

23

Черкаська

0,224

0,167

0,181

0,098

0,168

24

Чернівецька

0,112

0,278

0,386

0,314

0,272

25

Чернігівська

0,231

0,136

0,242

0,226

0,209

26

м. Київ

0,806

0,820

0,739

0,850

0,804

У дисертації вплив інвестиційної привабливості виду економічної діяльності, до якого належать ВГС, на їхню інвестиційну привабливість пропонується кількісно оцінити за допомогою розробленої сукупності показників, які характеризують інвестиційну активність певного ВЕД (за відношенням представлених за рік підприємствами певного регіону проектів до загальної кількості регіональних підприємств), ступінь реалізованості проектів за конкретним ВЕД (співвідношення кількості реалізованих і кількості представлених проектів в регіоні), середньорічну витратність і середньорічну прибутковість пропонованих проектів певного ВЕД конкретного регіону.

Комплексний показник інвестиційної привабливості ВЕД певного регіону (lвед) визначається за допомогою запропонованої в дисертації розгорнутої моделі, яка враховує комплексний вплив окремих показників, а саме:

, (5)

де Аінввед - інвестиційна активність ВЕД, безр. вел.; Нпрвед - ступінь реалізованості інвестиційних проектів за певним ВЕД, безр. вел.; Ппрвед - середня прибутковість проектів ВЕД, гр./од. за рік; Впрвед - середня витратність проектів ВЕД, гр./од. за рік; Rінввед - середня рентабельність проектів ВЕД, %; Кпропвед , Креалвед - кількість проектів, відповідно, представлених та реалізованих підприємствами певного ВЕД у аналізованому році, од.; Рвед - кількість підприємств у ВЕД регіону в аналізованому році, од.; Пвед - сукупний прогнозований прибуток за термін реалізації проектів певного ВЕД, грн.; Токвед - середній термін окупності проектів, представлених у аналізованому році, роки; Іпропвед - сукупний обсяг інвестицій, потрібний для реалізації проектів ВЕД, грн.

Результати розрахунку комплексних показників інвестиційної привабливості ВЕД Львівської області показано в табл. 4, дані якої доводять, що середній рівень інвестиційної привабливості навіть для “лідерів” серед ВЕД Львівської області (коди В, D, K, E) є незначним і на 2002 р. становить лише 0,169.

Таблиця 4

Розрахунок комплексних показників інвестиційної привабливості ВЕД Львівської області

Вид економічної діяльності (ВЕД)

Інвестицій-на актив-ність суб'єктів господарю-вання ВЕД, безр.вел.

Обсяг інвестицій в серед-

ньому на

1 проект ВЕД, млн.$

Серед. строк окуп-ності проек-тів ВЕД, роки

Сер.річний

очікуваний прибуток від реаліза-ції 1 проек-ту ВЕД, млн.$

Комплекс-ний показ-ник інвести-ційної привабли-вості ВЕД,

безр.вел

Код