LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Оцінювання та регулювання інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур

сек-

ції

Найменування


А

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

0,1378

0,5439

0,6038

0,0001

0,0461

В

Рибне господарство

0,3112

0,1970

0,7330

0,0744

0,2404

С

Добувна промисловість

0,7152

0,0001

0,1994

1,0000

0,0615

D

Обробна промисловість

0,2720

0,1386

0,3880

0,0364

0,1518

Е

Виробництво електроенергії, газу та води

1,0000

0,0078

0,1605

0,3004

0,1394

F

Будівництво

0,0731

0,0051

0,0503

0,2952

0,0485

G

Оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

0,0021

0,0897

0,3104

0,0680

0,0445

Н

Готелі та ресторани

0,0187

0,1601

0,2702

0,0251

0,0672

I

Транспорт

0,0134

0,0154

0,0001

0,1321

0,0072

К

Операції з нерухомістю, здавання в оренду та послуги юридичним особам

0,1499

1,0000

1,0000

0,0028

0,1432

L

Державне управління

0,0001

0,1970

0,1629

0,0069

0,0122

N

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

0,0347

0,6999

0,2594

0,0128

0,0948

O

Колективні, громадські та особисті послуги

0,0415

0,0844

0,2715

0,0426

0,0798

Q

Екстериторіальна діяльність

0,0410

0,0629

0,3909

0,0892

0,0974

Важливе місце в дисертації посідають питання оцінювання інвестиційної привабливості внутрішніх функціональних сфер діяльності ВГС. Розроблена відповідна група показників дозволяє комплексно оцінити фінансовий, виробничий, управлінсько-кадровий, маркетинговий, інноваційний і соціально-екологічний стан цієї структури та встановити психологічно-поведінковий рівень сприйняття ВГС інвестором.

Запропоновані в роботі методичні рекомендації для проведення порівняльної оцінки інвестиційної привабливості ВГС на мікрорівні передбачають необхідність обґрунтування вибору відповідної бази порівняння або базового конкурента на отримання інвестицій. Таким базовим конкурентом може бути гіпотетична або реально існуюча виробничо-господарська структура. Залежно від цілі та інформаційного забезпечення показники оцінювання стану та можливостей розвитку гіпотетичної структури можуть формуватися на основі вимог міжнародних / національних стандартів; оптимальних для суб‘єкта господарювання або інвестора значень показників; експериментально обґрунтованих вимог інвесторів; середніх значень показників; граничних значень показників інвестиційної привабливості ВГС. Реальною базою для порівняння може бути краща з порівнюваних ВГС або та, яка має найбільшу частку ринку та характеризується стійкими темпами економічного зростання.

У дисертації доведено, що вибір бази для порівняльної оцінки інвестиційної привабливості ВГС на мікрорівні зумовлюється встановленням цілей оцінювання, до яких належать: визначення доцільності інвестування; вибір варіанта інвестиційного проекту та встановлення основних напрямів його реалізації; розробка заходів з підвищення рівня інвестиційної привабливості ВГС; аналізування динаміки її рівня; формування стратегії розвитку ВГС; встановлення рейтингу оцінюваного суб‘єкта господарювання на ринку відносно конкурентів в процесі отримання інвестицій; визначення доцільності санації / ліквідації ВГС. В результаті проведених досліджень в роботі обґрунтовано пропозиції щодо використання бази для порівняння залежно від мети оцінювання інвестиційної привабливості ВГС.

Комплексний показник рівня інвестиційної привабливості сукупності внутрішніх функціональних сфер діяльності ВГС () рекомендується визначати за такою формулою:

(6)

де Sf, Sv, Sw, Sm, Sz, Se, Sp - інтегральні значення підгруп показників, що характеризують, відповідно, вплив на результат оцінювання фінансового (індекс f), виробничого (v), управлінсько-кадрового (w), маркетингового (m), інноваційного (z) і соціально-екологічного (e) факторів внутрішнього стану виробничо-господарської структури та психолого-поведінкового рівня (p) сприйняття її інвестором, безр. вел.; ,,, ,,, - нормовані значення коефіцієнтів вагомості відповідних підгруп показників, безр. вел.; F, V, W, M, Z, E, P – кількість показників у відповідних підгрупах оцінки, од.; с1,…, с7 - коефіцієнти вагомостей груп показників, безр. вел., сума коефіцієнтів вагомостей дорівнює 1.

Щоби врахувати в методиці потенційні можливості підвищення ефективності функціонування виробничо-господарської структури, в дисертації обґрунтована доцільність введення до комплексного показника інвестиційної привабливості відповідної складової - інвестиційної привабливості проектів, пропонованих до реалізації у досліджуваній структурі. За допомогою цієї складової оцінюються фінансові перспективи розвитку виробничо-господарської структури, сформульовані в проекті, її виробничі, управлінські й кадрові, маркетингові та інноваційні можливості, перспективи її соціального розвитку та зміна впливу на екологію.

Комплексний показник рівня інвестиційної привабливості проектів, пропонованих до реалізації на ВГС (Liпр), визначається за схемою, аналогічною до формули (6).

Для виведення групових коефіцієнтів вагомості комплексних показників та підгруп показників, кількості показників, залучених до оцінювання, в роботі рекомендується використовувати експертний метод, для підвищення точності якого використовується усереднення бальних оцінок експертів.

У третьому розділі - “Напрями регулювання інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур” – розроблено систему моніторингу інвестиційної привабливості ВГС, обґрунтовані підходи до формування стратегії