LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Параметри транспортно-заготівельної інфраструктури молокопереробного підприємства

заготівельні пункти та його централізованим транспортуванням на молокопереробне підприємство по маршрутах розроблено метод синтезу предметно-технологічних, частково технічних, природно-виробничих та організаційних чинників транспортного процесу, який базується на імітаційному моделюванні часткових транспортних процесів, число та зміст яких визначається за критеріями використання вантажності, пройденого шляху та вантажопотоку. Це дало змогу розробити методику визначення раціональних звізних маршрутів, за яких досягається транспортування добового обсягу заготовленого на пунктах молока з мінімальними поточними витратами коштів.

 • На основі розкриття причинно-наслідкових зв’язків між річним потоком молока на заготівельні пункти та його транспортуванням до молокопереробного підприємства за раціональними маршрутами розроблено метод синтезу всіх чотирьох груп чинників транспортного процесу, що базується на цілеспрямованому машинному експериментуванні з моделлю та обґрунтуванні раціональних маршрутів за змінної вантажності автомобілів та потоку молока. Це уможливлює визначення оптимальної кількості та структури парку спеціалізованих автомобілів і причепів до них, що забезпечують звезення річного обсягу заготовленого на пунктах молока з мінімальними зведеними витратами коштів.

 • Збір та опрацювання характеристик спеціалізованих автомобілів та причепів до них, що випускаються вітчизняними заводами, уможливили обґрунтування 19 варіантів технічного базису транспортного процесу, що характеризують властивості технічної групи чинників. Наявність кореляційної залежності (4) між вантажністю та вартістю спеціалізованих автомобілів є підставою для прогнозування зв’язку між параметрами транспортно-заготівельної інфраструктури та потрібними капіталовкладеннями на її створення.

 • Виробничими експериментами на прикладі Бродівського заводу сухого знежиреного молока встановлено кількісні показники природно-виробничих чинників, які уможливили побудову матриці початкових даних щодо територіального розташування заготівельних пунктів, віддалі між ними, а також обсягів добового та річного надходження молока, що є основою імітаційного моделювання часткових транспортних процесів.

 • Виконані машинні експерименти на основі розроблених алгоритму та програми імітування часткових транспортних процесів централізованої заготівлі молока свідчать про те, що: 1) модель є адекватною реальному процесу, оскільки для парного - критерію ; 2) головні функціональні показники роботи транспортно-заготівельної інфраструктури залежать від обсягу заготовленого на пунктах молока та вантажності спеціалізованих автомобілів (формули 5,6).

 • На підставі розробленого методу синтезу усіх чотирьох груп чинників процесу централізованого транспортування молока виконані машинні експерименти та розрахунки, які уможливили встановлення залежностей між вантажністю автомобілів та: потрібною їх кількістю за різного добового обсягу молока (рис. 4); поточними та капітальними витратами коштів на звезення річного обсягу молока (рис. 5).

 • Протилежний характер зміни поточних і капітальних витрат коштів від вантажності автомобілів (рис.5) є підставою для пошуку за вартісним критерієм базового (оптимального) варіанту автомобільного парку, який визначається чисельним методом і для умов Бродівського заводу сухого знежиреного молока складається із п’яти спеціалізованих автомобілів вантажністю 3,3 т.

 • Виконані на основі базового варіанту дослідження транспортного процесу дали змогу визначити поточні і капітальні витрати для раціональних варіантів транспортно-заготівельної інфраструктури і методом їх перебору встановити оптимальні параметри транспортно-заготівельної інфраструктури –

 • На підставі виконаного дослідження розроблено інженерну методику та автоматизовану систему поточного управління процесом централізованої заготівлі молока (визначення раціональних маршрутів), а також методику визначення оптимальних параметрів ТІ МПП. Впровадження автоматизованої системи на Бродівському заводі сухого знежиреного молока та організація звезення молока за раціональними маршрутами дали змогу отримати річний економічний ефект в обсязі 34650 грн.


  Список опублікованих праць за темою дисертації

 • Тригуба А.М. Про визначення параметрів транспортно-заготівельної інфраструктури молокопереробного підприємства // Сільськогосподарські машини. Зб. наук. статей. Вип.10. – Луцьк.: Ред.-вид. відділ ЛДТУ. – 2002. – С. 211-215.

 • Тригуба А.М. Оптимізація транспортної інфраструктури заготівлі молока // Вісник Львів. ДАУ: Агроінженерні дослідження. – Львів: Львів ДАУ. – 2003. –№7. – С.83-88.

 • Сидорчук О., Боярчук В., Янків В., Шпік Р., Голодняк Р., Тригуба А. Концептуальна модель заготівельно-транспортної інфраструктури системи переробки молока // Вісник Львів. ДАУ: Агроінженерні дослідження. – Львів: Львів ДАУ. – 2000. – №4. – С.52-58. (автором виділено та проаналізовано керовані чинники транспортного процесу).

 • Боярчук В., Тригуба А., Сидорчук В. Характеристика умов транспортування молока до переробного підприємства // Вісник Львів. ДАУ: Агроінженерні дослідження. – Львів: Львів ДАУ. – 2001. – №5. – С.26-31. (автором досліджено природно-виробничі чинники транспортного процесу).

 • Сидорчук О., Боярчук В., Тригуба А. Наукові підстави формування звізних маршрутів централізованої заготівлі молока // Вісник Львів. ДАУ: Агроінженерні дослідження. – Львів: Львів ДАУ. – 2002. – №6. – С.9-15. (автором обґрунтовано етапи визначення раціональних маршрутів).

 • Сидорчук О.В., Боярчук В.М., Тригуба А.М. Параметри та показники функціонування транспортної інфраструктури для заготівлі молока переробним підприємством // Науковий вісник НАУ. Вип.60. – Київ: НАУ. – 2003. – С. 308-312. (автором виконано імітаційне моделювання часткових транспортних процесів).

 • Сидорчук О.В., Боярчук В.М., Тригуба А.М. Ефективні параметри транспортної інфраструктури централізованої заготівлі молока // Сільськогосподарські машини. Зб. наук. статей. Вип.10. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ. – 2002. – С. 201-206. (автором розроблено метод визначення відповідності між чинниками транспортного процесу).

 • Сидорчук О.В., Боярчук В.М., Тригуба А.М., Бендера І.М., Сенчук С.Р. Реформування сільськогосподарських підприємств і параметри сервісних систем // Зб. наук. праць, – Кам’янець-Подільський.: Ред.-вид. відділ ПДАТА. – 2002. –№10. – С. 221-223. (автором проаналізовано стан заготівлі молока в Україні).

 • Сидорчук О.В., Боярчук В.М., Тригуба А.М., Сенчук С.Р. Параметри та ефективність автомобілів у транспортних процесах аграрного виробництва // Вісник Харків. ДТУСГ. – Вип.15. – Харків: ХДТУСГ, 2003. – С.30-33. (автором виконано виробничі експерименти та встановлено оптимальні параметри ТІ).

 • Боярчук В., Тригуба А.М. Стохастичні явища молочарства // Вісник Львів. ДАУ: Агроінженерні дослідження, №7. – Львів: Львів ДАУ. - 2003.– С.22-27. (автором обґрунтовано методику та виконано виробничі експерименти).

 • Сидорчук О., Боярчук В., Тригуба А. Головні проблеми розбудови ефективної транспортної


 •