LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Партнерство з Євросоюзом як умова інтеграції України в світове господарство

(1)

700

700

1100

900

Ціни

Індекс споживчих цін, рвз

6

9

6

6

Індекс цін виробників, рвз

0,9

4,5

5,5

4,5

Ринок праці

Населення, млн.

49,1

48,9

48,7

48,4

Заробітня платня, реальна, рсвз**

20,9

4,6

5,7

7,0

Офіційне безробіття, %

3,7

5,0

5,5

5,0

Зовнішньоекономічна діяльність

Експорт товарів та послуг, рвз

10,0

5,5

8,0

7,0

Імпорт товарів та послуг, рвз

14,0

12,0

10,0

8,0

Сальдо поточного рахунку, % ВВП

3,2

0,3

0,9

1,3

Світова економіка

Світовий ВВП, рвз

1,3

1,3

3,2

3,5

ВВП групи торговельних партнерів (2/3 експорту), рвз

2,6

2,8

3,7

3,9


* рвз – річна відсоткова зміна

** рсвз – річна середня відсоткова зміна

Примітки: (1) за даними НБУ.


Джерело: Держкомстат України, НБУ, Міністерство фінансів України;

Квартальні передбачення. – 2002. – Січень. – С.3.

Геоекономічні пріоритети пов’язані з особливостями поточного стану економіки України. Щодо останнього, то досить проблематичним є повноцінна інтеграція у світогосподарські процеси, зокрема, враховуючи структуру експорту та імпорту держави та її місце на світових ринках. Немає простого рішення й проблема зони вільної торгівлі, створення якої є актуальним завданням. Хоча, що стосується готовності України до переговорів з ЄС про зону вільної торгівлі, то досвід інших країн, які створювали зони вільної торгівлі, свідчить про можливість забезпечення таким шляхом позитивних наслідків у розвитку економіки. Таким чином, при визначенні національних геоекономічних пріоритетів України необхідно мати на увазі ряд чинників економічного змісту. Для подолання технологічного відставання та підвищення конкурентоспроможності українській економіці необхідні сучасні енергозберігаючі технології, іноземні кредити та прямі інвестиції. Розвиток різноманітних механізмів інтеграції до ЄС має прискорити реформування та наближення українського законодавства до вимог ЄС.

Під час аналізу можливостей інтеграційних процесів в країнах Західної Європи, особлива увага зверталася на макроекономічні показники, що характеризують це угруповання як системну цілісність. Відповідні макроекономічні показники дають змогу порівнювати єдину Європу зі США як щодо ролі у світі, так щодо соціально-економічної потужності та впливовості. Особливого значення набувають параметри ВВП, враховуючи співвідношення ВВП за паритетом купівельної спроможності та ВВП на душу населення. Також важливими є частки імпорту та експорту наведених країн у відповідних світових показниках. Такий аналіз дає змогу робити висновки про створення нового могутнього економічного і політичного центру у світі.

Практичним напрямом роботи щодо інтеграції України до світогосподарських відносин має стати цілеспрямована та повномасштабна гармонізація як регулюючих інституцій (їх структури, характеру роботи), так і інструментів, за допомогою яких реалізуються певні інтеграційні цілі (системи законодавства, економічних та технічних нормативів тощо). Необхідно налагоджувати систему взаємодії між спеціалізованими органами регулювання в Україні та в ЄС на рівні бюджетного планування, соціально-економічної, промислової політики. Предметом особливої уваги стає розвиток ринкової інфраструктури в Україні взагалі, адже саме відсутність чи нерозвинутість певних важливих елементів ринкового життя в Україні робить неможливим налагодження або стимулювання ряду форм торгівлі та інвестиційного співробітництва. Зокрема, має велике значення завершення реформи стандартів та принципів організації метрологічної служби, запровадження методик енерго- та матеріалозбереження.

Розділ 2 “Концептуальні основи становлення та розвитку економічних відносин ЄС – Україна” охоплює проблеми українських перспектив розширення Євросоюзу на Схід, вивчення України в системі програм науково-технологічного та промислового розвитку ЄС та інституційні аспекти співробітництва країн Євросоюзу з Україною.

Розширення Євросоюзу на Схід має важливе значення, якщо зважити на українські потенційні можливості. Враховуючи природну безальтернативність європейської моделі геоекономічної і геополітичної інтеграції України, доцільно акцентувати увагу саме на проблемах та механізмах розширення Євросоюзу на Схід. Дану проблематику слід розглядати в органічній єдності з питаннями аплікації досвіду ринкової трансформації країн Центральної і Східної Європи в Україні. Саме від ефективності використання такого досвіду залежить можливість пошуку відповідного місця в європейському інтеграційному процесі. Це стосується й аналізу динаміки розвитку постсоціалістичних країн та колишніх радянських республік. Дані по групах окремих країн наведені в Табл. 2.


Таблиця 2.

Економічний розвиток країн з транзитивною економікою, 1997-2006 рр., середні показники, %.


Групи країн

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

6 країн Центральної і Східної Європи:

Болгарія, Чехія, Угорщина, Польща,