LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Реакції отримання макромерів діетиленгліколь-біс-алілкарбонату

експериментальні дані складу кополімерів показують, що стадія росту ланцюга в системі донор і два акцептори (СТ-АН-МА), при [CT]:[АН] = 50:50 мол.% і змінній концентрації МА, характеризується поступовим "переходом" від більшого внеску реакцій комплекснозв'язаних СТ та АН до більшого внеску реакцій комплекснозв'язаних СТ та МА.

Система мономерів СТ (М1 ) - ДБ (M2)- АН (М3) використана нами як приклад кополімеризації двох донорів (СТ, ДБ) і акцептора (АН), в якій на стадії росту ланцюга можуть також брати участь реакції двох типів молекулярних комплексів: СТ...АН і ДБ...АН, наявність яких показана у відповідних двокомпонентних системах (табл. 1). Враховуючи можливість протікання в цій системі реакції передачі ланцюга через алільний мономер, вивчення кінетики та механізму кополімеризації проведено з метою виявлення умов введення в трикомпонентний кополімер максимальної кількості ланок ДБ. Для цього використовували такий же підхід, як при вивченні системи СТ-АН-МА. Встановлено, що загальна швидкість кополімеризації системи СТ-ДБ-АН зростає при збільшенні концентрації АН (акцептора) у вихідній суміші (рис. 2, крива 1, табл. 3). У разі збільшення концентрації донора (стирол або ДБ) вона зменшується, причому для стиролу спочатку в більшій мірі, ніж для ДБ (рис. 2, криві 2 і 3, табл. 3). Якщо у вихідній суміші [ДБ]:[AH]=1:1 i змінюється концентрація стиролу, то в діапазоні 10-40 мол. % його загальна швидкість кополімеризації має практично по стійну величину (рис. 2,


Таблиця 3. Залежність загальної швидкості кополімеризації (V) СТ (М1)

з ДБ (М2) і АН (М3) та вмісту ланок цих мономерів ([m1], [m2] i [m3] відповідно) в кополімері від початкового співвідношення вказаних мономерів ([Мі]о) у вихідній суміші (в масі, 0,01 моль/л ПБ, 333 К, S = 5 мас.%)

N

Концентрація - [Mi]o,

моль/л

V105,

моль/(л с)

Склад кополімерів –