LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Рідиннофазне окиснення циклогексану в присутності складних каталізаторів

%

ЦОН


хв

%

ГПЦГ

ЦОЛ

ЦОН

К-ти

Ефіри

ЦП**)

ЦОЛ

25

1,0

24,0

37,5

22,9

15,6

0,0

84,4

0,61

15-КР-5

20

0,8

33,8

25,4

25,4

15,4

0,0

84,6

1,00

18-КР-6

20

0,8

28,6

34,3

21,4

15,7

0,0

84,3

0,62

ДАКР

25

0,9

26,6

41,8

19,0

12,6

0,0

87,4

0,45

ДБКР

25

1,0

24,7

41,2

22,7

11,3

0,0

88,7

0,55

40

4,1

9,3

37,6

20,9

13,2

19,0

74,1

0,56

15-КР-5

35

3,7

14,7

37,9

21,4

15,6

10,4

77,5

0,56

18-КР-6

35

3,3

18,0

34,6

21,2

10,5

15,7

79,1

0,61

ДАКР

40

3,2

10,3

38,7

21,6

10,9

18,5

76,8

0,56

ДБКР

40

4,2

10,4

37,4

21,4

10,9

19,9

75,8

0,57

50

6,0

2,4

38,4

23,9

14,6

20,7

71,6

0,62

15-КР-5

40

5,8

6,4

34,7

25,7

13,5

19,7

73,4

0,74

18-КР-6

40

4,8

11,5

34,2

21,4

12,6

20,3

73,9

0,63

ДАКР

50

5,6

4,4

35,4

26,4

17,1

16,7

71,8

0,75

ДБКР

50

6,8

3,5

38,2

27,0

15,1

16,2

74,1

0,71

*) – конверсія циклогексану;

**) – цільові продукти.


Вплив КЕ на швидкість окиснення до конверсії циклогексану 1 – 2% практично не виявляється. Дія КЕ залежить від конверсії вуглеводню, а отже від наявності в оксидаті продуктів реакції.

У присутності краун-ефірів зростає селективність утворення ГПЦГ і ЦОН. Найвища селективність за ГПЦГ і ЦОН спостерігається при використанні каталітичних систем, які поряд з НК містять 15-КР-5 і 18-КР-6. Вплив цих КЕ на селективність за ЦОН найчіткіше виявляється при конверсії циклогексану понад 5%.

При використанні каталітичних систем, які містять 15-КР-5 і 18-КР-6, селективність за ЦОЛ знижується, тоді як у присутності ДБКР при конверсії циклогексану понад 6% вона є навіть дещо вищою, ніж при використанні НК.

Використання КЕ дозволяє істотно підвищити конверсію циклогексану при збереженні високої селективності за цільовими продуктами: у присутності 15-КР-5 і ДБКР при однаковій селективності за цільовими продуктами можна досягнути конверсії циклогексану в 1,41 – 1,66 рази вищої, ніж при застосуванні індивідуального НК.

Враховуючи, що в промисловості як каталізатор, крім солей кобальту, використовують також солі хрому (як правило, на стадії розкладу ГПЦГ) та солі інших металів змінної валентності, досліджено окиснення циклогексану в присутності органічних солей хрому, марганцю і міді.

Вплив КЕ на співвідношення між продуктами окиснення циклогексану, каталізованого системами етилгексаноат хрому (ЕГХ) – КЕ, суттєвіший і дещо інший, ніж при використанні НК. Використання каталітичних систем ЕГХ – КЕ практично не впливає на селективність за ГПЦГ, приводить до деякого зниження селективності за ЦОЛ і підвищення селективності за ЦОН у всьому інтервалі конверсій циклогексану (табл.2).


Таблиця 2. Вплив КЕ на каталітичне окиснення циклогексану в присутності ЕГХ. [ЕГХ] = 510-4 моль/л, Т = 413К, [ЕГХ]/[КЕ] = 5/1 (мол.)

КЕ

t,

К,

Селективність,