LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Рідиннофазне окиснення циклогексану в присутності складних каталізаторів

%

ЦОН


хв

%

ГПЦГ

ЦОЛ

ЦОН

К-ти

Ефіри

ЦП

ЦОЛ

10

0,8

5,2

8,0

62,4

24,5

0,0

75,5

7,80

15-КР-5

10

0,9

5,6

8,6

67,3

18,5

0,0

81,5

7,83

ДБКР

5

0,6

7,5

1,9

60,4

30,2

0,0

69,8

31,79

30

4,1

3,4

13,8

54,7

16,5

11,6

75,7

3,96

15-КР-5

25

4,4

2,7

14,3

61,6

11,7

9,6

81,8

4,31

ДБКР

20

4,3

3,5

11,6

55,5

14,3

15,1

75,6

4,78

40

6,1

3,6

15,8

49,2

14,7

16,7

74,2

3,11

15-КР-5

35

6,3

3,4

14,4

52,6

15,4

14,2

75,1

3,65

ДБКР

30

5,9

3,1

11,7

52,6

13,9

18,7

73,6

4,50


На відміну від каталізаторів на основі НК, у присутності систем ЕГХ – КЕ зростання співвідношення [ЦОН]/[ЦОЛ] спостерігається вже при конверсії циклогексану 3%, а при конверсії 4 – 6% воно вище, ніж при окисненні циклогексану в присутності ЕГХ, в 1,09 – 1,44 рази. З ростом конверсії вихідного вуглеводню до 7% співвідношення [ЦОН]/[ЦОЛ] залишається вищим, ніж при використанні ЕГХ, і практично постійним.

Селективність за цільовими продуктами при конверсії циклогексану ~4% у присутності каталітичної системи ЕГХ – 15-КР-5 в 1,08 рази вища, ніж при використанні лише ЕГХ. У всіх інших випадках селективність за цільовими продуктами практично така ж, як і при використанні лише ЕГХ.

Дослідження процесу окиснення циклогексану в присутності солей міді та марганцю показало, що введення в каталітичну систему КЕ не дозволяє підвищити активність цих каталізаторів.

Враховуючи значно нижчу вартість полігліколів, порівняно з КЕ (у десять і більше разів) і близькість природи ПГ і КЕ, було досліджено каталітичне окиснення циклогексану в їх присутності. Можливість отримання результатів близьких до тих, які досягнуто при використанні КЕ, робить промислове застосування полігліколів дуже перспективним.

Встановлено, що якісний вплив ПГ такий самий як і КЕ, проте у кількісному відношенні він інший. Будова ПГ відіграє значно меншу роль при окисненні циклогексану в присутності каталітичної системи НК – ПГ, ніж будова КЕ (табл. 3).


Таблиця 3. Вплив ПГ на селективність каталітичного окиснення циклогексану. [НК] = 510-4 моль/л, Т = 413К, [НК]/[ПГ] = 5/1 (мол.)

ПГ

t,

К,

Селективність,