LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Розчинність і сольватація перхлоратів лужних металів та тетраалкіламонію у змішаних розчинниках вода - диполярний апротонний розчинник

1

1

2

3

4

5

6

90

0,0644

0,0284

0,0361

0,0442

0,5834

100

0,0102

0,0038

0,0051

0,0076

0,1532

вода-МЕК

10

0,1436

0,0699

0,0856

0,0847

0,3091

20

0,1451

0,0735

0,0923

0,0962

0,4406

30

0,1588

0,0791

0,1006

0,1204

0,5943

90

0,0414

0,0161

0,0232

0,0324

0,5452

95

0,0238

0,0058

0,0070

0,0183

0,2952

100

0,0060

0,0012

0,0011

0,0065

0,0888

вода-ДМФ

10

0,1545

0,0728

0,0894

0,0833

0,2848

20

0,1630

0,0773

0,0980

0,0949

0,3852

30

0,1857

0,0892

0,1121

0,1131

0,4788

50

0,2410

0,1169

0,1495

0,1497

0,6963

70

0,3498

0,1652

0,2067

0,1824

0,8392

90

0,6794

0,3067

0,3516

0,1914

0,9401

100

0,8883

0,3930

0,4104

0,1390

0,9640

вода-ДМСО

10

0,1483

0,0701

0,0861

0,0761

0,2728

30

0,1569

0,0751

0,0953

0,0913

0,3713

50

0,1969

0,0950

0,1248

0,1123

0,4769

70

0,3894

0,1842

0,2307

0,1592

0,6010

90

1,4141

0,6861

0,8138

0,2692

0,8491

100

2,5752

1,3199

1,4418

0,3434

1,7180

вода-АН

10

0,1676

0,0793

0,0984

0,0949

0,3549

30

0,2213

0,1150

0,1434

0,1680

0,9604

50

0,2357

0,1219

0,1611

0,2379

1,4965

70

0,1887

0,0993

0,1343

0,2451

1,7707

90

0,0784

0,0447

0,0634

0,1510

1,7321

100

0,0151

0,0088

0,0151

0,0661

1,1140

Мал.1 Залежність розчинності KClO4 і Et4NClO4 від складу змішаного розчинника вода - ДАР при 298.15 К: 1 - АО, 2 - АН, 3 - ДМФ, 4 - ДМСО

У водно-кетонових розчинниках перхлорати лужних металів мають близькі значення розчинності як у водно-ацетонових сумішах, так і у водно-метилетилкетонових. Крім того, розчинності усіх досліджених електролітів в системі вода-АО практично співпадають з величинами розчинності в системі вода-МЕК, що свідчить про невелику різницю у властивостях цих розчинників одного гомологічного ряду. Залежності розчинності від складу змішаного розчинника можна поділити на два типи. До першого відносяться залежності у водно-кетонових та водно-ацетонітрильних розчинниках, до другого у системах вода-ДМФ і вода-ДМСО. У першому випадку залежності розчинності від складу мають екстремум максимум розчинності як для перхлоратів лужних металів, так і для тетраалкіламонієвих солей. У другому випадку розчинності поступово зростають зі збільшенням вмісту неводного компоненту суміші для всіх досліджених перхлоратів (мал.1).

Розчинність перхлоратів лужних металів різко зростає в системах з ДМФ і ДМСО в області складу 70-100 об. % (35-100 мол. %), що, скоріше за все, пов`язано з утворенням кристалосольватів. Однак виявити їх присутність нам не вдалося, тому що вони мають стійку форму лише в розчині.

Змінювання розчинності досліджених перхлоратів зі змінюванням складу змішаного розчинника обумовлено змінюванням стандартних енергій Гіббса переносу електролітів DGtr, яких було обчислено за рівнянням (3) (табл.2).

Таблиця 2

Стандартні енергії Гіббса переносу DGtr електролітів з води у ДАР та їх водні суміші при 298.15 К

об.% ДАР

DGtr,