LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез і властивості інтеркалатів каолініту з карбамідом і хлоридом амонію

порівнянні з карбамідом відбувається з більшими енергозатратами, зумовленими впливом природи інтеркаланту. Підвищення реакційної здатності каолініту при інтеркаляції хлоридом амонію дозволяє регулювати його властивості - термічні, адсорбційні, каталітичні та ін.


5. НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНТЕРКАЛЯЦІї КАОЛІНІТУ

Проведеними дослідженнями встановлено перспективність інтеркаляції каолініту карбамідом та хлоридом амонію в області колоїдно-хімічного матеріалознавства. Науково-технічне значення інтеркаляційної активації каолініту визначається насамперед потребами у вирішенні різніх проблем модифікування мінералу.

Інтеркалати каолініту придатні для широкого застосування у виробництвах вогнетривких матеріалів, наповнювачів, селективних сорбентів, у гетерогенному каталізі, при відбілюванні мінералу. Так, інтеркаляція карбамідом дає ефективні результати при одержанні алюмокремнійфосфатних клеїв. Ефективність технологічної обробки полягає в економії часу і сировини (кислоти), а також у підвищенні на 39,7%, як видно з табл.3, міцності вогнетривких виробів на їх основі.

Таблиця 3

Вплив параметрів алюмокремнійфосфатних клеїв на міцність алюмосилікатних вогнетривів.

Фазовий стан каолініту


n


a

Межа міцності sст МПа, при m

Приріст Dsст ,
% при m
1.50

2.00

3.00

4.00

2.00

3.00

неінтеркальований

0.00

0.00

14.4

24.6

27.8

33.6

-

-


контрольінтеркальований

0.50

0.70

22.4

26.5

34.6

34.6

7.2

19.6

карбамідом

0.70

0.98

18.4

31.9

46.1

24.6

22.9

39.7

Примітка. m - молярне співвідношення

ВИСНОВКИ

1. У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми по інтеркаляції каолініту азотвмісними речовинами різної природи, що виявляється в розробці ефективних способів синтезу інтеркалатів каолініту з карбамідом і хлоридом амонію та дослідженні їх фізико-хімічних властивостей для визначення наукового і практичного значення.

2. Розроблено новий високоефективний твердофазний спосіб та вдосконалено гідротермальний для прямого синтезу інтеркалатів каолініту з карбамідом і хлоридом амонію.

3. Пряме проникнення в міжшаровий простір каолініту нового інтеркаланту - хлориду амонію доведено комплексом фізико-хімічних методів.

4. Вперше проведено ступеневий синтез інтеркаланту хлориду амонію в міжшаровому просторі каолініту внаслідок реакції між продуктами гідролізу первинного інтеркаланту карбаміду і хлориду міді з гідротермального розчину.

5. Досліджено, що із зниженням ступеня кристалічності каолінітів різних родовищ їх здатність до інтеркаляції карбамідом і хлоридом амонію зменшується.

6. Встановлено, що карбамід і хлорид амонію зворотно фіксуються в міжшаровому просторі каолініту переважно водневими зв'язками між інтеркалантом та внутрішньоповерхневими ОН-групами мінералу.

7. Інтеркаляційна активація підвищує стеричну доступність активних центрів каолініту і дозволяє регулювати більшість його фізико-хімічних властивостей, серед яких - адсорбційні, кислотно-основні каталітичні, гідрофільні, а також фазовий склад продуктів кристалізації при термообробці.

8. На основі інтеркалатів каолініту з карбамідом розроблено рецептуру безвідхідної технології виготовлення алюмокремнійфосфатного клею, яка дозволяє в порівнянні з такою на вихідному каолініті значно зменшити витрати сировини і енергоресурсів. Така клейова композиція перспективна для виготовлення вогнетривів різного призначення з високими фізико-механічними показниками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО В ПУБЛІКАЦІЯХ:

1.О продуктах гидротермального взаимодействия глуховецкого каолинита с NH4Cl /Овраменко Н.А., Каленчук В.Г., Овчаренко Ф.Д., Маляренко В.В., Манк В.В. // Докл. АН СССР.- 1980.- Т.252, № 2.- С. 367 369.

2.Овраменко Н.А., Каленчук В.Г., Овчаренко Ф.Д. Некоторые особенности фазообразования при термообработке аммиачно-каолинитовых комплексов // Докл. АН СССР.- 1980.- Т. 252, № 5.- С. 1145-1148.

3.Взаимодействие интеркалатов каолинит-карбамид с водными растворами НCl и Н3РО4 / Н.А.Овраменко, В.Г.Каленчук, Ф.Д.Овчаренко, В.И.Шутова // Докл. АН СССР.- 1983.- Т.272, № 6.- С.1392-1395.

4.Масс-спектрометрическое исследование термического разложения карбамида, интеркалированного в каолинит / Н.А.Овраменко, А.С.Кузема, В.Г.Каленчук, Ф.Д.Овчаренко // Докл. АН СССР.- 1984.- Т.275, № 3.- С. 636 638.

5.Особенности синтеза муллита в смесях интеркалированного каолинита с оксихлоридом алюминия /Овраменко Н.А., Захарченко О.Ф., Шутова В.И., Каленчук В.Г., Овчаренко Ф.Д.// Докл. АН СССР.- 1984.- Т.279, № 4.- С. 896 899.

6.Рентгенографические и калориметрические исследования интеркалатов каолинит-карбамид и каолинит-NH4Cl /Овраменко Н.А., Поляков В.Е., Каленчук В.Г., Шутова В.И., Овчаренко Ф.Д.// Укр. хим. журн.- 1986.- Т.52, № 9.- С. 920-924.

7.Дилатометрические исследования интеркалатов каолинит-карбамид и каолинит-NH4Cl / Овраменко Н.А., Ткаченко В.Д., Каленчук В.Г., Шутова В.И., Овчаренко Ф.Д. // Докл. АН СССР.- 1986.- Т.287, № 5.- С. 1146-1149.

8.Особенности реологического поведения концентрированных суспензий интеркалатов каолинит-карбамид / В.Г.Каленчук, Н.А.Овраменко, В.И.Шутова, Ф.Д.Овчаренко // Коллоид. журн.- 1986.- Вып. 3.- С. 560-563.

9.Взаимодействие интеркалатов каолинит-карбамид с гидроксохлоридом алюминия / Овраменко Н.А., Шутова В.И., Каленчук В.Г., Овчаренко Ф.Д., Пищай И.Я. // Укр. хим. журн.- 1987.- Т.53, № 11.- С. 1139-1143.

10.Твердофазные взаимодействия Н3ВО3 с интеркалатами каолинит-NH4Cl / Овраменко Н.А., Захарченко О.Ф., Каленчук В.Г., Шутова В.И., Овчаренко Ф.Д.// Докл. АН СССР.- 1988.- Т.298, № 3.- С. 621-623.

11.Влияние интеркалирования каолинита на его взаимодействие с Н3РО4 / Н.А.Овраменко, В.Г.Каленчук, В.И.Шутова, Ф.Д.Овчаренко // Докл. АН СССР.- 1990.- Т.310, № 1.- С. 107-109.

12.Фазовые превращения при гидротермальной и термической обработке смесей каолинита с NH4F / Н.А.Овраменко, В.Г.Каленчук, В.И.Шутова, Ф.Д.Овчаренко // Докл. АН СССР.- 1991.- Т.320, № 4.- С. 909-910.

13.Особенности синтеза и фазовых превращений интеркалатов каолинит-карбамид в гидротермальных растворах CuCl2 / Н.А.Овраменко, В.Г.Каленчук, В.И.Шутова, Ф.Д.Овчаренко // Докл. АН СССР.- 1991.- Т.321, № 3.- С. 526-529.

14.Влияние интеркалирования (НВО2)п