LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні проблеми представництва прокуратурою інтересів держави в арбітражних судах

Суржан Д.А., Троценко И.А., Руденко Н.В. Прокурорский надзор за рассмотрением жилищных дел в судах:Учеб.пособие.-Издание второе.-Москва ИПК Прокуратуры СССР.-1990.-4,0/1,5/ друк.арк.

3. Руденко Н.В. Правовая ответственность и экономические санкции за природоохранные нарушения:Учеб.пособие.-Черкассы:НИИТЭхим.-1991.-3,0 друк. арк.

4. Руденко Н.В. Методика обращений прокурора в суды или арбитражные суды с исками о возмещении ущерба, причиненного в результате нарушения законодательства об охране окружающей природной среды, и о прекращении экологически опасной деятельности // Метод.пособие. Северодонецк, АО “Импульс”-1993.-2,5 друк.арк.

5. Вернидубов И.В., Руденко Н.В., Сапунков В.Й, Суржан Д.А. Природоохранные иски прокурора:Учеб.пособие.-Харьков.-ИПК Генпрокуратуры Украины.-1997.-3,0/2,5/ друк.арк.

6. Давыденко Л.М., Каркач П.М., Мычко Н.И., Руденко Н.В. Органы прокуратуры Украины, Российской Федерации и США (сравнительный анализ законодательства) // Учеб.пособие. Под ред. Л.М. Давыденко. -Харьков. -Медиагруппа.-1999.-4,75/1,5/ друк.арк.


2. Статті у наукових фахових виданнях

1. Руденко М.В. Про форму прокурорського нагляду за юрисдикційною діяльністю арбітражу // Радянське право.-1990.-№11.-0,5 друк.арк.

2. Руденко М.В. Розширення гласності – одна з умов ефективності прокурорського нагляду // Радянське право.-1990.-№3.-0,5 друк.арк.

3. Руденко М.В. Нагляд за виконанням законодавства про адміністративні правопорушення // Радянське право.-1991.-№3.-0,5 друк.арк.

4. Руденко М.В. Концептуальні основи нагляду органів прокуратури // Радянське право.-1991.-№8.-0,5 друк.арк.

5 Руденко М.В. Нагляд прокурора за виконанням атмосфероохоронного законодавства // Право України.-1992.-№ 9.-0,5 друк.арк.

6. Руденко М.В. Компетенція природоохоронного прокурора (на допомогу прокурорам) // Право України.-1992.-№12.-0,5 друк.арк.

7. Руденко М.В. Нагляд прокурора за виконанням законодавства про охорону вод (методичні рекомендації) // Право України.-1993.-№4.-0,4 друк.арк.

8. Руденко М.В. Участь прокурора в арбітражному судочинстві // Право України.-1994.-№1-2.-0,5 друк.арк.

9. Руденко М.В. Позови прокурора про відшкодування шкоди навколишньому природному середовищу: проблеми і реальність // Право України.-1994.-№11-12.-0,5 друк.арк.

10. Гусаров В.М., Руденко М.В. Контролюючи органи і прокурорський нагляд // Право України.-1995.-№1.-0,4/0,2/ друк.арк.

11. Гусаров В.М., Руденко М.В. Стратегія прокурорського нагляду // Право України.-1995.-№8.-0,3/0,2/ друк.арк.

12. Глаговський В.А., Руденко М.В. Становлення і розвиток української моделі прокурорського нагляду на сучасному етапі (концептуальні проблеми) // Право України.-1996.-№1.-0,5/0,4/ друк.арк.

13. Руденко М.В. Методика прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону підземних вод // Право України.-1996.-№5.-0,5 друк.арк.

14. Руденко М.В. Щодо усунення підміни прокуратурою інститутів контролю і нагляду в сфері управління // Право України.-1996.-№9.-0,5 друк.арк.

15. Руденко М.В. Прокуратура у світі реалізації положень Конституції України // Право України.-1996.-№11.-0,5 друк.арк.

16. Руденко Н.В. Конституция Украины и правовой статус прокуратуры // Предпринимательство,хозяйство и право.-1997.-№4.-0,4 друк.арк.

17. Руденко М.В. Про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду (концептуальні зауваження на перехідний період) // Право України.-1997.-№5.-0,5 друк.арк.

18. Руденко М.В., Глаговський В.А. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) // Право України.-1997.-№11.-0,5/0,4/ друк.арк.

19. Руденко М.В. Проблеми представництва прокуратурою екологічних інтересів у суді (теоретичний аспект) //Вісник Академії правових наук України (м.Харків).-1998.-№3(14).-0,5 друк.арк.20. Руденко Н.В., Середа Г.П. Концепция реформирования органов прокуратуры // Юридический весник (Одесса).-1998.-№3.-0,5/0,3/ друк.арк.

21. Руденко М.В. Представництво прокурором інтересів держави у арбітражному суді (теоретичний аспект) // Право України.-1998.-№5.-0,5 друк.арк.

22. Руденко Н.В. Институт представительства прокуратуры как способ защиты интересов гражданина и государства // Предпринимательство,хозяйство и право.-1998.-№8.-0,5 друк.арк.

23. Руденко М.В. Прокуратура у Сполучених Штатах Америки // Право України.-1998.-№9.-0,5друк.арк.

24. Середа Г.П., Руденко М.В. Корисний підручник з прокурорського нагляду. Рецензія на книгу:”Прокурорський нагляд в Україні”:Підручник для юрид.вузів і факультетів / І.Е.Марочкін, Ю.М. Грошевий, О.Б.Черв'якова та ін. За ред. проф.Ю.М.Грошевого і доц. І.Е.Марочкіна.-Донецьк,1997.-256с // Право України.-1998.-№11.-0,2/0,1/ друк.арк.

25. Руденко М.В. Методика здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері поводження з відходами // Право України.-1999.-№1.-0,5 друк.арк.

26. Руденко Н.В. Арбитражный суд и прокуратура: особенности взаимоотношений в обеспечении общественного хозяйственного порядка // Предпринимательство, хозяйство и право.-1999.-№1.-0,5 друк.арк.

27. Руденко Н.В. Прокурор в арбитражном процессе: аспекты прошлого и настоящего // Предпринимательство, хозяйство и право.-1999.-№5.-0,5 друк.арк.

28. Руденко Н.В. Отстаивать государственные интересы, или ещё раз о правовом положении прокурора в арбитражном процессе // Предпринимательство, хозяйство и право.-1999.-№9.-0,5 друк.арк.

29. Руденко М.В. Арбітражний суд і прокуратура: історія становлення та сучасний стан взаємовідносин // Право України.-2000.-№2.-0,5 друк.арк.

30. Руденко Н.В. Проблемы участия прокуроров Украины в гражданском (арбитражном) судопроизводстве // Предпринимательство, хозяйство и право.-2000.-№3.-0,5 друк.арк.

31. Руденко М.В. Проблемні питання представництва прокуратури в арбітражних судах // Вісник Акад. правових наук України.- №3(22). -Харків. Право,2000.-0,5 друк.арк.

32. Солодкий В.І., Руденко М.В. Предмет, межі, форми та методи прокурорського нагляду за законністю виконавчого провадження // Вісник прокуратури. – 2000. - №4. – 0,5 друк.арк.

33. Руденко Н.В. Доказательственная деятельность прокурора в арбитражном процессе // Предпринимательство, хозяйство и право.-2000.-№7.-0,5 друк.арк.

34. Руденко М.В. Проблемні питання прокурорського нагляду за законністю виконання рішень арбітражних судів // Право України.-2000.-№7.-0,5 друк.арк.


35. Руденко Н.В. Содержание прокурорско-представительских правоотношений в надзорном производстве арбитражного суда // Предпринимательство, хозяйство и право.-2000.-№10.-0,5 друк.арк.


3. Статті, виступи, тези доповідей, які додатково відображають

наукові результати дисертації

1. Руденко Н.В. О