LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні проблеми та питання практики криміналістичного опису особи за зовнішністю

спеціальних методик можна встановити різноманітні ознаки зовнішності. Наприклад, расу і стать можна визначити за формою черепа. За спаленими кістками гомілки на основі остеометричних характеристик кісток та за усадкою кісткової тканини спалених кісток передпліччя також можна встановити стать. Вік можна встановити за зростанням швів черепа, розвитком організму, зміною форм і структури деяких кісток. Зріст можна встановити за довжиною довгих трубчастих кісток людини, за спаленими кістками гомілки, а також зіставленням довжини ліктьової та стегнової кісток. Відзначено велике ідентифікаційне значення зубів та перспективи судово-стоматологічної експертизи, ідентифікації за рельєфом губ, спинки язика і піднебіння.

У Висновках сформульовано найважливіші наукові та практичні результати дослідження криміналістичного опису особи за зовнішністю і внесено такі пропозиції:

1. Працівникам правоохоронних органів під час проведення опису особи за зовнішністю необхідно дотримуватися принципів “словесного портрета”: використовувати єдину термінологію, уникати загальних і незрозумілих понять та описувати всі виявлені ознаки зовнішності, а не обмежуватися лише особливими прикметами чи окремими ознаками.

2. Під час проведення слідчих чи процесуальних дій, де відбувається застосування ознак зовнішності, використовувати всі доступні допоміжні матеріали, які містили б рекомендації щодо здійснення такого опису, і обов’язково зазначати про це у протоколі (чи іншому документі) факт використання такого наглядного матеріалу і джерела його отримання.

3. Органам досудового розслідування скеровувати спеціалістам постанову про виготовлення суб’єктивного портрета, а не вимогу чи лист-прохання, обґрунтовуючи тим самим необхідність проведення таких дій, вид якого портрета необхідно виготовити, оскільки в подальшому, як результат використання спеціальних знань, його можна використати під час проведення слідчих дій.

4. Необхідно більше послуговуватись можливостями різноманітних експертиз при дослідженні різних об’єктів з метою отримання відомостей про зовнішність особи.

У Додатках сформульовано результати анкетування суб’єктів криміналістичного опису особи за зовнішністю.


ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО У

НАСТУПНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ АВТОРА:

1. Жолнович І. В. Деякі проблемні питання визначення поняття криміналістичного опису особи за ознаками зовнішності // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2002. – Випуск VІІІ. – С.229-232.

2. Жолнович І. В. Суб’єкти криміналістичного опису особи за ознаками зовнішності // Збірник наукових праць “Держава і право” Серія юридичні і політичні науки, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2003 р. Випуск 21. – С.521-526.

3. Жолнович І. В. Історичний нарис виникнення та запровадження криміналістичного опису особи за зовнішністю в Україні у ХХ ст. // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2003. – Випуск ХІ. – С.233-239.

4. Жолнович І. В. Поняття та структура зовнішності особи // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Львів, 2003. – Вип.38. – С.593-598.

5. Жолнович І. В. Суб’єктивні портрети як способи фіксації ознак зовнішності людини // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Львів, 2004. – Вип.39. – С.553-560.

6. Жолнович І. В. Принципи криміналістичного опису зовнішності особи за методом “словесного портрету” // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2004. – Випуск ХІІІ. – С.213-217.

7. Жолнович І. В. Словесний портрет як метод фіксації ознак зовнішності особи // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Львів, 2004. – Вип.40. – С.415-420.

8. Жолнович І. В. Криміналістичний опис особи за ознаками зовнішності (дискусійні аспекти) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VIIІ регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2002 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – С.287-289.

9. Жолнович І.В. Дискусійні питання класифікації ознак зовнішності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2003р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – С.487-489.

10. Жолнович І. В. Місце криміналістичного опису особи за зовнішністю в системі науки “криміналістика”// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. 5-6 лютого 2004 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – С.462-463.

11. Жолнович І. В. Деякі питання використання ознак зовнішності з метою розшуку осіб, які пропали безвісті, та невпізнаних трупів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2005 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – С.387-388.

12. Жолнович І. В. Практика використання ознак зовнішності органами досудового розслідування кримінальних справ // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. 9-10 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С.415-417.


АНОТАЦІЯ

Жолнович І. В. Теоретичні проблеми та питання практики криміналістичного опису особи за зовнішністю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. – Академія адвокатури України. – Київ, 2006.

У дисертації досліджено питання криміналістичного опису особи за зовнішністю. Розкрито зміст понять ознака зовнішності, зовнішність, словесний портрет, суб’єктивний портрет. Визначено суб’єктів проведення такого опису, джерела інформації про зовнішність. Здійснено класифікацію ознак зовнішності, суб’єктивних портретів. Висвітлено порядок фіксації зовнішності особи різноманітними методами та способами. Значну увага у роботі приділено практичним проблемам використання ознак зовнішності. Встановлено випадки використання ознак зовнішності в оперативно-розшуковій, слідчій та експертній діяльності. Визначено допущені помилки працівниками правоохоронних органів та шляхи щодо їхнього усунення.

Ключові слова: ознака зовнішності, зовнішність, опис, словесний портрет, суб’єктивний