LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та організаційно-функціональні засади політичного управління містом в умовах самоврядування

управління. Серед них:

- насичення конкретним смислом конституційної норми про питання місцевого значення. Саме це дозволить мінімізувати конфліктне поле перетинання повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування;

- відтворення суб’єкта політичного управління, через вдосконалення виборчого процесу на місцевому рівні;

- забезпечення деполітизації служби в органах місцевого самоврядування, з одного боку, та підсилення політичної відповідальності органів місцевого самоврядування з іншого;

- вирішення проблеми політичного лідерства й управлінського професіоналізму на рівні міського самоврядування через процес політичної підготовки професійних службовців органів самоврядування й управлінської підготовки обраних посадових осіб територіальної громади;

- оптимізація системи та структури територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади на рівні міст;

- вдосконалення міжбюджетних відносин в напрямку підвищення відповідальності органів місцевого самоврядування у фінансовій сфері;

- активізація діяльності різного роду погоджувальних і координаційних структур та заходів як в системі функціонування місцевого самоврядування, так і в системі його взаємовідносин з органами державної влади;

- отримання самостійного юридичного статусу територіальної громади міста, як фактор її правової та політичної інституціалізації;

- врахування у територіальній конструкції держави специфіки деяких міст, зокрема міст – регіональних центрів.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографія

1. Саханенко С.Є. Політичне управління містом в умовах самоврядування: Монографія. – Одеса: Вид-во ОФ УАДУ, 2001. – 380 с.

Статті в наукових фахових виданнях

 • Саханенко С.Є. Адміністративно-територіальний та муніципально-територіальний устрій: проблеми співвідношення та реформування// Управління сучасним містом. – 2001. – №4-6 (2). – С. 45-52;

 • Саханенко С.Є. Визначення природи мандата депутата місцевої ради// Вісник державної служби України. – 2004. - №1. – С. 53-57;

 • Саханенко С.Є. Використання case-study у навчальному процесі: перший досвід// Вісник Української академії державного управління при Президентові України. – 1997. – №1. – С. 169-174.;

 • Саханенко С.Є. Від комісарів до мерів: становлення та розвиток інституту головної посадової особи міста// Актуальні питання державного управління: Зб. наук. пр. Одеського регіонального інституту державного управління Української академії державного управління при Президентові України. – Одеса: Вид-во ОРІДУ УАДУ, 2003. – В. 13. – С. 164-186;

 • Саханенко С.Є. Деякі питання політико-правової природи депутата місцевої ради// Актуальні питання державного управління: Зб. наук. пр. Одеського регіонального інституту державного управління Української академії державного управління при Президентові України. – Одеса: Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2004. – в. 1 (17). – с. 175-186

 • Саханенко С.Є. Деякі питання політико-правової природи статуту міста// Актуальні питання державного управління: Зб. наук. пр. Одеського філіалу Української академії державного управління при Президентові України. – Одеса: Астропринт, 2000. – В. 3. – С. 169-179;

 • Саханенко С.Є. Етнорегіонологія: науковий статус, стан та проблеми розвитку// Вісник Української академії державного управління при Президентові України. – 1997. – №3-4. – С. 250-265;

 • Саханенко С.Є. Ефективність механізмів та технологій у системі політичного управління містом// Актуальні питання державного управління: Зб. наук. пр. Одеського філіалу Української академії державного управління при Президентові України. – Одеса: Вид-во ОФ УАДУ, Оптимум, 2001. – В. 6. – С. 281-294;

 • Саханенко С.Є. Лобіювання інтересів міст: функціональні та інституціональні чинники// Управління сучасним містом. – 2001. – №3. – С. 101-112;

 • Саханенко С.Є. Міста обласного значення в територіальній організації влади України// Управління сучасним містом. – 2003. – №1-3 (9). – С. 146-152;

 • Саханенко С.Є. Місто як політико-управлінська система// Вісник Української академії державного управління при Президентові України – 2000. – №3. – С. 395-403;

 • Саханенко С.Є. Міська територіальна громада: проблеми дефініції// Вісник Української академії державного управління при Президентові України. – 2000. – №2. – С. 365-374;

 • Саханенко С.Є. Міські засоби масової інформації як політико-управлінський інститут// Актуальні питання державного управління: Зб. наук. пр. Одеського регіонального інституту державного управління Української академії державного управління при Президентові України. – Одеса: Вид-во ОФ УАДУ, 2001. – В. 9. – С. 307-323;

 • Саханенко С.Є. Модернізаційні процеси та феномен політичного управління.// Вісник Української академії державного управління при Президентові України. – 2002. - №1. – С. 261-271;

 • Саханенко С.Є. Муніципально-територіальний процес та проблеми його вдосконалення// Зб. наук. пр. Української академії державного управління при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – В. 1. – С. 257-263;

 • Саханенко С.Є. Обласні ради та місто: проблеми політико-управлінських взаємовідносин// Актуальні питання державного управління: Зб. наук. пр. Одеського філіалу Української академії державного управління при Президентові України. – Одеса: Вид-во ОФ УАДУ, 2000. – В. 5. – С. 234-243;

 • Саханенко С.Є. Особисті якості управлінських кадрів в умовах самоврядування// Актуальні питання державного управління: Зб. наук. пр. Одеського філіалу Української академії державного управління при Президентові України. – Одеса: Астропринт, 1999. – В. 2. – С. 139-147;

 • Саханенко С.Є. Політико-адміністративна типологія українських міст// Вісник Української академії державного управління при Президентові України. – 2000. – №1. – С. 306-314;

 • Саханенко С.Є. Політичні партії в системі політичного управління сучасним містом// Актуальні питання державного управління: Зб. наук. пр. Одеського філіалу Української академії державного управління при Президентові України. – Одеса: Вид-во ОФ УАДУ, 2000. – В. 8. – С. 239-256;

 • Саханенко С.Є. Проблеми ефективності управління містом// Актуальні питання державного управління: Зб. наук. пр. Львівського філіалу Української академії державного управління при Президентові України. – Львів: Львівський філіал УАДУ. – 2000. – В.3. – С. 34-41;

 • Саханенко С.Є. Проблеми подолання дуалізму виконавчої влади на місцевому рівні// Управління сучасним містом. – 2003. – №7-9 (11). – С. 3-8;

 • Саханенко С.Є. Проблеми реформування структури управління сучасним містом// Зб. наук. пр. Української академії державного управління при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 1999. – В. 2. – Ч. ІІ. – С. 186-192;

 • Саханенко С.Є. Проблеми формування тезауруса місцевого самоврядування// Зб. наук. пр. Української академії державного управління при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – В. 2., Ч. ІІ. – С. 221-205;

 • Саханенко С.Є.


 •