LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та практичні аспекти криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИКОФАНОВ

Андрій ВіталійовичУДК 343.977


ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЇ ВОГНЕСТРІЛЬНОЇ

ЗБРОЇ


Спеціальність 12.00.09 -

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук


КИЇВ - 2000


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі криміналістичних експертиз факультету підготовки слідчих та криміналістів Національної академії внутрішніх справ України.


Науковий керівник: кандидат юридичних наук,

доцент Біленчук Петро Дмитрович,

Національна академія внутрішніх справ України,

професор кафедри розслідування злочинів.


Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Клименко Ніна

Іванівна, Київський національний університет ім.

Тараса Шевченка, професор кафедри криміналісти-

ки;

кандидат юридичних наук, старший науковий

співробітник Прохоров-Лукін Григорій Вікторович,

Київський науково-дослідний інститут судової

експертизи Міністерства юстиції України,

завідуючий лабораторією.


Провідна установа: Львівський національний університет імені Івана

Франка, кафедра кримінального процесу і криміна-

лістики.


Захист відбудеться "21" грудня 2000 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.03 при Національній академії внутрішніх справ України (03035, Київ - 35, Солом`янська площа, 1).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії внутрішніх справ України (03035, Київ - 35, Солом`янська площа, 1).


Автореферат розісланий "16" листопада 2000 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат юридичних наук

доцент Є. Д. Лук’янчиков
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Здійснювані в Україні соціально-економічні та політичні перетворення, побудова демократичної правової держави гальмуються серйозним загостренням криміногенної обстановки, зростанням злочинності. Злочинність наблизилась до факторів політичного значення, стала характеристикою стану суспільства, суттєвим дестабілізатором суспільного життя.

В структурі загальної злочинності погіршились її якісні показники, що проявляється насамперед у збільшенні кількості корисливо-насильницьких та агресивно-руйнівних проявів.

В насильницькій і насильницько-корисливій злочинності швидкими темпами йдуть процеси озброєння і якісного переозброєння злочинців. Якщо в 70-80-ті роки вони були озброєні в основному мисливськими рушницями і предметами господарсько-побутового призначення, то в теперішній час все частіше використовують стандартну і саморобну бойову вогнестрільну зброю, бойові припаси і вибухові речовини. З використанням вогнестрільної зброї на території України в 1992-1999 рр. скоєно 8952 злочини (72,0% із них скоєні з використанням гладкоствольної вогнестрільної зброї).

Подальше загострення криміногенної ситуації в країні відбувається також в результаті порушення порядку обігу вогнестрільної зброї, бойових припасів і вибухових речовин. В ході спеціальних операцій, проведених правоохоронними органами в 1992-1999 рр. на території України вилучено з незаконного обігу 23419 одиниць вогнестрільної зброї (67,0% із них склала гладкоствольна вогнестрільна зброя). Особливо багато одиниць вогнестрільної зброї, що незаконно зберігаються, вилучається в останні роки. Якщо, наприклад, в 1997 році правоохоронними органами вилучено з незаконного обігу близько 4-х тисяч одиниць вогнестрільної зброї, в 1998 - 4,3 тисячі, то в 1999 - більше 4,5 тисяч.

У криміногенній ситуації, що склалася в останні роки несприяючим фактором виступає зниження рівня розкриття злочинів, які скоєні з використанням вогнестрільної, в тому числі гладкоствольної мисливської зброї, спеціального призначення та бойової або пов`язаних з порушенням порядку її обігу, а також ріст кількості кримінальних справ про такі злочини, що знаходяться в провадженні. Однією з причин такої ситуації виступає та обставина, що вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які винні в протиправному використанні вогнестрільної зброї, бойових припасів і вибухових речовин або незаконному їх обігові, пов`язане з необхідністю проведення судово-балістичних досліджень на якісно новому рівні.

Особливі труднощі в правозастосовчій практиці викликає дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї в зв`язку з наявністю в обігу (законному і незаконному), крім гладкоствольної мисливської, великої кількості одиниць гладкоствольної вогнестрільної зброї бойового та спеціального призначення, яка за своїми технічними характеристиками помітно відрізняється від вітчизняних і світових стандартів гладкоствольної вогнестрільної мисливської зброї.

Якісному виконанню подібних досліджень перешкоджає також відсутність нових методик експертно-криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнестрільної зброї, в тому числі з урахуванням її різноманітності, великої кількості технічних стандартів у різних країнах виробниках.

Проблемам судової балістики, особливостям експертно-криміналістичного дослідження вогнестрільної зброї, бойових припасів і вибухових речовин присвячені праці відомих вчених криміналістів Авер`янової Т.В., Бергера В.Е., Білизного І.А., Большакова В.Н., Вакуловського О.М., Горбачова І.В., Гусарова В.П., Дворянського І.О., Егорова О.Г., Єрмоленка Б.М., Закутського Д.М., Зюскіна М.М., Каледіна О.М., Комаринця Б.М., Ладіна В.М., Мишина Ю.В., Пестуна М.С., Плескачевського В.М., Ростова М.М., Саакяна В.М., Самсонова Г.О., Сапожникова І.О., Сташенка Є.М., Тихонова Є.М., Толстухіна Т.Б., Філіпова В.В.

До числа перших криміналістичних досліджень гладкоствольної вогнестрільної зброї виробництва колишнього СРСР (мисливських гладкоствольних