LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та практичні аспекти криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї

міжнародних наукових конференціях ("Правовий статус особи", Київ, грудень 1998 р.; "Європа на порозі нового тисячоліття", Київ, травень 1999 р.; "Україна: поступ у майбутнє", Київ, квітень 2000 р.); чотирьох міжнародних семінарах ("ІСІТАР Міністерство юстиції США - програма підготовки фахівців огляду місця події та скоєння злочину", Київ, березень 1997 р.; "Поліцейські служби Баварії", Київ, лютий, 1998 р.; "Правові аспекти розбудови громадянського суспільства", Київ, лютий, 2000 р.; Розслідування вбивств, Академія ФБР, Київ, квітень, 2000 р.); телепрограмі "За і проти прийняття Закону "Про зброю", Київ, березень 1999 р.

Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані в дисертаційному дослідженні знайшли відображення: у двох підручниках з криміналістики підготовлених у співавторстві (Криміналістика: - К.: Право, 1997; Криміналістика: - К.: Атіка, 1998).

По темі дослідження також видано два навчальних посібника: ("Транснациональная преступность: состояние и трансформация", "Портрет комп`ютерного злочинця"). Крім того, основні положення та висновки дисертації опубліковані автором в одинадцяти одноособових наукових статтях у фахових виданнях.

Структура дисертації зумовлена її метою та поставленими завданнями і складається зі вступу, двох розділів, які містять сім підрозділів, висновків, списку використаних літературних джерел (434 найменування) та додатків на 54 сторінках. Загальний обсяг дисертації - 261 сторінка, з яких 180 сторінок основного тексту.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обгрунтовується вибір та актуальність теми дослідження, визначаються його об`єкт, предмет і завдання, методологічна і науково-теоретична основа, показана наукова новизна, практична значимість отриманих результатів, наведені дані щодо їх впровадження та апробації.

Перший розділ "НАУКОВІ ОСНОВИ СУДОВОЇ БАЛІСТИКИ ЯК ГАЛУЗІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ" присвячений аналізу теоретичних та методичних основ сучасної судової балістики, її місцю в системі науки криміналістики.

У першому підрозділі "Поняття та предмет судової балістики" розглядаються поняття та визначення термінів "зброя", "вогнестрільна зброя" та їх види, "загальна балістика", "судова балістика" та їх співвідношення, співвідношення судової балістики з криміналістичною технікою, предмет судової балістики та основні види судово-балістичних досліджень.

На думку автора, судовою балістикою називається розділ науки криміналістики, який, з метою одержання доказової інформації, вивчає ручну вогнестрільну зброю і сліди її дії, та на основі військово-технічних даних загальної і військової балістики, механізму пострілу розробляє методи і технічні засоби для виявлення, фіксації та дослідження матеріальних слідів, що утворюються внаслідок використання вогнестрільної зброї при вчиненні злочинів.

Об`єктом судово-балістичних досліджень можуть бути:

1) гладкоствольна і нарізна зброя (старовинна і сучасна, головним чином ручна), а також її частини - магазин, щоки, ложе, цев'є; приладдя до зброї - шомпол, протирка, кобура, чохол; тайники для збереження зброї - книги, бруски дерева з виїмками тощо; 2) пристрої та предмети, які не є зброєю, але схожі з нею (стартові, пневматичні, газові, будівельно-монтажні пістолети тощо); 3) боєприпаси, гільзи, кулі, шріт, капсулі, клейтухи, прокладки; 4) матеріали та інструменти для виготовлення та спорядження боєприпасів; 5) вибухові речовини (порох та його компоненти); 6) кульові, шротові пробоїни та пошкодження (вм`ятини, тріщини); 7) сліди відображення на гільзах, кулях, шротинах, прокладках і клейтухах і т. ін.

Дані, які отримані в процесі проведення окремих слідчих дій (огляду місця події, обшуку і т.ін.) дозволяють: а) встановити факти застосування вогнестрільної зброї; б) визначити вид, а в ряді випадків і систему зброї, яка була застосована при вчиненні злочину; в) встановити з якого екземпляру зброї були проведені постріли; г) виявити обставини скоєння злочину (місце знаходження стрільця, напрямок і дистанцію пострілів, кількість одиниць зброї, що була використана в конкретній ситуації) і т.ін.

Пізнання особливостей та ознак названих об`єктів, установлення закономірностей утворення слідів зброї і можливості їх дослідження складають предмет судової балістики. Оволодіння її основами дозволяє установити важливі обставини злочину, розшукати та ідентифікувати зброю.

Другий підрозділ "Поняття і класифікація бойової та спеціальної гладкоствольної вогнестрільної зброї" представляє собою розгорнуту характеристику тактико-технічних даних бойової й спеціальної гладкоствольної вогнестрільної зброї та її класифікацію.

З урахуванням особливостей конструкції, тактико-технічної характеристики і застосування автор вважає, що бойова гладкоствольна вогнестрільна зброя - це зброя з гладкими стволами, в якій використовується кінетична енергія згорання пороху для викидання одиничного або множинного снаряду, що перебуває на озброєнні у збройних силах багатьох країн світу й спеціально призначена для розв`язання бойових та оперативно-службових завдань, у процесі яких знищується жива сила противника.

До тактико-технічних особливостей бойової гладкоствольної вогнестрільної зброї відноситься: довжина ствола не більше (500 мм, але є й винятки) і довжина патронника (70-76-82 мм); наявність стандартного складного прикладу, спеціальних маркувань та пристосувань для кріплення лазерного прицілу, приладу нічного бачення і лампи-освітлювача; спеціальні посилені бойові припаси, гвинтівкова мушка та діоптрія, модульні системи та вертлюжна антапка для підвищення маневрування тощо. Елементами, які уражають противника, є картеч (звичайна свинцева, сталева плакована томпаком), спеціальні стрілоподібні елементи (їх початкова швидкість близько 800 м/сек) і кулі.

Гладкоствольна вогнестрільна зброя спеціального призначення співпадає з бойовою гладкоствольною вогнестрільною зброєю за принципом дії (використання кінетичної енергії згорання пороху для викидання одиничного або множинного снаряду), але відрізняється за тактико-технічними даними, до яких відносяться: довжина ствола (коливається від 610 мм до 210 мм); калібр (нестандартний); замок, що ковзає і замикається поворотом замка личинки або клинове замикання; ударно-спусковий механізм куркового типу; барабанний, коробчастий, трубчастий магазин, невелика дальність стрільби (до 150 м) та початкова швидкість польоту заряду (250-270 м/сек) тощо. Факторами, що уражають противника є гумові або пластикові кулі, картеч, речовини сльозоточивої або подразнюючої дії, запалювальні