LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті

засновується виключно на його спеціальних знаннях, а не на враженні від матеріалів справи. Інша справа в тому, що саме слідчому, який більш за всіх суб’єктів досудового розслідування обізнаний у матеріалах справи, легше вибрати з них ті дані, які цікавлять експерта. Це заощадить час, відведений експерту на проведення дослідження.

Велике значення для встановлення місця викрадення вантажу має розшифровка швидкостемірних стрічок. Огляд розшифровки швидкостемірної стрічки проводиться з залученням в якості спеціаліста техніка-шифрувальника.

Знайдення місця викрадення сприяє іншому важливому завданню розслідування – розшуку місця знаходження вантажу. В ситуації, коли затриманий злочинець, найважливішою слідчою дією, що сприяє розшуку викраденого вантажу є допит підозрюваного. В якості спеціалістів при допиті можуть бути запрошені особи, які володіють технологічним процесом проведення та оформлення робіт та спеціальною термінологією, що використовується на залізничному транспорті. Ними можуть бути працівники управлінь, начальники відділів і служб; начальники станцій, товарних контор, вантажних дворів; інженери-технологи, інженери засобів сигналізації, централізації та блокування, інженери-механіки залізничного складу тощо; товарознавці, які мають спеціальні знання щодо характеристик викраденого товару; працівники фінансових відділів, бухгалтери; криміналісти, які володіють спеціальними знаннями в галузях трасології, технічного дослідження документів, почеркознавства, дактилоскопії; оператори технічних засобів фіксації – відео- та звукозаписуючої апаратури. Допомога спеціаліста також потрібна при використанні таких тактичних прийомів, як пред’явлення речових доказів підозрюваному чи обвинуваченому, в тому числі висновку експертизи, допиті на місці події.

Важливою слідчою дією для виявлення викраденого вантажу є обшук. Дисертантом окреслені основні напрямки залучення спеціалістів для проведення обшуку при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті: для консультації відносно питань, що цікавлять слідство; пошуку предметів, що могли застосовуватись для зламу перешкод при проникненні до вантажу; пошуку викраденого вантажу; їх опису та вилучення, а також для фіксації ходу слідчої дії. Допомога спеціаліста необхідна також при відібранні об’єктів, які потім можуть бути використані в якості зразків при призначенні та проведенні експертиз: трасологічної, технічного дослідження документів, почеркознавчої, що призначаються частіше по даній категорії злочинів. Зберігаються традиційні задачі спеціаліста щодо уточнення змісту протоколу, корегування складених схем і планів, здійснення фотозйомки та відеозапису.

Для проведення обшуку частіше залучаються спеціалісти-криміналісти. Також можуть бути залучені інженери з техніки безпеки для відповідних консультацій, якщо обшук проводиться на підприємствах об’єктів залізничного транспорту – цехах локомотивного та вагонного депо, вантажних та контейнерних майданчиках тощо. При пошуку вантажу в якості спеціалістів можуть бути залучені представники заводу-виробника продукції чи вантажовідправника для визначення приналежності знайденого при обшуку товару до викраденого.

Таким чином, при встановленні місця знаходження вантажу відіграють значну роль такі слідчі дії як огляд місця вчинення злочину, допит, обшук, призначення та проведення експертизи. Для підвищення ефективності слідчих дій необхідно використання широкого кола спеціальних знань у формі консультаційної допомоги обізнаних осіб на підготовчій стадії, залучення відповідних спеціалістів до їх проведення, а також використання спеціальних знань експертів у формі проведення експертизи.

У підрозділі 2.3. “Використання спеціальних знань при виявленні та розшуку особи, що вчинила злочин”дисертант за результатами вивчення матеріалів кримінальних справ робить висновок, що у 75% випадках початкового етапу розслідування складається ситуація, пов’язана з відсутністю будь-яких даних про особу викрадача.

При вирішенні питання щодо встановлення та розшуку особи злочинця, спеціальні знання використовуються органом дізнання, слідчим, спеціалістами, експертами та обізнаними особами у всіх формах. Використання спеціальних знань при розслідуванні допомагає слідчому та співробітникам органів дізнання у таких випадках: при організації розшуку по “гарячих” слідах; під час дослідження матеріальних слідів злочину безпосередньо на місці їх виявлення; при встановленні даних про особу при проведенні експертиз; під час складання суб’єктивних портретів у ході опитування свідків та очевидців; для негласного спостереження за місцями можливої появи злочинців із застосуванням фото-, відеоапаратури; для формування та використання бази даних криміналістичних обліків і користування нею.

Одним з важливих методів виявлення злочинця є аналіз матеріальних об’єктів. Шляхом їх аналізу можна встановити: фізичні дані злочинця, вміння і навички застосування ним певних знарядь та технічних засобів, досвід вчинення злочинів, нахили та звички людини, тощо. Матеріальні об’єкти досліджуються при проведенні слідчого огляду з залученням спеціалістів. Встановити дані про особу злочинця можливо з використанням спеціальних знань у формі проведення експертиз, в основному неідентифікаційних.

Коли при проведенні оперативно-розшукових заходів встановлені свідки або очевидці, які можуть описати зовнішність злочинців, складається словесний портрет. Для складання мальованих портретів можливе запрошення в якості обізнаних осіб художників. Але частіше складаються композиційно-мальовані або композиційно-фотографічні портрети. Для їх складання доцільно залучати спеціаліста-криміналіста, який володіє методикою опису зовнішності, спеціальною термінологією, яка при цьому вживається.

Ефективність розслідування розкрадань вантажів на залізничному транспорті залежить від кількості та якості криміналістично значимої інформації, її доступності для використання слідчим і органом дізнання. Накопичення та систематизація інформації, вміння швидко та в повному обсязі надати її для використання суб’єктам, які проводять розслідування, відносяться до завдань криміналістичної реєстрації. Особи, які займаються формуванням криміналістичних обліків, мають спеціальні знання в галузях криміналістики та інформатики надають непроцесуальну допомогу і залучаються до розслідування в якості обізнаних осіб. На сьогодні автоматизована система реєстрації розкрадань вантажів на залізничному транспорті “Вантажі-ТМ” не працює. У той же час, за результатами проведеного дисертантом дослідження, переважна більшість респондентів (76%) вважає за необхідне відновлення подібної автоматизованої пошукової системи, заснованої на сучасних інформаційних технологіях. Для розробки та введення в експлуатацію такої системи необхідно залучення широкого кола спеціалістів: програмістів, техніків, інженерів по експлуатації програмних комплексів тощо.

Таким чином, при встановленні та розшуку особи злочинця використовуються спеціальні знання: слідчого; спеціалістів при їх участі у проведенні слідчих дій, експертів при проведенні експертиз; обізнаних осіб для складання суб’єктивних портретів, надання інформації, що міститься у криміналістичних обліках, надання консультативної та іншої допомоги.


ВИСНОВКИ

У висновках дисертації відображені результати, що свідчать про досягнення мети дослідження та