LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія та практика захисту моральних благ цивільним законодавством України

визначеність кола суб’єктів, які знаходяться в дуже близьких стосунках та багато інш. Також в роботі приділяється увага особливостям компенсаціі психічної шкоди при дифамації (розповсюдження відомостей, які принижуют честь та гідність потерпілого).

Автором визначається, що спільність правових систем Англії та США обумовлює схожість і в правовому регулюванні відносин, які виникають у зв’язку із заподіянням психічної шкоди. Підкреслюється, що підстави відповідальності за заподіяння психічної шкоди в США в основному такі ж самі, як і в англійському праві. Однак кожний штат США має власну правову ситему, тому підхід до компенсації психічної шкоди може відрізнятися в залежності від права конкретного штату. Але ж все таки існуюють загальні критерії при визначенні наявності підстав відповідальності за заподіяння психічної шкоди для всіх штатів. Автором відмічається, що в американському праві визначається компенсація психічної шкоди, завданої простою необережністю, навмисно або внаслідок грубої необережності.

Аналізуючи правову систему Німеччини, автор звертає увагу на виникнення права на грошову компенсацію за страждання, тобто на наявність об’єктивного та суб’єктивного елементів складу правопорушення. Моральна шкода в законодавстві Німеччини визначається як "гроші за страждання" або "грошова компенсація за страждання". Компенсація за страждання вказана в спеціальній нормі, яка регулює відносини, які виникають у зв’язку із заподіянням шкоди. Об’єктами правового захисту є тіло, здоров’я і свобода, тобто ця норма прямо передбачає можливість компенсації за страждання, якщо вони є наслідком порушення тілесної недоторканності, заподіяння шкоди здоров’ю або незаконного позбавлення волі. Взагалі існує таке поняття, як "справедлива компенсація".

Автором даного дослідження визначається, що суди при розгляді справ щодо компенсації моральної шкоди враховують наступні умови: яке немайнове право позивача було порушено; було це порушення значним; наявність і вид вини відповідача (намір або необережність) та інш. обставини в залежності від характеру правопорушення.

Підрозділ 3.2. "Особливості компенсації моральної шкоди в Росії" В даному підрозділі особлива увага приділяється окремим особливостям компенсації моральної шкоди, притаманим російському законодавству, а саме: розміру компенсації моральної шкоди, методиці визначення розміру, урахуванню індивідуальних особливостей потерпілого, впливу майнового стану потерпілого на розмір компенсації.

Аналізується встановлені законодавцем критеріі, які необхідно враховувати судом при визначенні розміру компенсації моральної шкоди. Одним із критеріїв є ступінь фізичних та моральних страждань, що пов’язані з індивідуальними особливостями особи, якій заподіяна шкода. Індивідуальними особливостями потерпілого вважається обставина, що підлягає доказуванню, яку суд повинен встановити процесуальним законодавством способами і приймати до уваги при оцінці дійсної глибини (ступеня) фізичних або моральних страждань і визначення відповідного розміру компенсації. Зокрема, законодавець вважає, що необхідним критерієм розміру компенсації у всіх випадках є середня "глибина страждань", або презюмована моральна шкода для визначеного виду правопорушення. Автором робиться акцент на визначенні презюмованої моральної шкоди - це страждання, що, за загальним уявленням, повинна відчувати (не може не відчувати) "середня", "нормально" реагуюча на скоєння відносно неї протиправної дії людина. По суті, презюмована моральна шкода відображає суспільну оцінку протиправної дії.

Обгрунтовується необхідність стосовно вимоги розумності та справедливості щодо визначення розміру компенсації моральної шкоди, необхідно застосовувати її не тільки до конкретного судового складу, але і до всієї судової системи в цілому. Тобто, повинні існувати писані, єдині для всіх судів базисний рівень розміру компенсації і методика визначення її остаточного розміру, зокрема, конкретний судовий склад буде визначати розмір компенсації так, як вказує закон, тобто з урахуванням вимог розумності та справедливості.

Автором аналізується розроблена шкала розмірів до різних видів порушень особистості, а також рекомендована формула для визначення розміру компенсації моральної шкоди.

Вказується, що існує одинична спроба пропозиції загального методу визначення розміру компенсації моральної шкоди, яка належить російському досліднику О.М. Ерделєвському, який визначає перелік благ, що захищаються шляхом компенсації моральної шкоди, що він має постійну тенденцію до розширення і впорядкування.

Важливої уваги заслуговують обставини, які підвищують та знижують розмір компенсації моральної шкоди.

Проведений автором аналіз законодавства та судової практики Росії, Англіі, США і Німеччини відносно компенсації моральної шкоди вказує на значну схожість проблем, які виникають при застосуванні цього правового інституту:

  • відсутність детального законодавчого регулювання інституту компенсації моральної шкоди;

  • компенсація моральної шкоди застосовується в розглянутих правових системах як спосіб правового захисту в основному особистих немайнових прав и благ;

  • існує тенденція упорядкування системи визначення розмірів компенсації.

У висновках автором сформульовані найбільш суттєві положення і пропозиції, одержані внаслідок дисертаційного дослідження цієї теми, визначено рекомендації стосовно удосконалення механізму цивільно-правового регулювання інституту компенсації моральної шкоди, судового розгляду та вирішення справ за позовами про компенсацію моральної шкоди.

За темою дисертаційної роботи опубліковані наступні наукові статті:

  • Павловська Н.В. Відшкодування моральної шкоди при посяганні на честь, гідність та ділову репутацію //Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності. Збірник наукових статей: - Дніпропетровськ.: Дніпропетровський інститут МВС України, 1999 р.-№2 -С. 381-387.

  • Павловська Н.В. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної здоров'ю. //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. -К., 2000 р., №3, -С. 95-99.

  • Павловська Н.В. Відшкодування моральної шкоди при посяганні на недоторканність особистого життя. //Право України. -К., 2001 р., №3 -С. 45-47.

  • Павловська Н.В. Особливості відшкодування моральної шкоди при порушенні прав споживачів. //Підприємництво, господарство і право. -К., 2001р., №4 -С. 71-72.

  • Павловська Н.В. Особливості відшкодування моральної шкоди в цивільному та кримінальному законодавстві. //Держава і право: Інститут ім. Корецького, -К., 2001р., №13.


  •