LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп'ютерних дисциплін

обзор состояния // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Зб. наук. пр. - Харків: УІПА, 2002. - Вип. 3. - С. 93-102.

 • №268 Ашеров А.Т., Громов Е.В. Педагогическая направленность учебного процесса по информатике: модель выбора средств реализации // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Зб. наук. пр. - Харків: УІПА, 2003. - Вип. 4. - С. 138-142.

 • №275 Громов Е.В. Педагогическая направленность учебного процесса по информатике: экспериментальное исследование (часть 1) // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Зб. наук. пр. - Харків: УІПА, 2004. - Вип. 6. - С. 172-178.

 • №756 Громов Е.В., Ящун Т.В. Метод программной генерации тестов как средство совершенствования контроля качества учебного процесса // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Зб. наук. пр. - Харків: УІПА, 2005. - Вип. 10. - С. 198-206.

  Статті в інших наукових журналах і збірниках наукових праць

 • №163 Громов Е.В. Применение шаблонной технологии создания обучающих программ в ВУЗе. // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: Сб. науч. тр. - Харьков: ХАИ, 1998. - С. 283-285.

 • №164 Громов Е.В. Применение педагогических программных средств при подготовке специалистов железнодорожного транспорта. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті // Науково-технічний журнал. - 1998. - № 3 - С. 40-44.

 • №165 Громов Е.В., Петров О.В. Опыт преподавания технологий создания обучающих систем при подготовке инженеров-педагогов // Матеріали першої Міжнар. наук.-метод. конф. “Методичні та організаційні аспекти використання мережі ІНТЕРНЕТ в закладах науки та освіти” (ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-98). (16-20 листопада 1998 р.). - Вінниця: “УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 1998. - Том 2. - С. 301-306.

 • №161 Громов Є.В., Петров О.В. Шляхи забезпечення потреб у комп’ютерних навчальних системах // Доповіді Міжнар. конф. “Шляхи та проблеми входження освіти України в світовий освітянський простір”. - Вінниця: “УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 1999. - Том 2. - С. 207-211.

 • №166 Громов Е.В. Стандартизация требований к знаниям и умениям бакалавра в области компьютерных технологий обучения // Доповіді Міжнар. конф. “Шляхи та проблеми входження освіти України в світовий освітянський простір”. - Вінниця: “УНІВЕРСУМ-Вінниця”, 1999. - Том 2. - С. 100-104.

 • №239 Громов Е.В. Модель управления учебно-познавательной деятельностью в среде электронного учебника // Актуальні проблеми інженерної підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах інженерно-педагогічного профілю. Зб. наук. пр. - Харків: УІПА, 2001. - С. 94-96.

 • №246 Громов Е.В. Педагогическая направленность учебного процесса по информатике для инженерно-педагогических специальностей: обзор состояния проблемы // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Зб. наук. пр. - Харків: УІПА, 2002. - Вип. 2. - С. 112-121.

 • №278 Ашеров А.Т., Ящун Т.В., Громов Е.В., Сажко Г.И. Методы и средства реализации педагогической направленности учебного процесса по информатике в Украинской инженерно-педагогической академии // Управління якістю професійної освіти. - Донецьк: ТОВ “Лебідь”. - 2001. - С. 178-181.

  Статті у зарубіжних наукових журналах і збірниках праць

 • №245 Громов Е.В. Генезис моделей обучения в информационный технологиях обучения // Инженерная педагогика: Сб. ст. - М.: Центр инженерной педагогики МАДИ (ТУ), 2001. - Вып. 2 - С. 52-58.

 • №259 Ашеров А.Т., Громов Е.В., Ящун Т.В. Педагогическая направленность учебного процесса по информатике для инженерно-педагогических специальностей: актуальность проблемы // Инженерная педагогика: Сб. ст. - М.: Центр инженерной педагогики МАДИ (ТУ), 2002. - Вып. 3 - С. 11-17.

 • №260 Ашеров А.Т., Громов Е.В., Ящун Т.В. Состояние проблемы педагогической направленности учебного процесса по информатике при подготовке инженеров-педагогов // Инженерная педагогика: Сб. ст. - М.: Центр инженерной педагогики МАДИ (ТУ), 2002. - Вып. 3 - С. 18-24.

 • №269 Ашеров А.Т., Ящун Т.В., Громов Е.В., Сажко Г.И. Методы и средства реализации педагогической направленности учебного процесса по информатике в Украинской инженерно-педагогической академии // Инновации в высшей технической школе России: Сб. ст. - М.: МАДИ (ГТУ), 2002. - Вып. 2: Современные технологии в инженерном образовании. - С. 285-291.

 • №270 Ашеров А.Т., Громов Е.В. Сравнительный анализ поколений информационных технологий обучения // Инновации в высшей технической школе России: Сб. ст. - М.: МАДИ (ГТУ), 2002. - Вып. 2: Современные технологии в инженерном образовании. - С. 21-33.

 • №271 Громов Е.В. Метод выбора средств реализации педагогической направленности учебного процесса по информатике для инженерно-педагогических специальностей // Referate des 31. Internationalen Symposiums "Ingenieur des 21. Jahrhunderts". - Das Sankt-Petersburger staatliche Bergbauinstitut (Technische Universitдt): 2002. - Band 2. - С. 106-113.

 • №238 Ашеров А.Т., Громов Е.В. Модель выбора средств реализации педагогической направленности учебного процесса по информатике // Труды научно-практ. конф. "ИНФОТЕЛ 2003. Информационные технологии и телекомуникации" (9-11 сентября 2003 г.). - Бургас: Болгария, 2003. - С. 371-374.

 • №274 Ашеров А.Т., Громов Е.В. Модель выбора средств реализации педагогической направленности учебного процесса // Инженерная педагогика: Сб. ст. - М.: Центр инженерной педагогики МАДИ (ТУ), 2003. - Вып. 4 - С. 126-140.

  Матеріали конференцій, тези доповідей

 • №273 Громов Є.В., Лунгу С.І. Універсальна інструментальна система для створення педагогічних програмних засобів викладачем-непрограмістом // Нові технології навчання у вищих та середніх навчальних закладах. Зб. матеріалів Міжнар. наук.-метод. конф. (7-9 жовтня 1997 р.). - Рівно: УДАВГ, 1997. - С. 3.

 • №169 Громов Є.В. Технологія створення педагогічних засобів // Тези доповідей наук.-метод. конф. “Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі” (18-20 листопада 1997 р). – Харків: ХТУРЕ, 1997. - С. 171.

 • №162 Громов Е.В. Опыт применения универсальной инструментальной системы для создания обучающих программ при курсовом проектировании по предмету “Информатика и вычислительной техника” для инженерно-педагогических специальностей // Материалы 3-й конф. “Применение персональных компьютеров в научных исследованиях и учебном процессе” (9-10 июня 1998 г.) - Харьков: ХГУ, 1998. - С. 36.

 • №167 Ашеров А.Т., Громов Е.В. Поколения информационных технологий обучения // Матеріали Всеукр. конф. “Комп’ютери в навчальному процесі”. - Умань: Інкомтех, 1999. - С. 3-4.

 • №168 Тарасюк А.П., Громов Е.В. Формирование требований к умениям и знаниям инженера-педагога в области компьютерных технологий // Матеріали Всеукр. конф. “Комп’ютери в навчальному процесі”.


 •