LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Хвилеводні та періодичні структури, утворені хвилеводами довільного поперечного перерізу

конфігурації;

 • для виявлення природи, умов і режимів існування резонансних ефектів, що притаманні хвилеводним неоднорідностям та частотно-селективним екранам, створено алгоритм пошуку власних коливань відповідних відкритих хвилеводних та периодичних резонаторів. Це забезпечує розуміння й пояснення фізичних процесів, що відбуваються в електродинамічних системах;

 • створений у дисертації комплекс математичних моделей було використано при розв’язанні конкретних фізичних задач, у процесі роботи над якими:

 • вивчено вплив закруглень кутів поперечних перерізів хвилеводів із кусочно-лінійними межами на частоти відсікання й розподіл полів власних хвиль. У ході дослідження встановлено границі застосовності наближених формул, заснованих на теорії збурювань, для обчислення частот відсікання;

  та уперше:

 • з урахуванням властивостей поворотної симетрії пояснено ефект зняття виродження у певних груп власних хвиль квадратного хвилеводу при трансформації його поперечного перерізу до круглого;

 • продемонстровано ефекти проходження й відбиття хвиль від багатоапертурних діафрагм із дугоподібними щілинами в круглому хвилеводі. При цьому виявлені режими повного проходження, пов’язані не тільки з “півхвильовими” розмірами щілин, але й розмірами, близькими до довжини хвилі. Отримані дані безпосередньо застосовані для створення комірок нових типів смугових і режекторних фільтрів;

 • виявлено й вивчено власні коливання об’єктів з нульовим об’ємом – плоско-поперечних з’єднань однохвильового та позамежного хвилеводів, що є першопричиною існування пари резонансів повного проходження основної хвилі хвилеводу крізь діафрагми з малими (позамежними) отворами поблизу частот відсікання їхніх перших вищих хвиль. При цьому знайдено й власні коливання діафрагм, збудження яких основною хвилею хвилеводу приводить до резонансних ефектів. У ході дослідження вдалося встановити безпосередній зв’язок між загальновідомим ефектом резонансного проходження крізь “півхвильову” діафрагму й виявленими аномальними резонансами;

 • вивчено резонансне проходження й відбиття плоскої хвилі від частотно-селективних поверхонь із дугоподібними й L-подібними отворами. Встановлено, що на відміну від дугоподібних і прямокутних отворів L-подібні щілини дозволяють для обох поляризацій плоскої хвилі організувати амплітудно-частотні характеристики із двома резонансами повного проходження й резонансом повного відбиття, розташованим між ними.

  Таким чином, створено новий інструмент обчислювальної електродинаміки, який дозволяє враховувати найрізноманітніші реальні геометричні форми пристроїв мікрохвильової техніки та проектувати структури з новими формами поперечних перерізів. Крім того, надалі він перспективний і для поширення на більш складні класи пристроїв, що включають у себе фрагменти багатозв’язних хвилеводів і хвилеводів з довільним діелектричним заповненням.


  СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛИКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Дон Н.Г., Поединчук А.Е., Ткаченко В.И. Численно-аналитический метод расчета критических волновых чисел волноводов сложного поперечного сечения // Радиофизика и электроника: Сб. научн. тр. / НАН Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова. – Харьков. – 2004. – Т.9,№1. – С.177-184.

 • Дон Н.Г. Расчет матрицы рассеяния плоского соединения полых регулярных волноводов произвольного поперечного сечения // Радиофизика и электроника: Сб. научн. тр. / НАН Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усико-ва. – Харьков. – 2005. – Т.10,№1. – С.39-44.

 • Дон Н.Г., Кириленко А.А., Ткаченко В.И. Численная реализация алгоритмов расчета волноводов сложного поперечного сечения с гладкими границами и их соединений // Радиофизика и радиоастрономия. – 2005. – Т.10,№4. – С.398-407.

 • Don N., Germani S., Bozzi M., Kirilenko A., Perregrini L. Determination of the mode spectrum of arbitrarily shaped waveguides using the eigenvalue-tracking method //Microwave and Optical Technology Letters. – 2006. – Vol.48,№3. – P.553-556.

 • Don N.G., Kirilenko A.A., Mospan L.P. Layout of a multislot iris as a tool for the frequency response control //Microwave and Optical Technology Letters. – 2006. – Vol.48,№8. – P.1472-1476.

 • Дон Н.Г., Кириленко А.А. О собственных колебаниях плоскопараллельных сочленений волноводов [Електронний ресурс]: Журнал радиоэлектроники. – 2007. – №7. – Режим доступу до журналу http://jre.cplire.ru/jre/jul07/3/text.html.

 • Дон Н., Кириленко А., Поединчук А. Численно-аналитический метод расчета критических волновых частот волноводов сложного поперечного сечения // Межд. науч. конф. Излучение и рассеяние ЭМВ. – Таганрог. – 2003. – С.59-61.

 • Don N., Kirilenko А., Poyedinchuk A., Tkachenko V. Calculation of cutoff wave numbers in the waveguides of rectangular cross-section with rounded corners // Int. Conf. Antenna Theory and Techn. – Sevastopol. – 2003. – Vol.2. – P.779-781.

 • Don N., Kirilenko А., Poyedinchuk A. Numerical-analytical method to calculation of cutoff wavenumbers of waveguides with complicated cross-section // Kharkiv Conf. Young Scientists. – Kharkiv. – 2004. – P.20.

 • Don N., Kirilenko А., Poyedinchuk A. Mode basis computation for the waveguides of arbitrary cross-section // Int. Conf. Microw., Radar and Wireless Commun. – Warszawa. – 2004. – Vol.2. – P.593-596.

 • Don N., Kirilenko А., Poyedinchuk A. Computation of mode bases for waveguide with complicated cross-sections // Kharkiv Symp. Physics Engin. Microw., Millimeter, and Submillimeter Waves. – Kharkiv. – 2004. – Vol.2. – P.650-652.

 • Don N., Kirilenko А., Poyedinchuk A. Calculation of modal coupling coefficients in problem on plane junction of waveguide with arbitrary cross-sections // Int. Conf. Math. Methods Electromagnetic Theory. – Dnieperpetrovsk. – 2004. – P.150-152.

 • Don N.G., Kirilenko A.A., Mospan L.P. Multi-slot iris in circular waveguide // Int. Conf. Antenna Theory and Techn. – Kyiv. – 2005. – P.460-463.

 • Don N., Kirilenko A. The simplest notch rejection sections in the circular waveguide // Int. Conf. Microw., Radar and Wireless Commun. – Krakow. – 2006. – Vol.2. – P.828-830.

 • Don N. The properties of waveguides and waveguide discontinuities depending on the azimuthal symmetry // Int. Conf. Math. Methods Electromagnetic Theory. – Kharkiv. – 2006. – P.390-392.

 • Don N.G., Kirilenko A.A., Mospan L.P. A multi-aperture iris in a circular waveguide as a tool for the frequency response control // Europ. Microw. Conf. Manchester. – 2006. – P.995-998. – 1 електрон. опт. диск (CD-RОМ): цв; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 95/98/МЕ//NT4/2000/XP. Acrobat Reader. – Заголовок з титул. екрану.

 • Don N., Kirilenko A., Steshenko S. Full-wave analysis of waveguides periodically loaded with irises // Kharkiv Symp. Physics Engin. Microw., Millimeter, and Submillimeter Waves. – Kharkiv. – 2007. – Vol.1. – P.289-291.

 • Don N., Kirilenko A., Bozzi M., Perregrini L. Numerical simulation of frequency selective surfaces perforated with arbitrarily shaped apertures // Kharkiv Symp. Physics Engin. Microw., Millimeter, and Submillimeter Waves. – Kharkiv. – 2007. – Vol.1. – P.301-303.


  АНОТАЦІЇ


  Дон Н.Г. Хвилеводні та періодичні структури, утворені хвилеводами довільного поперечного перерізу. –


 •