LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Цифрова обробка зображень на основі теорії контрастності

прикладних систем обробки зображень та їх трирівневу систему організації програмного забезпечення з апаратною реалізацією перетворень зображень.

Прикладні результати роботи полягають у використанні запропонованих методів і алгоритмів у конкретних проблемно-орієнтованих системах обробки зображень різної фізичної природи. Основні з них наступні.

1. Показано ефективність застосувань запропонованих методів перетворення зображень, отриманих при дистанційному зондуванні поверхні Землі з космічних апаратів. Це дозволило впровадити комплекс програм для обробки космоаерофотографічних зображень.

2. Показано доцільність застосування запропонованих методів перетворення зображень при обробці рентгентелевізійних та радіографічних зображень для збільшення їх інформативності з метою неруйнівного контролю якості виробів і матеріалів. Це дозволило впровадити спеціалізовану систему з комплексом програм обробки телевізійних зображень для їх реалізації.

3. Показано ефективність запропонованих методів нелінійної корекції бінарних зображень, сформованих при ультазвуковій дефектоскопії крупногабаритних виробів з полімерних композиційних матеріалів. Це дозволило впровадити ряд програмно-технічних комплексів для її реалізації.


Отже, в роботі створено новий апарат для ефективного розв’язку задач перетворення зображень, що виникають при побудові систем обробки зображень; розроблено відповідне алгоритмічне забезпечення та розв’язано ряд практичних задач.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Воробель Р.А. Лінійний опис визначення контрастності елементів зображення // Доповіді НАН України. - 1998. - № 1. - С. 128-132.

 • Воробель Р.А. Сприйняття сюжетних зображень та кількісна оцінка їх контрасту на основі лінійного опису визначення контрастності елементів // Доповіді НАН України. - 1998. - № 9. - С. 103 - 108.

 • Воробель Р.А. Скользящие взвешенные ранговые преобразования изображений // Проблемы управления и информатики. - 1997. - № 2. - С. 65 - 74.

 • Воробель Р.А. Деякі підходи до побудови методів нерізкого маскування зображень // Математические машины и системы. - 1998. - № 2. - С. 53-60.

 • Воробель Р.А. Ковзні рангові перетворення аерокосмічних зображень з класифікацією елементів за характеристиками об’єктів // Космічна наука і технологія. - 1998. - Т. 4. - № 4 . - С. 107-112.

 • Воробель Р.А. Ядра визначення контрасту елементів зображення // Відбір і обробка інформації. - 1997. - Вип. 11(87). - С. 96-100.

 • Воробель Р.А. Методи ковзного підвищення контрасту зображень на основі розтягу // Відбір і обробка інформації. - 1998. - Вип. 12(88). - С.94 - 99.

 • Воробель Р.А. Поліпшення якості зображень з використанням виділення країв та перетворення лінійного контрасту // Электроника и связь. - 1997. - №2.- С. 277-281.

 • Воробель Р.А. Метод зміни контрастності зображень на основі нелінійного перетворення локальних контрастів // Вимірювальна техніка та метрологія". - 1998. - Вип. 53. - С 33-38.

 • Воробель Р.А. Гістограмні перетворення як складова частина теорії контрастності зображень // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": "Автоматика, вимірювання та керування". - 1998. - № 324. - С. 114-118.

 • Воробель Р.А. Підвищення ефективності обробки зображень з використанням методів нерізкого маскування // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": "Автоматика, вимірювання та керування".- 1998.- № 356.- С. 125-134.

 • Воробель Р.А. Використання лінійної та гама-корекції для підвищення візуальної якості напівтонових зображень// Электроника и связь. - 1998. - № 5.- С. 25-28.

 • Worobel R.A. Correction of binary images in problems of nondestructive testing // Pattern Recognition and Image Analysis.- 1994.- V.4.- № 3. - P. 275-281.

 • Воробель Р.А., Опир Н.В. Підвищення ефективності методу Гордона для підсилення контрастності зображень // Відбір і обробка інформації. - 1997. - Вип. 11(87). - С.100-103.

 • Воробель Р.А., Опир Н.В. Підвищення контрастності зашумлених зображень// Відбір і обробка інформації. - 1998. - Вип. 12(88). - С. 100 - 104.

 • Воробель Р.А., Опир Н.В., Попов Б.О. Деякі методи обробки зображень у задачах рентгенографічного контролю якості виробів // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 1997. - № 5. - С. 93-98.

 • Воробель Р.А., Журавель І.М. Застосування контрасту з нелінійними симетричними властивостями для підвищення візуальної якості зображень // Вісник Державного університету "Львівська політехніка": "Автоматика, вимірювання та керування". - 1998. - № 324. - С. 120-125.

 • Воробель Р.А., Негода С.В., Попов Б.А. Автоматизация сбора и обработки информации на ЭВМ // Неразрушающий контроль и техническая диагностика. - 1989. - № 2. - C.77-83.

 • Фильтрация бинарных изображений / Воробель Р.А., Кужий Л.И., Негода С.В., Попов Б.А. // Параллельная обработка информации: Проблемно-ориентированные и специализированные средства обработки информации. - К.: Наук. думка, 1990. - Т. 5. - С. 377-396.

 • А. с. 1541639 СССР, МКИ G 06 K 9/36. Устройство для коррекции изображений обьектов / Р.А.Воробель, С.В.Негода (СССР). - № 4442144/24; Заявлено 11.05.88; Опубл. 07.02.90. - Бюл. №5. - 3 с.

 • А. с. 1589299 СССР, МКИ G 06 K 9/46. Устройство для коррекции изображений / Р.А.Воробель, С.В.Негода (СССР). - № 4264269/24; Заявлено 16.06.87; Опубл. 30.08.90. - Бюл. №32. - 5 с.

 • А. с. 1291976 СССР, МКИ G 06 F 7/544. Функциональный генератор / Р.А.Воробель, Я.В.Гапонюк (СССР). - № 3826364/24; Заявлено 18.12.84; Опубл. 23.02.87. - Бюл. №7. - 2 с.

 • А. с. 1305669 СССР, МКИ G 06 F 7/544. Функциональный генератор / Р.А.Воробель, Я.В.Гапонюк (СССР). - № 3826364/24; Заявлено 18.12.84; Опубл. 23.04.87. - Бюл. №15.-2 с.

 • Автоматизация обработки результатов неразрушающего контроля изделий из полимерных композиционных материалов // Р.А.Воробель, С.В.Негода, Н.В.Опыр, Б.А.Попов. – Львов, 1989. – 47 c. – (Препр./ АН УССР, Физ.-мех. ин-т; № 156).

 • Vorobel R.A. A note on image contrast enhancement based on human physiology // 21’st Austrian Association for Pattern Recognition Workshop. Hallstatt, Austria, May 26-27, 1997. - P. 20.

 • Воробель Р.А. Метод поразрядного определения порядковых статистик // Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования и обработки сигналов. SIAP-89: Тез. докл. конф. - Рига: Изд. Ин-та ЭВТ АН Латвийской ССР, 1989. - T.2. - С. 23-24.

 • Воробель Р.А. Конвейерный алгоритм поразрядного определения порядковых статистик // Тез. докл. и сообщ. седьмой Всесоюз. школы-семинара "Распараллеливание обработки информации". - Львов: ФМИ АН УССР, 1989. - Ч. 2.- С. 132-133.

 • Воробель Р.А. Врахування впливу похiдних при рангових перетвореннях // 1-а Українська конференцiя з автоматичного керування “Автоматика-94”: Тез. доп. - Ч. 1. - Київ: IК АН України, 1994. - С. 226.

 • Воробель Р.А., Негода С.В. Псевдопараллельный алгоритм обработки бинарных изображений апертурой 55 элементов // Тез. докл. и сообщ. седьмой Всесоюз. школы-семинара "Распараллеливание обработки информации".- Львов: ФМИ АН УССР. 1989.- Ч. 2. - С. 30-31.

 • Анализ изображений при


 •