LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Електроніка. Обчислювальна техніка → Цифрові системи регулювання електроприводу з комбінованим керуванням

комбінованого керування дозволяє підвищити швидкодію за струмом у два й більше разів та за швидкістю до 15%.

2. Розроблено методичні основи синтезу багатократних дискретних комбінованих систем. Доведена доцільність використання спрощеної методики синтезу комбінованих дискретних систем при одночасній оптимізації за багатьма параметрами, яка полягає в переході від дискретних передавальних функцій до їх неперервних аналогів із подальшим використанням умов оптимізації за модульним оптимумом щодо неперервних систем.

 • Розроблено задавальні прилади, які розширюють коло використання
  комбінованого керування щодо створення ефективних цифрових систем регулювання швидкості та положення. Показано, що при комбінованому керуванні знімається протирічча між кількістю контурів регулювання та швидкодією, яка доведена до рівня другого контуру, а в разі використання інформації про середнє значення швидкості - до рівня процесів кінцевої тривалості. Останнє ствердження справедливе як для однократних, так і для багатократних цифрових систем.

 • Доведено, що в комбінованих системах регулювання положення як з одноразовоінтегрувальним, так і з дворазовоінтегрувальним контурами регулювання швидкості відробка задавальної дії йде не гірше, а для систем із зворотнім зв'язком за середнім значенням швидкості навіть краще, ніж в одноразовоінтегрувальних системах регулювання швидкості, що працюють за відхиленням. Розроблені системи регулювання положення не потребують зміни параметрів систем при відпрацьовуванні переміщень із різним прискоренням (сповільненням), що може бути корисним для поліпшення енергетичних показників роботи приводу.

  5. Доведена ефективність використання імпульсної корекції запізнення у контурах регулювання швидкості для підвищення швидкодії однократних систем регулювання швидкості та положення при їх роботі за відхиленням, а для систем регулювання положення і при комбінованому керуванні. Запропоновано спосіб реалізації імпульсної корекції запізнення у дворазовоінтегрувальних контурах регулювання швидкості, що дозволяє компенсувати запізнення в контурі, не порушуючи його астатичних властивостей за збурювальним впливом.

 • Встановлено, що реалізація комбінованого керування в системах регулювання швидкості з обмеженням ривка, незалежно від структурної побудови контуру регулювання швидкості, дозволяє здійснити відробку завдання з максимальною при заданих обмеженнях швидкодією. Доведено, що при запропонованій методиці синтезу перехідні процеси всіх розглянутих комбінованих систем будуть однакові, тому ефективність використання комбінованого керування тим вище, чим гірші динамічні показники відповідних систем із регулюванням за відхиленням.

 • Розв’язано ряд задач, які полегшують розробку електроприводів із комбінованим керуванням, їх аналіз та обгрунтування: проведено синтез та аналіз великої кількості можливих варіантів побудови цифрових систем регулювання швидкості й положення з комбінованим керуванням; розроблено математичну модель у просторі станів та програмне забезпечення для аналізу багатократних цифрових систем регулювання; показано хороший збіг результатів експериментальних досліджень та математичного моделювання.


  Основні положення дисертації висвітлено в роботах:

  1. Коцегуб П.Х., Баринберг В.А., Минтус А.Н. Синтез однократноинтегрирующей комбинированной цифровой системы подчиненного регулирования электропривода с двумя периодами квантования // Известия вузов. Электромеханика. -1995. - N5-6.- C. 63-68.

  2. Коцегуб П.Х., Баринберг В.А., Минтус А.Н. Синтез двукратноинтегрирующих комбинированных цифровых систем подчиненного регулирования электропривода постоянного тока с двумя периодами квантования // Изв. вузов. Электромеханика. - 1996. - № 5-6. - С.86-93.

 • Коцегуб П.Х., Минтус А.Н. Особенности реализации импульсной коррекции запаздывания в цифровых астатических по возмущающему воздействию системах регулирования скорости. // Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика: Вестник ХГПУ. Специальный выпуск. Харьков: ХГПУ. - 1998.- С.73-74.

 • Коцегуб П.Х., Минтус А.Н., Шумяцкий В.М. Комбинированное управление в системах регулирования скорости с ограничением первых двух производных регулируемой координаты. // Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика: Вестник ХГПУ. Специальный выпуск. Харьков: ХГПУ. -1998.- С.115-116.

  5. Кац А.Б., Коцегуб П.Х., Минтус А.Н. Комбинированное управление многократными цифровыми астатическими по нагрузке системами регулирования положения. // Взрывозащищенное электрооборудование: Cб. научн. тр.УкрНИИВЭ. -Донецк, 1998. - С.91-100.

  6. Коцегуб П.Х., Минтус А.Н. Комбинированные двукратноинтегрирующие системы регулирования скорости с учетом ограничений ускорения и рывка. //Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація, випуск 3: - Донецьк: ДонДТУ, 1999. - С.63-71.

  7. Коцегуб П.Х., Баринберг В.А., Минтус А.Н. Синтез многократних цифровых систем управления электроприводами постоянного тока. // Труды конференции "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика". - Харьков: Основа. - 1994.- С. 41-45.

  8. Коцегуб П.Х., Минтус А.Н. Синтез цифровых комбинированных систем позиционного электропривода с однократноинтегрирующим контуром регулирования скорости. // Труды конференции "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика". - Харьков: Основа. - 1995.- C.53-57.

 • Коцегуб П.Х., Баринберг В.А., Минтус А.Н. Цифровые комбинированные двукратноинтегрирующие системы регулирования скорости привода постоянного тока с тремя корректирующими связями.// Труды конференции "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика". - Харьков: Основа. - 1996. - C. 123-127.

 • Коцегуб П.Х., Минтус А.Н., Старостин С.С. Экспериментальные исследования комбинированных систем регулирования скорости электроприводов постоянного тока с прямым цифровым управлением. // Труды конференции "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика".-Харьков: Основа. - 1997.- С. 220-223.

 • Коцегуб П.Х., Минтус А.Н., Толочко О.И. Комбинированное управление цифровыми системами регулирования скорости с учетом ограничения ускорения и рывка. // Электротехника. - 1999. - №5. С. 33-38.

 • Минтус А.Н. Оценка влияния компенсации запаздывания в контуре регулирования скорости на динамические свойства цифровых комбинированных систем регулирования положения.// Сборник научных трудов ДонГТУ. Серия: Электротехника и энергетика, выпуск 4: Донецк: ДонГТУ, 1999. - С. 52-55.


  Особистий внесок здобувача: Усі результати, що становлять основний зміст дисертації, автор отримав самостійно. У роботах, надрукованих у співавторстві, дисертанту належить: в [1,2,5,7,8,9] зроблено оптимізацію та одержані результати математичного моделювання систем; в роботах [5,9] автором установлено, що запропонований спосіб реалізації комбінованого керування ефективний лише при використанні в регуляторі швидкості інтегрування за методом трапецій; в роботі [4,6,11] автором запропонована методика синтезу та знайдено результати оптимізації розглянутих систем; в роботі [3] автором запропоновано спосіб реалізації імпульсної корекції запізнення та синтезовані ланки, які її реалізують; в роботі [10] автором запропоновані алгоритми реалізації та знайдено параметри комбінованих систем, а також отримані результати їх математичного


 •