LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Історія. Історичні науки → Аграрний розвиток Волинської губернії в 1795-1861 рр.

32НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ім.І.КРИП’ЯКЕВИЧАУДК 947.084 (477.82) + 943.8.081

Бундак Олена Анатоліївна

Аграрний розвиток

Волинської губернії

в 1795-1861 рр.


Спеціальність 07.00.01 – історія України


Автореферат дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата історичних наук

Львів - 1999Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі історії слов’янських народів Волинського державного університету імені Лесі Українки (м.Луцьк).


Науковий керівник –

Франчук Євген Іванович,

кандидат історичних наук, професор, декан історичного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки

Офіційні опоненти –

Крикун Микола Григорович,

доктор історичних наук,

Львівський державний університет імені І.Франка, професор кафедри історії слов’янських країн


Гелей Степан Дмитрович,

кандидат історичних наук, Львівська комерційна академія, зав.кафедри історії України та політології

Провідна установа –

Інститут історії України НАН України (відділ історико-краєзнавчих досліджень м.Київ)Захист відбудеться 6 квітня 1999 р. о 1500 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д.35.222.01 в Інституті українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України (290026, м.Львів, вул.Козельницька, 4).


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України (м.Львів-26, вул.Козельницька, 4).


Автореферат розісланий 6 березня 1999 р.


Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради

кандидат історичних наук Ф.І.СтеблійXVIII – XIX . . , , , .

, . , ’ .

– , , 1795-1861 .; - .

, . - , , , ’ , . - , . . , .

, 1795-1861 ., , , ’ , , .

(.).

– 1795-1861 . – . , , .

– 1795-1861 . , , , :

– , - ;

– ;

– ;

– ;

– .

’, , , ’ – , - .

. .

, ’ . .

– . , , -, (, ), “” “” , , 1830-1831., , .

, , , -, , , , . - .

. .: – (1803-1816 .) - 1830-1833 .; , - – .

1796-1860 . ; , , . (1796-1862 .)