LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Прогрес науки зворотньо-пропорційний кількості журналів, що видаються
Шостий закон Паркінсона

Алфавітний перелік
наукових фахових видань України,
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

За станом на 09.2004

(відповідно до переліків N 1 — N 14, затверджених постановами президії ВАК України від:
09.06.1999 р. N 1-05/7, 08.09.1999 р. N 01-05/9, 10.11.1999 р. N 3-05/11, 09.02.2000 р. N 2-02/2,
10.05.2000 р. N 1-02/5, 11.10.2000 р. N 1-03/8, 13.12.2000 р. N 1-01/10, 11.04.2001 р. N 5-05/4,
14.11.2001 р. N 2-05/9, 12.06.2002 р. N 1-05/6, 15.01.2002 р. N 1-05/1, 11.06.2003 р. N 1-05/6,
10.12.2003 р. N 1-05/10,  16.09.2004 р. N 3-05/8)
 • Авіаційно-космічна техніка і технологія (Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського "ХАІ" МОН України)
 • Авіаційно-космічна техніка і технологія (Харківський авіаційний інститут ім. М.Є.Жуковського)
 • Автоматизация судовых технических средств (Одеська державна морська академія)
 • Автоматизація виробничих процесів (Київський інститут автоматики)
 • Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні (Державний університет "Львівська політехніка")
 • Автоматизированные системы управления и приборы автоматики (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки)
 • Автоматизовані системи управління і нові інформаційні технології (Міжнародний ННЦ інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України)
 • Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи (Херсонський державний технічний університет Міносвіти України)
 • Автоматическая сварка (Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України)
 • Автомобільний транспорт (Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет)
 • Автомобільні дороги і дорожнє будівництво (Український транспортний університет)
 • Автошляховик України (Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут)
 • Агапіт (Національний музей медицини України)
 • Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України)
 • Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України)
 • Аграрний вісник Причорномор'я (Одеський сільськогосподарський інститут)
 • Агроекологічний журнал (Інститут агроекології та біотехнології УААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН)
 • Агроекологія і біотехнологія (Інститут агроекології та біотехнології УААН)
 • АгроІнКом (МАПІК "Агропромінвест-інтернейшнл")
 • Агрохімія і грунтознавство (Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН)
 • Агрохімія та грунтознавство (Львівський державний університет ім. Ів.Франка)
 • Адаптивні системи автоматичного управління (Національний технічний університет України "КПІ")
 • Адгезия расплавов и пайка материалов (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України)
 • Академічний огляд. Економіка та підприємництво (Національна гірнича академія, Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права)
 • Актуальні культурно-мистецькі проблеми. Організаційний аспект (Київський державний інститут театрального мистецтва ім.І.К.Карпенка-Карого Мінкультури України)
 • Актуальні питання держави та права (Одеська державна юридична академія)
 • Актуальні питання масової комунікації (Інститут журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка)
 • Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики (Запорізький державний медичний університет МОЗ України)
 • Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України)
 • Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики (Луганський державний медичний університет)
 • Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії (Рівненський державний гуманітарний університет)
 • Актуальні проблеми геології, географії та екології (видавництво "Навчальна книга")
 • Актуальні проблеми державного управління (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України)
 • Актуальні проблеми державного управління (Львівський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України)
 • Актуальні проблеми державного управління (Одеський філіал Української академії державного управління при Президентові України)
 • Актуальні проблеми державного управління (Українська Академія державного управління при Президентові України)
 • Актуальні проблеми державного управління (Харківський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України)
 • Актуальні проблеми духовності (Криворізький державний педагогічний університет МОН України)
 • Актуальні проблеми економіки (ВНЗ "Національна академія управління")
 • Актуальні проблеми економіки (Дніпропетровський державний університет)
 • Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв)
 • Актуальні проблеми літературознавства (м.Дніпропетровськ)
 • Актуальні проблеми міжнародних відносин (Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка)
 • Актуальні проблеми нефрології (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця)
 • Актуальні проблеми права: теорія і практика (Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля МОН України)
 • Актуальні проблеми політики (Одеська державна юридична академія)
 • Актуальні проблеми психології (Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України)
 • Актуальні проблеми слов'янської філології (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Бердянський державний педагогічний інститут, Дніпропетровський державний університет, Харківский державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.В.Гоголя, Донецький державний університет, Інститут польської філології Вищої педагогічної школи, м.Жешув)
 • Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії МОЗ України
 • Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство (Рівненський державний гуманітарний університет МОН України)
 • Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)
 • Актуальні проблеми української літератури і фольклору (Донецький державний університет)
 • Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності (Київський державний лінгвістичний університет)
 • Актуальные вопросы

 •