LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Цивілізація (Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського МОН України)
 • Інтродукція рослин (Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України)
 • Інфекційні хвороби (Тернопільська державна медична академія)
 • Інформаційні технології і системи (Інститут інформаційної інфраструктури, м.Львів) (інформатика)
 • Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті (Харківська державна академія залізничного транспорту)
 • Історико-географічні дослідження в Україні (Інститут історії України НАН України)
 • Історико-літературний журнал (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова)
 • Історико-політичні проблеми сучасного світу (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича МОН України)
 • Історична пам'ять (Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка, Полтавський регіональний осередок Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, Полтавське наукове товариство краєзнавців)
 • Історичні і політологічні дослідження (Донецький національний університет)
 • Історіографічні дослідження в Україні (Інститут історії України НАН України)
 • Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела (Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, м.Київ)
 • Історія в школах України (Міносвіти України)
 • Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Інститут історії України НАН України)
 • Історія української науки на межі тисячоліть (Дніпропетровський національний університет, Академія наук вищої школи України, Наукове товариство ім. Т.Г.Шевченка)
 • Йылдыз
 • Картографія та вища школа (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Українське географічне товариство)
 • Картоплярство (Інститут картоплярства УААН)
 • Катализ и нефтехимия (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії)
 • Квалілогія книги (Українська академія друкарства МОН України)
 • Кибернетика и системный анализ (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України) (інформатика, обчислювальна математика, варіаційне числення та теорія оптимального керування, дослідження операцій та теорія ігор)
 • Кибернетика и системный анализ (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України)
 • Київська старовина (м.Київ)
 • Київське музикознавство (Київське державне вище музичне училище імені Р.М.Глієра)
 • Кинематика и физика небесних тел (Головна астрономічна обсерваторія НАН України) (астрономія, геофізика, дистанційні аерокосмічні дослідження)
 • Кібернетика і обчислювальна техніка (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти України, Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України).
 • Кібернетика та обчислювальна техніка (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України) (інформатика)
 • Кіно - Театр
 • Клінічна анатомія та оперативна хірургія (Буковинська державна медична академія МОЗ України)
 • Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія (Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України)
 • Клінічна та експериментальна патологія (Буковинська державна медична академія МОЗ України)
 • Клінічна фармація (Українська фармацевтична академія, м.Харків)
 • Клінічна хірургія (Інститут клінічної та експериментальної хірургії АМН України, Наукове товариство хірургів України)
 • Командор (Вісник державного службовця України)
 • Коммунальное хозяйство городов (Харківська державна академія міського господарства Міністерства освіти і науки України)
 • Композиционные и полимерные материалы (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України)
 • Комп'ютер у школі та сім'ї
 • Комп'ютерна математика (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України), (інформатика)
 • Комп'ютерні технології друкарства (Українська академія друкарства, м.Львів)
 • Комп'ютерні засоби, мережі та системи (НАН України, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України)
 • Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова)
 • Комп'ютинг (Тернопільська академія народного господарства МОН України)
 • Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин (Кіровоградський державний технічний університет)
 • Конфліктологічна експертиза: теорія і методика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Товариство конфліктологів України)
 • Корми і кормовиробництво (Інститут кормів УААН)
 • Космічна наука і технологія (Головна астрономічна обсерваторія НАН України)
 • Космічна наука і технологія (НАН України, НКА України) (астрономія, геофізика)
 • Коштовне та декоративне каміння (Гемологічний центр Міністерства фінансів України)
 • Криминалистика и судебная єкспертиза (Міністерство юстиції України)
 • Крымский архив (м.Сімферополь)
 • Культура і мистецтво у сучасному світі (Київський державний університет культури і мистецтв)
 • Культура і сучасність (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України)
 • Культура народів Причорномор'я (Кримський науковий центр НАН України, Кримський інститут економіки та господарчого права, Міжвузівський центр "Крим" і Мелітопольський філіал Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського)
 • Культура народов Причерноморья (Кримський науковий центр)
 • Культура слова (Інститут української мови НАН України)
 • Культура України (Харківська державна академія культури Міністерства культури і мистецтв України)
 • Культура України. Серія: Мистецтвознавство. Філософія (Харківська державна академія культури Міністерства культури і мистецтв України)
 • Культурологічний вісник (Запорізький державний університет, Запорізький обласний інститут удосконалення вчителів, Запорізька облдержадміністрація)
 • Лабораторная диагностика (Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.І.Громашевського)
 • Лаврський альманах (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник)
 • Литература в контексте культуры (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України)
 • Лікарська справа (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, м.Київ)
 • Лікарська справа (МОЗ України, видавництво "Здоров'я")
 • Ліки (Інститут фармакології і токсикології АМН України)
 • Ліки України (Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості)
 • Лікування та діагностика (АМН України)
 • Лінгвістичні дослідження (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди)
 • Лінгвістичні студії (Донецький державний університет)
 • Лісівництво і агролісомеліорація (Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького)
 • Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість (Український державний лісотехнічний університет Міносвіти України)

 •