LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 • Література та культура Полісся (Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя Міністерства освіти і науки України)
 • Література та культура Полісся (Ніжинський державний педагогічний Інститут імені Миколи Гоголя)
 • Літературознавчий збірник (Донецький державний університет Міністерства освіти і науки України)
 • Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України)
 • Літературознавчі студії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 • Літопис травматології та ортопедії (МОЗ України, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Українська асоціація травматологів-ортопедів)
 • Львівський медичний часопис (ACTA MEDICA LEOPOLIENSIA) (Львівський державний медичний університет)
 • Людина і політика (м.Київ)
 • Людина і політика (Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, Міжнародний інститут порівняльного аналізу, НГЦЕС "Парадигма нова", Інститут вищої школи АПН України)
 • Магарач. Виноградарство и виноделие (Інститут винограду і вина "Магарач")
 • Малий і середній бізнес (НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України, Українська спілка підприємців малого і середнього бізнесу, Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи)
 • Мандрівець
 • Маркетинг в Україні (м.Київ)
 • Маркетинг: теорія і практика (Східноукраїнський державний університет, м.Луганськ)
 • Математика в школі (Міносвіти, АПН України)
 • Математическая физика, анализ, геометрия (ФТІН ім. Б.І.Вєркіна НАН України) (математика)
 • Математические машины и системы (Інститут проблем математичних машин та систем НАН України) (математичне моделювання та обчислювальні методи, математичне та програмне забезпечення окислювальних машин і систем)
 • Математичне моделювання (Дніпродзержинський державний технічний університет)
 • Математичне моделювання в інженерних та економічних задачах транспорту. Серія: Транспорт (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту)
 • Математичні машини і системи (Інститут проблем математичних машин і систем НАН України)
 • Математичні методи і фізико-механічні поля (Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України, м.Львів)
 • Математичні методи та фізико-механічні поля (Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка) (математика, механіка, інформатика)
 • Математичні студії (Львівський державний університет імені Івана Франка) (математика)
 • Материалы по археологии и этнографии Таврии (Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАН України)
 • Матеріали до української етнології (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України, Асоціація етнологів)
 • Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України)
 • Машинна обробка інформації (Київський національний економічний університет)
 • Машинобудування України (Міністерство промислової політики України)
 • Машинознавство (Державний університет "Львівська політехніка")
 • Медико-социальные проблемы семьи (Донецький державний медичний університет)
 • Медицина сьогодні і завтра (м.Харків)
 • Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия (Український НДІ медичної реабілітації та курортології, м.Одеса)
 • Медична освіта (Тернопільська державна медична академія ім. І.Я.Горбачевського)
 • Медична освіта (Тернопільська державна медична академія ім. І.Я.Горбачевського) (медична психологія)
 • Медична хімія (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, м.Київ)
 • Медичні перспективи (Дніпропетровська державна медична академія)
 • Медієвістика (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Міжнародна асоціація україністів)
 • Международный медицинский журнал (м.Харків)
 • Меліорація і водне господарство (Інститут гідротехніки і меліорації УААН)
 • Менеджер (Вісник Донецької державної академії управління)
 • Менеджмент та підприємництво в Україні; етапи становлення і проблеми розвитку (Вісник державного університету "Львівська політехніка")
 • Металеві конструкції (Донбаська державна академія будівництва і архітектури)
 • Металл и литье Украины (Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, м.Київ)
 • Металлургическая и горнорудная промышленность (Державна металургійна академія України)
 • Металлургическая теплотехника (Державна металургійна академія України)
 • Металлургия (Донецький державний технічний університет)
 • Металознавство та обробка металів (Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, м.Київ)
 • Металознавство та термічна обробка металів (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури)
 • Металлофизика и новейшие технологии (Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України)
 • Металофізика та новітні технології (Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України) (фізика)
 • Металургія (Запорізька державна інженерна академія)
 • Метеорологія, кліматологія і гідрологія (Одеський гідрометеорологічний інститут Міносвіти України) (геофізика)
 • Методи розв'язування прикладних задач механіки деформованого твердого тіла (Дніпропетровський державний університет Міністерства освіти і науки України)
 • Методи та засоби управління розвитком транспортних систем (Одеський державний морський університет МОН України)
 • Методи та прилади контролю якості (Івано-Франківський державний технічній університет нафти і газу)
 • Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства (Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України)
 • Механизация производственных процессов рыбного хозяйства, промышленных и аграрных предприятий (Керченський морський технологічний інститут Мінагрополітики України)
 • Механізація сільськогосподарського виробництва (Кримський державний аграрний університет, м.Сімферополь)
 • Механізація сільськогосподарського виробництва (Національний аграрний університет)
 • Механізація та електрифікація сільського господарства (УААН ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства")
 • Механізм регулювання економіки (Сумський державний університет, Центр економічних досліджень, Сумське регіональне відділення Академії підприємництва та менеджменту України, ТОВ "Університетська книга")
 • Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва (Сумський державний університет)
 • Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій (Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України)
 • Механіка та машинобудування (Харківський державний політехнічний університет)
 • Механіка гіроскопічних систем (Національний технічний університет України "КПІ" МОН України)
 • Механіка твердого тіла

 •