LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

(Інститут прикладної математики і механіки НАН України) (механіка)
 • Минералогический журнал (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України)
 • Мистецтво екрана (Київський державний інститут театрального мистецтва ім.І.К.Карпенка-Карого Мінкультури України)
 • Мистецтво та освіта (Міносвіти, АПН України, Київська дитяча Академія мистецтв)
 • Мистецтвознавство (Інститут народознавства НАН України, Спілка критиків та істориків мистецтва)
 • Мистецтвознавство України (Академія мистецтв України)
 • Мистецькі обрії (Академія мистецтв України)
 • Митна справа (Одеська національна юридична академія, ТОВ "Митна газета")
 • Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки (Інститут історії України)
 • Міжнародний медичний журнал (Харківська медична академія післядипломної освіти, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харківське медичне товариство)
 • Мікробіологічний журнал (НАН України, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, Національний аграрний університет)
 • Міліція України (Міністерство внутрішніх справ України)
 • Мінералогічний збірник (Львівський державний університет ім. І.Франка)
 • Мінеральні ресурси України (УкрДГРІ Мінекоресурсів України)
 • Містобудування та територіальне планування (Київський національний університет будівництва і архітектури Міносвіти України)
 • Мова (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова МОН України)
 • Мовні і концептуальні картини світу (Київський університет імені Тараса Шевченка)
 • Мовознавство
 • Модели управления в рыночной экономике (Донецький державний університет Міносвіти України)
 • Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України (Державний НДІ інформатизації та моделювання економіки)
 • Моделювання та інформаційні технології (Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, м.Київ)
 • Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міністерства освіти і науки України)
 • Молода спортивна наука України (Львівський державний інститут фізичної культури Міносвіти України)
 • Молодіжний науковий вісник (Волинський державний університет імені Лесі Українки)
 • Молочна промисловість (Технологічний інститут молока та м'яса УААН, Науково-виробнича організація "Лактол")
 • Молочне і м'ясне скотарство (Інститут тваринництва УААН)
 • Морской гидрофизический журнал (Морський гідрофізичний інститут НАН України) (геофізика, гідромеханіка)
 • Морський гідрофізичний журнал (Морський гідрофізичний інститут НАН України)
 • Морський екологічний журнал (Інститут біології південних морів НАН України)
 • Музика
 • Музичне мистецтво (Донецька державна консерваторія ім.С.С.Прокоф'єва Мінкультури України)
 • Музичне мистецтво і культура (Одеська державна консерваторія ім. А.В.Нежданової)
 • Мультиверсум. Філософський альманах (Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України)
 • Нагруженность и прочность подвижного состава. Серія: Транспорт (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту)
 • Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем (Донбаська державна машинобудівна академія)
 • Нариси з історії природознавства і техніки (Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, Українське товариство істориків науки)
 • Народна творчість та етнографія (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України, Міжнародна асоціація етнологів)
 • Народознавчі зошити
 • Народознавчі зошити (Інститут народознавства НАН України)
 • Наука в олимпийском спорте
 • Наука і освіта (Південний науковий центр АПН України)
 • Наука і сучасність (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова)
 • Наука. Релігія. Суспільство (Донецький державний інститут штучного інтелекту НАН України, Донецька облдержадміністрація)
 • Наука. Релігія. Суспільство (Інститут проблем штучного інтелекту НАН України)
 • Наука та наукознавство (НАН України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва МОН України)
 • Наукове пізнання: методологія та технологія (Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського)
 • Науковий вісник (Академія державної податкової служби України)
 • Науковий вісник (Інститут змісту і методів навчання, Український державний лісотехнічний університет)
 • Науковий вісник Академії державної податкової служби України
 • Науковий вісник будівництва (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України, ХОТВ АБУ)
 • Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту. Серія: економічні науки (Науково-дослідний фінансовий інститут при Мінфіні України, Буковинський державний фінансово-економічний інститут Мінфіну України)
 • Науковий вісник ВДУ. Серія: Історичні науки (Волинський державний університет ім.Лесі Українки Міносвіти України)
 • Науковий вісник ВДУ. Серія: Філософські науки (Волинський державний університет ім. Лесі Українки)
 • Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія: міжнародні відносини
 • Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Неорганічна хімія
 • Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки (фізика)
 • Науковий вісник Дипломатичної академії України
 • Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
 • Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету
 • Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту (м.Ізмаїл)
 • Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія
 • Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького
 • Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету
 • Науковий вісник Національного аграрного університету
 • Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України
 • Науковий вісник Національної гірничої академії України
 • Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського
 • Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського (м.Одеса)
 • Науковий вісник Полтавського кооперативного інституту. Серія: економічні науки
 • Науковий вісник Ужгородського державного університету (фізика)
 • Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія: економіка
 • Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія: педагогіка; соціальна робота
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: історія
 • Науковий вісник

 •