LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Ужгородського університету. Серія: математика і інформатика (алгебра та теорія чисел, інформатика)
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина
 • Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету
 • Науковий вісник Українського НДІ пожежної безпеки МВС України
 • Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту ДПА України
 • Науковий вісник Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Серія: Філософія
 • Науковий вісник Чернівецького державного університету (математика, інформатика, фізика)
 • Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту (ЧТЕІ) Київського національного торговельно-економічного університету МОН України
 • Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія
 • Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Германська філологія
 • Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Економіка
 • Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Історія
 • Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: історія, політичні науки, міжнародні відносини
 • Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія
 • Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Слов'янська філологія
 • Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Фізика. Електроніка
 • Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Філософія
 • Науковий вісник Юридичної академії МВС України
 • Науково-технічний бюлетень (Інститут біології тварин УААН)
 • Наукові записки Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
 • Наукові вісті Національного технічного університету України "КПІ" (інформатика і кібернетика)
 • Наукові вісті Національного технічного університету України "КПІ" (математика)
 • Наукові вісті Національного технічного університету України "КПІ" (механіка)
 • Наукові вісті Національного університету України "КПІ" (фізика)
 • Наукові записки (Острозька академія)
 • Наукові записки (Тернопільська академія народного господарства)
 • Наукові записки (Українська академія друкарства Міносвіти України)
 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: географія
 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія
 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія
 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія
 • Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України
 • Наукові записки з української історії (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди Міносвіти України)
 • Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
 • Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України
 • Наукові записки кафедри педагогіки (Харківський державний університет, Інститут сходознавства і міжнародних відносин, "Харківський колегіум", Харківський педагогічний коледж)
 • Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки
 • Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Серія: педагогічні науки
 • Наукові записки КНУКіМ. Культура і мистецтво у сучасному світі (Київський державний університет культури і мистецтва Міністерства культури і мистецтв України)
 • Наукові записки Луганського національного педагогічного університету. Серія: філологічні науки
 • Наукові записки НаУКМА. Серія: Біологія та екологія (Національний університет "Києво-Могилянська академія")
 • Наукові записки НаУКМА. Серія: політичні науки
 • Наукові записки НаУКМА. Серія: Політологія; соціологія (Національний університет "Києво-Могилянська академія")
 • Наукові записки НаУКМА. Серія: соціологічні науки
 • Наукові записки НаУКМА. Серія: теорія та історія культури
 • Наукові записки НаУКМА. Серія: Фізико-математичні науки (Національний університет "Києво-Могилянська академія") (фізика).
 • Наукові записки (Національний університет "Києво-Могилянська академія")
 • Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки
 • Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: фізико-математичні науки (математика)
 • Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія: фізико-математичні науки (фізика)
 • Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Серія: Філологія
 • Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: історичні науки
 • Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: історія
 • Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство
 • Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство
 • Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія, економіка, соціологія
 • Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Географія
 • Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка
 • Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. Володимира Гнатюка. Серія: біологія (агрономія)
 • Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. В.Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство
 • Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. В.Гнатюка. Серія: Біологія
 • Наукові записки Української академії друкарства
 • Наукові записки Харківського військового університету Міноборони України. Серія: соціальна філософія, педагогіка, психологія
 • Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Серія: Літературознавство
 • Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів (Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України)
 • Наукові записки. Історія (Національний університет "Києво-Могилянська Академія")
 • Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Міністерства освіти і науки України)
 • Наукові записки. Серія: Хімія (Тернопільський державний педагогічний університет)
 • Наукові записки. Серія: Філологічні та історичні науки (Ніжинський державний педагогічний університет ім.М.Гоголя Міністерства освіти і науки України)
 • Наукові зошити історичного факультету (Львівський державний університет імені Івана Франка)
 • Наукові нотатки (Луцький

 •