LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

державний технічний університет)
 • Наукові праці. Серія: екологія (Миколаївська філія Національного університету "Києво-Могилянська академія") (агрономія)
 • Наукові праці. Серія: економічні науки (Миколаївська філія НаУКМА)
 • Наукові праці. Серія: історія (Миколаївська філія НаУКМА)
 • Наукові праці. Серія: педагогічні науки (Миколаївська філія НаУКМА)
 • Наукові праці (Миколаївська філія Національного університету "Києво-Могилянська Академія")
 • Наукові праці академії (Державна льотна академія України МО України)
 • Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: гірничо-електромеханічна
 • Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: гірничо-геологічна
 • Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка
 • Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація
 • Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: Проблеми моделювання та автоматизації проектування динамічних систем
 • Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: економічна
 • Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Гірничо-геологічна"
 • Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Гірничо-електромеханічна"
 • Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Економічна"
 • Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Електротехніка і енергетика"
 • Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка"
 • Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Металургія"
 • Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Обчислювальна техніка та автоматизація"
 • Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Проблеми моделювання та автоматизації проектування динамічних систем"
 • Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (ЗДУ, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України - Запорізьке відділення)
 • Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія: історичні науки
 • Наукові праці Кам'янець-Подільського педагогічного університету. Серія: філологічні науки
 • Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Серія: економічні науки
 • Наукові праці Кримського державного аграрного університету. Серія: економічні науки
 • Наукові праці Кримського державного аграрного університету. Серія: ветеринарні науки
 • Наукові праці Національного університету харчових технологій
 • Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
 • Наукові праці НДФІ (НД фінансовий інститут)
 • Наукові праці Одеської державної академії харчових технологій
 • Наукові праці Одеської національної юридичної академії
 • Наукові праці УДАЗ ім. О.С.Попова (Українська державна академія зв'язку ім. О.С.Попова)
 • Наукові праці Українського державного університету харчових технологій
 • Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту
 • Наукові праці. Серія: історичні науки; економічні науки; педагогічні науки (Миколаївська філія Національного університету "Києво-Могилянська академія")
 • Наукові праці. Серія: політичні науки (Миколаївська філія Національного університету "Києво-Могилянська академія")
 • Наукові студії з політичної психології (Інститут соціальної та політичної психології АПН України)
 • Науково-технічна інформація (м.Київ)
 • Науково-технічний бюлетень Інституту землеробства і біології тварин УААН. Серія: землеробство і рослинництво
 • Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН
 • Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва УААН
 • Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці ім.В.М.Ремесла
 • Науково-технічний збірник Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України
 • Научные труды (Державний науково-дослідний та проектний інститут основної хімії)
 • Научные труды Крымского государственного аграрного университета. Серия: сельскохозяйственные науки
 • Нафтова і газова промисловість (Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу)
 • Наша школа
 • Наше право (Національний університет внутрішніх справ МВС України)
 • Нейрофизиология (Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України)
 • Нелінійні граничні задачі (Інститут прикладної математики і механіки НАН України) (математика)
 • Нелінійні коливання (Інститут математики НАН України) (математика, механіка)
 • Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України)
 • Нова парадигма. (Запорізький державний університет)
 • Нова педагогічна думка (Острозька Академія, Ревненський інститут підвищення кваліфікації педагогічних кадрів)
 • Нова політика
 • Нова філологія (Запорізький державний університет МОН України)
 • Новини енергетики (Всеукраїнський енергетичний комітет всесвітньої енергетичної ради)
 • Новини науки Придніпров'я. Серія: інженерні дисципліни (Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Дніпропетровська державна медична академія, Рекламно-видавниче агентство "Дніпро-Вал")
 • Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні (Запорізький державний технічній університет). Порошковая металлургия (Інститут проблем матеріалознавства НАН України)
 • Нові сторінки історії Донбасу (Донецький державний університет)
 • Нові технології. Науковий вісник Інституту економіки та нових технологій
 • Нові технології в будівництві (НДІ будівельного виробництва Держбуду України, Академія будівництва України)
 • Нові технології навчання (МОН України, Науково-методичний центр вищої освіти)
 • Новое в зкономической кибернетике (Донецький державний університет Міністерства освіти і науки України)
 • Обладнання та технології харчових виробництв (Донецький державний університет економіки і торгівлі)
 • Образ (Інститут журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка)
 • Обрії (Івано-Франківський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників)
 • Обробка дисперсних матеріалів та середовищ (Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України, НПВО "Вотум", Українське хімічне товариство),
 • Обчислювальна та прикладна математика (Київський університет імені Тараса Шевченка) (математика, інформатика). Оптоєлектроника и полупроводниковая техника (Інститут фізики напівпровідників НАН України), (фізика)
 • Овочівництво і баштанництво (Інститут овочівництва і баштанництва УААН)
 • Одеський медичний журнал (Одеський державний медичний університет)
 • Онкологія (Інститут

 •