LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

університет ім. І.І.Мечникова)
 • Правове регулювання економіки (Київський національний економічний університет МОН України)
 • Практична медицина (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького, ПП "ПМ")
 • Практична психологія та соціальна робота (м.Київ)
 • Практична філософія (Інститут філософії НАН України, Центр практичної філософії)
 • Праці Донецького державного технічного університету. Серія: електротехніка і енергетика
 • Праці Інституту електродинаміки НАН України
 • Праці Інституту математики НАН України (з механіки)
 • Праці Інституту математики НАН України (математика, інформатика)
 • Праці наукового товариства ім. Тараса Шевченка (м.Львів)
 • Праці Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Екологічний збірник (м.Львів)
 • Праці Таврійської державної агротехнічної академії
 • Праці Українського інституту скла
 • Праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (Держкомгідромет) (геофізика)
 • Предпринимательство, хозяйство и право (Інститут держави і права НАН України, Спілка юристів України)
 • Прикладна геометрія та інженерна графіка (Київський національний університет будівництва і архітектури Міносвіти України)
 • Прикладна гідромеханіка (Інститут гідромеханіки НАН України)
 • Прикладна механіка (Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України)
 • Проблеми археології Подніпров'я (Дніпропетровський державний університет)
 • Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України)
 • Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти (Харківський інститут мистецтв ім. І.П.Котляревського)
 • Проблеми військової охорони здоров'я (Українська військово-медична академія)
 • Проблемы высокотемпературной техники (Дніпропетровський національний університет МОН України)
 • Проблеми гірського тиску (Донецький державний технічний університет Міносвіти України)
 • Проблеми гірського тиску (Донецький національний технічний університет)
 • Проблеми граматики і лексикології української мови (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м.Київ)
 • Проблеми екології (Донецький національний технічний університет)
 • Проблеми екології та медицини (Українська медична стоматологічна академія, Українська академія наук національного прогресу)
 • Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології (Луганський державний медичний університет)
 • Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок (ДВАТ "НДІ гірничої механіки ім. М. М. Федорова" Мінпаливенерго України)
 • Проблеми ендокринної патології (Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського АМН України)
 • Проблеми ендокринної патології (АМН України, МОЗ України, Інститут проблем ендокринної патології АМН України)
 • Проблеми етномузикології (Національна музична академія України імені П.І.Чайковського)
 • Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Українська інженерно-педагогічна академія МОН України)
 • Проблеми законности (Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого)
 • Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини (Харківський зооветеринарний інститут)
 • Проблеми зіставної семантики (Київський державний лінгвістичний університет МОН України)
 • Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України (Інститут економіки НАН України, Академія економічних наук, Українська академія банківської справи)
 • Проблеми історії та методології історичної науки (Харківський державний університет)
 • Проблеми історії України: факти, судження, пошуки (Інститут історії України НАН України)
 • Проблеми історії України XIX - початку XX ст. (НАН України, Інститут історії України НАН України)
 • Проблеми легкої текстильної промисловості України (Херсонський державний технічний університет)
 • Проблеми машинобудування (Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України) (механіка, інформатика)
 • Проблеми медичної науки та освіти (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, ТОВ "Фоліо-принт")
 • Проблеми науки (Київський державний центр науково-технічної і економічної інформації Міністерства освіти і науки України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України)
 • Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій (Дніпропетровський державний університет) (математичне моделювання та обчислювальні методи)
 • Проблеми освіти (МОН України, Науково-методичний центр вищої освіти)
 • Проблеми остеології (Інститут геронтології АМН України)
 • Проблеми охорони праці в Україні (Національний НДІ охорони праці, м.Київ)
 • Проблеми педагогічних технологій (Волинський державний університет ім. Лесі Українки)
 • Проблеми пенітенціарної теорії і практики (Київський інститут внутрішніх справ МВС України)
 • Проблеми підвищення ефективності інфраструктури (Київський міжнародний університет цивільної авіації Міністерства освіти і науки України)
 • Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності (Донецький державний університет)
 • Проблеми прикладної геохімії (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Інститут прикладних проблем екології, геофізики та геохімії, ТОВ "КАРБОН-ЛТД")
 • Проблеми радіаційної медицини (Науковий центр радіаційної медицини, АМН України)
 • Проблеми радіаційної медицини та радіобіології (Науковий центр радіаційної медицини АМН України)
 • Проблеми романо-германської філології (Ужгородський державний університет Міністерства освіти і науки України)
 • Проблеми семантики слова, речення та тексту (Київський державний лінгвістичний університет)
 • Проблеми славістики
 • Проблеми слов'янознавства (Львівський державний університет імені Івана Франка)
 • Проблеми слов'янської ономастики (Інститут української мови НАН України, Ужгородський державний університет Міністерства освіти і науки України, Українська ономастична комісія)
 • Проблеми старіння та довголіття (Інститут геронтології АМН України)
 • Проблеми статистики (Державний комітет статистики України, НДІ статистики Держкомстату України)
 • Проблеми створення нових машин і технологій (Кременчуцький державний політехнічний інститут)
 • Проблеми сучасного літературознавства (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова Міносвіти України)
 • Проблеми сучасного мистецтва і культури (Міністерство мистецтв та культури України, Харківський обласний методичний кабінет учбових закладів мистецтв та культури)
 • Проблеми сучасного підручника (Інститут педагогіки АПН України)
 • Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія (Кримський державний гуманітарний інститут)
 • Проблеми техніки (Одеський державний морський університет, Технологічний університет Поділля)
 • Проблеми трибології (Технологічний університет Поділля, м.Хмельницький)
 • Проблеми трудової і професійної

 •