LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

підготовки (АПН, Інститут педагогіки АПН України, Слов'янський державний педагогічний інститут Міносвіти України)
 • Проблеми формування відкритої економіки України (Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України)
 • Проблеми формування ринкової економіки (Київський національний економічний університет)
 • Проблеми Чорнобильської зони відчуженн (Адміністрація Чорнобильської зони відчуження)
 • Проблеми Чорнобиля (Міжгалузевий науково-технічний центр "Укриття" НАН України)
 • Проблеми харчування (Інститут екогігієни і токсикології ім.Л.І.Медведя МОЗ України), (гігієна)
 • Проблемы бионики (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки)
 • Проблемы достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения (Кримський медичний університет ім. С.І.Георгієвського, м.Сімферополь)
 • Проблемы информатизации и управления (Київський міжнародний університет цивільної авіації)
 • Проблемы криобиологии (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України)
 • Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. Проблемы машиностроения (Інститут проблем машинобудування, м.Харків)
 • Проблемы машиностроения (Інститут проблем машинобудування НАН України)
 • Проблемы повышения зффективности функционирования предприятий различных форм собственности (Інститут економіки промисловості НАН України)
 • Проблемы программирования (Інститут програмних систем НАН України) (інформатика)
 • Проблемы прочности (Інститут проблем міцності НАН України, м.Київ)
 • Проблемы развития внешнеєкономических связей и привлечения иностранных инвестиций; региональный аспект (Донецький державний університет)
 • Проблемы системного подхода в єкономике (Київський міжнародний університет цивільної авіації)
 • Проблемы специальной єлектрометаллургии (Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України)
 • Проблемы старения и долголетия (Інститут геронтології АМН України)
 • Проблемы теории и истории архитектуры Украины (Одеська державна академія будівництва і архітектури, Архітектурний інститут)
 • Проблемы управления и информатики (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України)
 • Проблемы экологии (Донецький державний технічний університет)
 • Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения (Кримський медичний університет ім. С.І.Георгієвського, м. Сімферополь)
 • Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі (Харківська державна академія технології та організації харчування МОН України)
 • Прогресивні технології те системи машинобудування (Донецький державний технічний університет)
 • Прогресивні технології та системи машинобудування (Донецький національний технічний університет)
 • Продуктивні сили і регіональна економіка (Рада вивчення продуктивних сил України НАН України)
 • Продуктивність (Центр продуктивності, філіал Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення, м.Краматорськ)
 • Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів (Асоціація "Автобус" Мінпромполітики України)
 • Променева діагностика, променева терапія (Український НДІ онкології та радіології МОЗ України, м.Київ)
 • Промышленная теплотехника (Інститут технічної теплофізики НАН України)
 • Промислова ботаніка (НАН України, Донецький ботанічний сад НАН України)
 • Просемінарій: Медієвістика. Історія Церкви, науки та культури (Київський університет ім.Тараса Шевченка, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України)
 • Професійна освіта: педагогіка і психологія (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Вища педагогічна школа у Ченстохові)
 • Професійно-технічна освіта (Міносвіти України, АПН, Інститут змісту і методів навчання, Інститут педагогіки і психології професійної освіти)
 • Процеси лиття (Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, м.Київ)
 • Психологічні перспективи (Інститут соціальної і політичної психології АПН України, Волинський державний університет ім.Лесі Українки)
 • Психологія (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)
 • Психологія і суспільство (Тернопільська академія народного господарства)
 • Психологія та педагогіка: спеціальні (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)
 • Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини МОН України)
 • Птахівництво (Інститут птахівництва УААН)
 • Радиотехника (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки)
 • Радиофизика и радиоастрономия (Радіоастрономічний інститут НАН України)
 • Радиофизика и электроника (Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України) (фізика)
 • Радиофизика и электроника (Інститут радіофізики і електроніки НАН України) (радіофізика)
 • Радиоэлектроника (Національний технічний університет України "КПІ")
 • Радиоэлектроника и информатика (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки)
 • Радіоелектроніка. Інформатика. Управління (Запорізький державний технічний університет)
 • Радіоелектронні і комп'ютерні системи (Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського "ХАІ" МОН України)
 • Радіотехніка (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки) (радіофізика)
 • Разработка рудных месторождений (Криворізький технічний університет)
 • Региональные проблемы архитектуры и градостроительства (Одеська державна академія будівництва і архітектури, Архітектурний інститут)
 • Регіональна економіка (Інститут регіональних досліджень НАН України)
 • Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України (Тернопільська академія народного господарства)
 • Регіональні перспективи (м.Кременчук)
 • Реєстрація, зберігання і обробка даних (Інститут проблем реєстрації інформації)
 • Резание и инструмент в технологических системах (Харківський державний політехнічний університет)
 • Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії (Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, Українська асоціація релігієзнавців, Державний комітет України у справах релігій)
 • Ренесансні студії (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка, Запорізький державний університет)
 • Репродуктивное здоровье женщины (Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Видавничий центр і РА "Професіонал")
 • Реставрація, реконструкція, урбоекологія (Південно-Український філіал Національного комітету ICOMOS)
 • Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України)
 • Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (Рівненський державний технічний університет

 •