LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Бібліотечна справа → Алфавітний перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітна здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

документознавства (Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, м.Київ)
 • Судноводіння (Одеська державна морська академія)
 • Судовые єнергетические установки (Одеська державна морська академія)
 • Судоходство (Одеський національний морський університет, "Судоходство")
 • Сумська старовина (Сумський державний університет)
 • Сучасна гастроентерологія (Інститут терапії АМН України, Український НДІ гастроентерології МОЗ України, ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ")
 • Сучасна стоматологія (м.Київ)
 • Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України)
 • Сучасний погляд на літературу (Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова Міносвіти України)
 • Сучасні інфекції (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, м.Київ)
 • Сучасні проблеми архітектури та містобудування (Київський національний технічний університет будівництва і архітектури)
 • Сучасні проблеми архітектури та містобудування (Національний технічний університет будівництва та архітектури)
 • Сучасні проблеми металургії (Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки України)
 • Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Ужгородський державний університет Міносвіти України)
 • Сучасні проблеми товарознавства (Київський державний торговельно-економічний університет)
 • Схід-Захід (Харківська державна академія культури, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського (Харківська філія), Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна)
 • Східний світ (Інститут сходознавства НАН України)
 • Східно-Європейський журнал передових технологій (Українська державна академія залізничного транспорту, Технологічний центр)
 • Сходознавство (Інститут сходознавства ім. А.Кримського). Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика (Інститут історії України НАН України)
 • Таврический журнал психиатрии (Кримський державний медичний університет, м.Сімферополь)
 • Таврический медико-биологический вестник (Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського, м.Сімферополь)
 • Таврійський науковий вісник (Навчально-науково-виробничий комплекс "Херсонський агроуніверситет", УААН, Міністерство аграрної політики України)
 • Тваринництво України. (Міністерство АПК України)
 • Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова)
 • Телевізійна і радіожурналістика (Львівський національний університет ім. Івана Франка МОН України)
 • Тектоніка і стратиграфія (Інститут геологічних наук НАН України)
 • Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет "ХПІ", Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди)
 • Техническая механика (Інститут технічної механіки НАН України і НКА України) (механіка)
 • Технічна естетика і дизайн (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України)
 • Телерадіожурналістика: історія, теорія, практика, погляд у майбутнє (Львівський державний університет імені Івана Франка)
 • Типология языковых значений в диахроническом и сопоставительном аспектах (Донецький державний університет)
 • Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (Інститут проблем виховання АПН, Міністерство освіти і науки України)
 • Теоретическая и прикладная механика (Донецький державний університет) (математика, механіка)
 • Теоретическая и экспериментальная химия (Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України)
 • Теоретична електротехніка (Львівський державний університет ім. Івана Франка)
 • Теоретична і експериментальна хімія (Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України) (фізика)
 • Теоретичний та науково-практичний журнал радіозв'язку, радіомовлення і телебачення "Праці УНДІРТ" (Український НДІ радіо і телебачення, м.Одеса)
 • Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки (Східноукраїнський національний університет МОН України)
 • Теоретичні основи будівництва (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури)
 • Теоретичні питання культури, освіти та виховання (Київський національний лінгвістичний університет МОН України, Національна музична академія України ім.П.І.Чайковського Мінкультури України)
 • Теоретичні питання культури, освіти та виховання (Київський національний лінгвістичний університет МОН України)
 • Теоретичні та практичні питання культурології (Мелітопольський державний педагогічний інститут)
 • Теоретичні та прикладні питання економіки (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)
 • Теория оптимальних решений (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України) (інформатика)
 • Теория случайных процессов (Інститут прикладної математики і механіки НАН України) (математика)
 • Теорії мікро-макроекономіки (Академія муніципального управління Міністерства освіти і науки України)
 • Теорія і методика мистецької освіти (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова МОН України)
 • Теорія і методика фізичного виховання і спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України)
 • Теорія і практика будівництва (Державний університет "Львівська політехніка")
 • Теорія і практика фізичного виховання (Донецький національний університет МОН України)
 • Теорія і практика металургії (Державна металургійна академія)
 • Теорія і практика процесів. Подрібнення, розділення, змішування і ущільнення (Одеська державна морська академія)
 • Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет "ХПІ", Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди)
 • Теорія ймовірностей та математична статистика (Київський університет імені Тараса Шевченка) (математика)
 • Теорія та історія архітектури і містобудування (Державний комітет у справах будівництва, архітектури і житлової політики України, Державний НДІ теорії та історії архітектури і містобудування)
 • Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін (Рівненський державний гуманітарний університет)
 • Теорія та методика навчання та виховання (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди)
 • Теплові режими та охолодження радіоелектронної апаратури (Науково-дослідний інститут "Шторм" Мінпромполітики України)
 • Термоелектрика (Інститут термоелектрики НАН України) (фізика)
 • Техническая диагностика и неразрушающий контроль (Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України)
 • Техническая механика (Інституту технічної механіки НАН України)
 • Техніка АПК (м.Київ)
 • Техніка будівництва (Київський національний університет будівництва і архітектури)
 • Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування

 •